Dreptul Proprietății Industriale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2351
Mărime: 24.01KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Universitatea ,,Ovidius”-Constanţa Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Specializarea Drept, zi

Cuprins

1. Mijloacele de apărare a dreptului de proprietate intelectuală în România 3

2. Contrafacerea mărcii 3

3. Formele de contrafacere 5

4. Teoriile contrafacerii 5

4.1. Teoria ,,totului indivizibil” 5

4.2. Teoria ,,contrafacerii parţiale” 5

5. Subiectele contrafacerii 6

5.1. Subiectul activ al contrafacerii 6

5.2. Subiectul pasiv al contrafacerii 6

6. Prejudiciul contrafacerii mărcii 6

7. Acţiunea in contrafacere 7

8. Concluzii 7

9. Bibliografie 9

Extras din document

Dreptul proprietăţii industriale-apărarea dreptului de proprietate intelectuală prin acţiunea în contrafacere

1. Mijloacele de apărare a dreptului de proprietate intelectuală în România

Cuvinte cheie: mijloace administrative, mijloace de drept civil, mijloace de drept penal

În România, apărarea dreptului de proprietate intelectuală se realizează prin mai multe mijloace, după cum urmează:

-mijloace administrative;

-mijloace de drept civil;

-mijloace de drept penal.

În funcţie de tipul şi natura dreptului ce urmează a fi apărat, se va alege mijlocul de apărare specific. Mijlocul de apărare va fi corespunzător organului competent în a solutiona litigiul.

O altă clasificare, are în vedere două categorii de mijloace de apărare a proprietăţii intelectuale(care în esenţă se confundă cu cele amintite), şi anume:

-mijloace administrative(care se referă la obiecţie şi contestaţie);

-mijloace juridice(care se referă la acţiunea prin care se atacă hotărârile Comisiei de reexaminare din O.S.I.M., acţiunea în concurenţă neleala, acţiunea civilă, acţiunea în contrafacere).

În cele ce urmează vom avea în vedere un mijloc de drept penal de apărare, şi anume, acţiunea în contrafacere.

2. Contrafacerea mărcii

Cuvinte cheie: contrafacere, Legea nr. 84/1998 republicată in 2010

Terminologic, prin noţiunea de contrafacere înţelegem reproducerea unui document, unui obiect, unui preparat original în scop fraudulos(dându-le drept autentice); a falsifica .

Putem vorbi, în zilele noastre de o anume piraterie în domeniul mărcilor. Această piraterie se concretizează prin ceea ce numim contrafacere. Mărcile contrafăcute nu mai pot certifica şi garanta calitatea cerută de consumatori . Contrafacerea reprezintă astfel, un mers contrar bunului mers al comerţului.

Victimele principale ale contrafacerilor se întâlnesc mai ales în industria produselor de lux: marochinărie, textile, parfumuri, ceasornicărie, electronice şi electrocasnice, programe pentru calculator etc . Înregistrarea mărcii dă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, iar pe cale de consecinţă, conferă acestuia o acţiune împotriva celor care aduc atingere dreptului său.

Contrafacerea nu este definită în legea naţională, însă în Legea nr. 84/1998 republicată în 2010, art. 83, se incriminează contrafacerea şi se enunţă actele de încălcare, modalităţile în care această infracţiune poate fi săvârşită. Astfel:

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:

a)contrafacerea unei mărci;

b)punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;

c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite de un grup infracţional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranţa ori sănătatea consumatorilor, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului, de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:

a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;

c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

(4) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.

(5) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.

O privire nu foarte atentă asupra dispoziţiilor legii de mai sus evidenţiază un cuvânt important ce caracterizează infracţiunea de contrafacere, şi anume: eroarea(căci contrafacerea este bazată pe inducerea în eroare).

Preview document

Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 1
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 2
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 3
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 4
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 5
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 6
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 7
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 8
Dreptul Proprietății Industriale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Proprietatii Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată

1.0 Introducere Soocietatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială aparută mai tîrziu în activitatea comercială. Aceasta formă...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Delicte contra Proprietatii Intelectuale

I. Consideratii generale Rezultat al folosirii creatoare a intelectului, creatia mintii, creatia intelecuala este deopotriva masura dimensiunilor...

Proprietate Intelectuală

La romani dreptul de autor asupra operelor literare nu beneficia de protecţie prin lege, plagiatul putea fi denunţat ca şi un furt, iar autorii...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Statutul Magistratului Procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Te-ar putea interesa și

Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari

I n t r o d u c e r e. Existenţa unei structuri bine organizate şi funcţionale a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale constituie...

Dreptul proprietății intelectuale

Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile...

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială

Introducere Proprietatea industrială este una dintre pârghiile de baza ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale naţiunii. Pentru a...

Protecția Desenelor și Modelelor Industriale

I. Noţiuni introductive Convenţia privind Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Stockholm din 1967 prevede în art. 2 că...

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Brevetele de Invenții și Transferul Acestora la Nivel Internațional

I. Noţiuni generale cu privire la drepturile de proprietate intelectuală Proprietatea intelectuală este definită ca rezultatul unei activităţi...

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Drepturi de proprietate intelectuală Introducere În relaţiile dintre membrii societăţii, proprietatea intelectuală determină numeroase şi variate...

Dreptul de Proprietate Industriala

Subiectele, obiectul si continutul dreptului de inventator Subiectele protecţiei prin brevet de invenţie Subiectele primare stricto-sensu: -...

Ai nevoie de altceva?