Dreptul muncii internaționale

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5945
Mărime: 38.14KB (arhivat)
Publicat de: Matei Ioniță
Cost: 7 puncte
R. Moldova

Cuprins

  1. 1. Conturarea dreptului internaţional al muncii. 2
  2. 2. Obiectul dreptului internaţional al muncii 4
  3. 3. Subiectele dreptului internaţional al muncii 5
  4. 4. Funcţiile dreptului internaţional al muncii 6
  5. 5. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional al muncii 7
  6. 6. Izvoarele dreptului internaţional al muncii 8
  7. 1.6.1. Documente elaborate sub egida O.I.M. 8
  8. 1.6.2. Alte izvoare 10
  9. Bibliografie

Extras din referat

1. Conturarea dreptului internaţional al muncii.

Dreptul internaţional al muncii a apărut într-o anumită etapă istorică, ca un reflex al luptei dintre partenerii sociali. Prin urmare apariţia şi dezvoltarea acestuia nu a fost, aşa cum s-a încercat uneori să se acrediteze ideea, un fenomen spontan. Dreptul internaţional al muncii îşi are raţiuni complexe care ţin de evoluţia social-economică a societăţii, de apariţia şi dezvoltarea mişcării sindicale. Profundele transformări social-economice de după primul război mondial s-au repercutat şi asupra dreptului internaţional al muncii, amplificând eforturile spre proteguirea acestei valori de o importanţă considerabilă pentru lumea de azi - munca.

Dreptul internaţional al muncii îşi asigură finalitatea şi îşi justifică raţiunea numai în măsura în care este transpus în practică, în dreptul intern. Aşa se explică de ce, dreptul internaţional al muncii nu a condus niciodată la erodarea dreptului intern, ci, dimpotrivă, la consolidarea şi amplificarea acestuia.

Ideea unui drept internaţional al muncii a evoluat, în paralel, cu dreptul muncii şi acest lucru datorită faptului că elaborarea unor instrumente internaţionale ale muncii nu ar fi fost posibilă fără ca legislaţia muncii să se fi dezvoltat în fiecare stat, în mod independent. Cauzele care au determinat, în timp, adoptarea legislaţiilor naţionale în materia relaţiilor de muncă au impus, în egală măsură, şi ideea unor reglementări internaţionale. Ideea unei legislaţii internaţionale a muncii are o vechime considerabilă şi se consideră că ea aparţine filosofului Robert Owen. Acesta pe lângă faptul că a încercat, în propria întreprindere, să-şi materializeze ideile novatoare în materie de muncă, s-a adresat, în anul 1818, prin două memorii, suveranilor Sfintei Alianţe, solicitându-le măsuri pentru ameliorarea statutului muncitorilor. Printre precursorii acestei idei trebuie amintiţi şi francezii J .A. Blanqui, L.R. Villerme, Daniel Le Grand şi belgianul Ducpetiaux.

Dreptul internaţional al muncii nu trebuie definit pornind de la ansamblul de norme, de reguli cuprinse în principal în convenţiile O.I.M. a căror aplicare este condiţionată obligatoriu de voinţa suverană a statului. Numai în măsura în care aceste norme sunt asimilate, pe baza voinţei suverane de către statele membre, se poate afirma existenţa unui drept internaţional al muncii.

Originile dreptului internaţional al muncii se regăsesc în Convenţiile de la Berna din 1906 privind interdicţia muncii de noapte a femeilor în industrie şi utilizarea fosforului alb în industria chibriturilor, convenţii care s-au constituit în prima tentativă de uniformizare a dreptului muncii. Conferinţa de la Berna din 1906 marchează naşterea noii ramuri a dreptului internaţional - dreptul internaţional al muncii. .

Utilizarea dreptului internaţional al muncii ca instrument de protecţie al lucrătorilor din întreaga lume reprezintă o altă raţiune fundamentală a acestuia. Sunt ilustrative în acest sens rapoartele anuale ale Comisiei de experţi.

Urmând în deaproape evoluţia dreptului internaţional contemporan, şi dreptul internaţional al muncii se caracterizează prin aspecte pozitive şi aspecte negative, în raport cu confruntările pe plan mondial cu atât mai mult cu cât, în cadrul O.I.M., la masa tratativelor stau faţă în faţă, alături de reprezentanţii guvernamentali, reprezentanţii lucrătorilor şi cei ai celor care angajează.

După cel de al doilea război mondial, ca şi dreptul internaţional public, problematica dreptului internaţional al muncii urmează o linie ascendentă, procesul de definire a principiilor şi de elaborare a instrumentelor se accelerează. accentuându-se şi caracterul realist, democratic al acestora. Astfel, în contextul profundelor mutaţii din viaţa internaţională, s-a impus ca O.I.M., în prezenţa reprezentanţilor lucrătorilor, să ia atitudine împotriva colonialismului, să militeze pentru lichidarea subdezvoltării, să acţioneze în favoarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Bibliografie

BARTOLOMEI DE LA CRUZ H. G., EUZEBY A., L ' organisation Internationale du Travail, Presses Universitaires de France, Paris, 1997

BUERGENTHAL Thomas, WEBER Renate, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura All, București, 1966

RIVERO J., SAVATIER, Droit du travail, Paris, 1966

VALTICOS N., Droit international du travail, deuxieme edition, Dalloy, Paris, 1984

http://www.beckshop.ro/dreptul_international_si_european_al_muncii_editia_2-p4551.html

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/raspunsuri.php?search=Fondul%20Monetar%20International&submit=go

http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=79&inline=

http://www.ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/informatieonu_1.pdf

www.conspecte.md

Preview document

Dreptul muncii internaționale - Pagina 1
Dreptul muncii internaționale - Pagina 2
Dreptul muncii internaționale - Pagina 3
Dreptul muncii internaționale - Pagina 4
Dreptul muncii internaționale - Pagina 5
Dreptul muncii internaționale - Pagina 6
Dreptul muncii internaționale - Pagina 7
Dreptul muncii internaționale - Pagina 8
Dreptul muncii internaționale - Pagina 9
Dreptul muncii internaționale - Pagina 10
Dreptul muncii internaționale - Pagina 11
Dreptul muncii internaționale - Pagina 12
Dreptul muncii internaționale - Pagina 13
Dreptul muncii internaționale - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii Internationale.docx

Alții au mai descărcat și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Protecția juridică a drepturilor omului

Declaratia Universala a Drepturilor Omului a reprezentat sursa de inspiratie a peste 60 de instrumente juridice care impreuna constituie standardul...

Dreptul de proprietate intelectuală

Deşi la prima vedere procesul de diseminare a informaţiilor pare a fi unul modern, istoria proprietăţii intelectuale ne poartă înapoi la primele...

Dreptul mediului - protecția atmosferei în dreptul internațional

I. Consideraţii generale privind protecţia atmosferei Ca element important al mediului, calitatea atmoferei prezintă o importanţă deosebită pentru...

Urmele în criminalistică

Noţiunea de urmă a infracţiunii Majoritatea faptelor aparţinând oamenilor se reflectă în transformările produse în mediul în care se desfăşoară...

Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă

1. Definiţii Conform Acordului cadru european, semnat la 26 aprilie 2007 de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), Uniunea Europeana a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Azilul

Sectiunea 1. Notiune In limbajul comun, azilul reprezinta locul unde o persoana gaseste ocrotire, adapost, refugiu. In prezent, cuvantl , azil...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Izvoarele Dreptului Muncii

1. Semnificatia termenului ”munca” Munca, inteleasa ca o activitate creatoare de valori materiale sau spirituale, este indisolubil corelata cu...

Izvoarele Dreptului Administativ

Administratia publica, in cadrul statului de drept, trebuie sa se conformeze, in activitatea sa, normele juridice (cuvantul norma este echivalent...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de...

Protecția tinerilor în UE

CAPITOLUL 1. DREPTUL MUNCII 1.1. CE SE ÎNŢELEGE PRIN DREPTUL MUNCII? Dreptul muncii este un ansamblu de dispoziţii prin care se definesc...

Izvoarele Dreptului

I.Notiunea de izvor de drept Pentru o mai buna definire a izvoarelor de drept, este necesar sa facem distinctia între cele doua tipuri de izvoare...

Ai nevoie de altceva?