Dreptul Proprietății Industriale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3113
Mărime: 22.46KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Obţinerea brevetului

Spre deosebire de dreptul de autor, în domeniul proprietăţii industriale, protecţia juridică este legată de îndeplinirea unor condiţii de fond şi de formă prevăzute de lege.

În privinţa invenţiilor, legea prevede procedura de obţinere a brevetului în capitolul III., referitor la înregistrarea, publicarea şi examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului.

Această procedură se desfăşoară în faţa OSIM şi cuprinde mai multe etape şi care sunt detaliate în regulamentul de aplicare a legii (M.O. nr. 348 din 2003, H.G. nr. 499/2003)

Redactarea cererii de eliberare a brevetului – este operaţia de întocmire a înscrisului pretins de lege prin care solicitantul, personal sau prin mandatar solicită OSIM-ului eliberarea brevetului1.

Cererea de eliberare a brevetului se completează pe formular tipizat şi în limba română. Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, aceştia vor trebui să-şi menţioneze numele, domiciliul şi cetăţenia pe cererea tip, iar dacă este o persoană juridică în cerere se va menţiona pe lângă elementele de identificare ale persoanei juridice şi numele şi prenumele conducătorului societăţii.

Pe lângă cerere, solicitantul va trebui să mai depună descrierea invenţiei, revendicările şi desenele explicative, dacă acestea sunt necesare. Toate aceste documente alcătuiesc depozitul naţional reglementar.

Descrierea invenţiei este prezentarea în scris a invenţiei în condiţiile art. 15 din lege şi trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele :

- titlul invenţiei, fără a divulga invenţia,

- precizarea domeniului de aplicare a invenţiei,

- prezentarea stadiului anterior al tehnicii în măsura în care solicitantul îl cunoaşte şi îl consideră util pentru înţelegerea invenţiei,

- expunerea invenţiei astfel încât să fie înţeleasă problema tehnică pe care o realizează,

- prezentarea în detaliu a obiectului invenţiei pentru care se solicită protecţie şi modul său de executare şi folosire cât şi indicarea în mod explicit a modului în care invenţia îndeplineşte condiţia de aplicare industrială2.

1 Lect.univ.drd. Iordache Ioan, Dreptul proprietății intelectuale

2 Lector univ. dr. Kocsis Jozsef, Dreptul proprietății intelectuale

Revendicările determină întinderea protecţiei conferite prin brevet şi acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

- să definească în termeni tehnici obiectul pentru care se solicită protecţie,

- să indice elementele tehnice ale invenţiei, care trebuie să se bazeze în întregime pe descrierea invenţiei.

Revendicările pot fi independente sau dependente şi trebuie să asigure protecţia invenţiei în limitele pentru care aceasta poate fi finalizată cu aceleaşi efecte tehnice; să constituie elemente noi, suficient de conturate astfel încât să asigure reproducerea invenţiei.

Dacă cererea de brevet conţine desene explicative toate elementele tehnice menţionate într-o revendicare vor fi însoţite de semnele de referinţă respective. Desenele sunt necesare în măsura în care contribuie la înţelegerea invenţiei şi a elementelor de noutate ce o caracterizează.

Pe lângă aceste documente care alcătuiesc depozitul naţional reglementar, solicitantul de brevet de invenţie este obligat să depună şi alte documente care nu condiţionează data depozitului naţional reglementar, dar care sunt necesare :

- rezultatul invenţiei care indică domeniul tehnic căruia îi aparţine.

- procura în cazul în care depunerea cererii se face prin mandatar autorizat, sub semnătură privată la înregistrarea cererii sau într-un termen de 3 luni de la data depozitului.

- actul de prioritate care este data primului depozit al cererii de brevet, indiferent de autoritatea naţională competentă la care s-a făcut depozitul cererii în condiţiile Convenţiei de la Paris.

Persoanele fizice şi juridice străine, ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte precum şi resortisanţii acelor state sau succesorii lor în drepturi beneficiază de un drept de prioritate cu începere de la data primului depozit, dacă solicită, în termen de 12 luni de la această dată acordarea unui brevet pentru aceeaşi invenţie.

Este admisă într-o cerere de brevet invocarea unor priorităţi multiple cu condiţia respectării unităţii invenţiei şi a termenului de prioritate.

Invocarea priorităţii unei invenţii într-o cerere de brevet se poate face şi în baza unui depozit creat în urma expunerii produsului, conform invenţiei, într-o expoziţie internaţională organizată în România sau în statele membre ale convenţiilor la care România este parte, dacă cererea de brevet este depusă în termen de 6 luni de la data introducerii în expoziţie a produsului.

Autorizarea privind dreptul la invocarea priorităţii.

Când solicitantul cererii de brevet invocă un drept de prioritate care aparţine altei persoane pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la OSIM a unei autorizaţii din partea cedentului din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea primului depozit

Preview document

Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 1
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 2
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 3
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 4
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 5
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 6
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 7
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 8
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Proprietatii Industriale.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Regimul juridic al medicamentelor

SECŢIUNEA I MEDICAMENTELE ŞI INDUSTRIA FARMACEUTICĂ 1.1. Scurtă prezentare pe categorii de medicamente Medicamentele ocupă un loc important în...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Dreptul Proprietății Industriale

Dreptul proprietăţii industriale-apărarea dreptului de proprietate intelectuală prin acţiunea în contrafacere 1. Mijloacele de apărare a dreptului...

Pensia de Urmaș

Capitolul I. Pensia de urmaş în sistemul asigurărilor sociale de stat Pensia de urmaş îşi află raţiunea în faptul că cel decedat era...

Drepturi de Autor

Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă (prin abandonarea sistemului privilegiilor) drepturile...

Ai nevoie de altceva?