Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7507
Mărime: 36.37KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bercu Ana-Maria
FEAA, Administratie publica, anul 3, semestrul 1 FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IASI

Cuprins

1. Definitia dreptului muncii

2. Obiectul dreptului muncii

3. Raporturile juridice individuale de munca

3.1. Noţiunea raporturilor juridice de muncă

3.2.Caracteristicile raportului juridic de muncă sunt

4. Izvoarele dreptului muncii

5. Notiunea sistemului de salarizare

5.1.Principiile care stau la baza stabilirii salariilor

5.2. Tipuri de salarii

5.3. Conţinutul sistemului de salarizare

5.4. Formele principale de salarizare din România

5.5. Salarizarea conform Contractului colectiv de munca la nivel national

5.6. Principiile sistemul de salarizare reglementat prin Legea - Cadru nr. 330 din 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sunt :

5.7. Plata salariului

6. Concluzii

7.Bibliografie

Extras din document

1. Definitia dreptului muncii

Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale si colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale si patronale, conflictele de muncă si controlul aplicării legislaţiei muncii

Asa cum rezultă din definiţie, dreptul muncii este un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de reglementare – relaţiile sociale de muncă ce se stabilesc între cei ce utilizează forţa de muncă – angajatorii (patronii) si cei care prestează munca salariaţii (angajaţii).

Potrivit prevederilor art. 14 alin. 1 din Codul muncii, prin angajator se înţelege persoana fizică sau persoana juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.

Salariaţii (angajaţii) sunt acele persoane fizice, obligate prin funcţia sau profesia lor să desfăsoare diverse activităţi pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei renumeraţii denumite salariu, art. 10 Codul muncii.

Între cele două părţi – angajatori si angajaţi – iau nastere relaţii individuale dar si colective, consecinţa încheierii contractelor colective de muncă, precum si a instituţionalizării dialogului social, a existenţei unor drepturi si obligaţii distincte ale celor doi parteneri sociali în procesul muncii ca subiecte colective de drept.

In acest sens a fost elaborat si Codul fiscal : "sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care se acorda " (art. 55).

În sfera de reglementare a dreptului muncii intră si controlul aplicării dispoziţiilor din domeniul raporturilor de muncă precum jurisdicţia muncii. De la 1 ianuarie 2007,Romania este stat membru, cu drepturi depline,al Uniunii Europene.Acest statut juridic a avut si un efect direct si nemijlocit asupra relatiilor de munca din tara noastra, aducand si impunand, cu necesitate, mutatii radicale, mai ales de ordin calitativ, in abordarea acestei problematici.

2. Obiectul dreptului muncii

Obiectul dreptului muncii este constituit din raporturile juridice de muncă.

Raporturile juridice de muncă sunt: relaţiile sociale reglementate de lege care se stabilesc între o persoană fizică si o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, unitate bugetară) sau o persoană fizică, în urma prestării unei munci de către cea de a doua în folosul celei dintâi, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze si să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

În concluzie, obiectul dreptului muncii este constituit din raporturile juridice de muncă născute din contractul individual de muncă si raporturile juridice conexe lor Ca ramură a sistemului unitar al dreptului român, dreptul muncii este format din ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate relaţiile care se stabilesc în procesul încheierii, executării, modificării si încetării raporturilor juridice de muncă, întemeiate pe contractul individual de muncă si contractul colectiv de muncă.

Sursa existenţei raportului juridic de muncă o constituie încheierea si existenţa contractului individual de muncă.

3. Raporturile juridice individuale de munca

3.1. Noţiunea raporturilor juridice de muncă

Raporturile juridice de muncă au fost definite ca fiind acele relaţii sociale reglementate de lege ce iau nastere între o persoană fizică, pe de o parte, si, ca regulă, o persoană juridică – pe de altă parte ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua care la rândul ei se obligă să o renumereze si să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

Preview document

Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 1
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 2
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 3
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 4
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 5
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 6
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 7
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 8
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 9
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 10
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 11
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 12
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 13
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 14
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 15
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 16
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 17
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 18
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 19
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 20
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 21
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 22
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 23
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 24
Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Răspunderea disciplinară în dreptul muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin raporturi de muncă se înţeleg...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Te-ar putea interesa și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Drepturile Salariatilor

Capitolul I Contractul individual de muncă Pe piaţa muncii, întâlnim destul de des conflicte generate de necunoaşterea drepturilor angajaţilor,...

Dreptul muncii sinteză

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 1.Aspecte privind formarea și...

Ai nevoie de altceva?