Dreptul proprietății intelectuale

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2792
Mărime: 26.23KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
R. Moldova
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA CATEDRA DREPT PRIVAT

Cuprins

I. Caracterele juridice ale drepturilor morale de autor.3

II. Dreptul de divulgare.6

III. Dreptul la paternitate.7

IV. Dreptul la nume.8

IV. Dreptul de retractare .9

V. Bibliografie.10

Extras din document

I. Caracterele juridice ale drepturilor morale de autor

Drepturile morale de autor reprezintă expresia juridică a legăturii existente între operă şi creatorul ei. Astfel drepturile morale de autor influenţează dreptul de autor în asa mod, încât înlătură aplicarea regulilor de drept comun. Potrivit doctrinei, mai ales celei franceze, care acordă o atenţie deosebita dreptului moral, “acesta precede drepturilor patrimoniale, le supravieţuieşte şi exercită o autoritate predominantă asupra lor”. Chiar şi după ce autorul unei opere a cesionat drepturile sale patrimoniale el îşi păstrează drepturile morale de autor ca o consecinţă a caracterului independent al acestora. În doctrina română se utilizează expresia „drepturi personale nepatrimoniale” prin care se desemnează sfera drepturilor morale în general, în care se includ şi drepturile morale de autor. Temeiul drepturilor morale de autor rezidă în asigurarea protecţiei personalităţii autorului. Cu toate acestea, drepturile morale de autor nu se suprapun, sub toate aspectele, cu drepturile personalităţii. Aria lor este mai largă întrucât protejează autorul împotriva oricărei atingeri aduse operei şi nu numai împotriva acelora îndreptate contra onoarei sau reputaţiei autorului.

Sediul materiei îl constituie art. 10 din Legea nr. 139/2010 care prevede că autorul ei opere are următoarele drepturi morale:

Autorul unei opere beneficiază de următoarele drepturi morale:

a) dreptul la paternitate – dreptul de a fi recunoscut în calitate de autor al operei sale şi dreptul de a pretinde o atare recunoaştere, inclusiv prin indicarea numelui său pe toate exemplarele operei publicate sau prin referirea la numele său, după cum se obişnuieşte, în cazul oricărei valorificări a operei, cu excepţia cazurilor cînd acest lucru este imposibil şi cînd lipsa obligaţiei de a indica numele autorului decurge din alte prevederi ale prezentei legi;

b) dreptul la nume – dreptul autorului de a decide cum va figura numele său la valorificarea operei (numele adevărat, pseudonimul sau anonim);

c) dreptul la respectarea integrităţii operei – dreptul la protecţia operei sale contra oricărei denaturări, schimonosiri sau a oricărei alte atingeri aduse operei, care prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului

d) dreptul la divulgarea operei – dreptul de a decide dacă opera va fi adusă la cunoştinţa publică, în ce mod şi cînd;

e) dreptul la retractarea operei – dreptul autorului de a retracta opera sa din circuitul comercial, despăgubind pe titularul dreptului de valorificare, dacă acesta este prejudiciat prin exercitarea retractării.

Caracterele juridice ale drepturilor morale de autor

Legea moldovenească nu enunţă în mod expres caracterele juridice ale drepturilor morale de autor, dar acestea se degajă implicit din unele dispoziţii ale legii.

Dreptul moral de autor are următoarele caractere juridice:

a) caracterul perpetuu;

b) caracterul legăturii strict personale, în sensul că este ataşat de persoana autorului operei;

c) caracterul inalienabil şi insesizabil;

d) caracterul imprescriptibil;

e) caracterul absolut, opozabil erga-omnes;

f) caracterul netransmisibil (cu excepţia dreptului la paternitatea şi la inviolabilitatea operei).

a) Caracterul strict personal al dreptului moral determină ca acesta să nu poată fi exercitat decât de către autorul operei. Dacă drepturile patrimoniale sunt susceptibile de desprindere de persoana titularului, drepturile morale sunt strâns legate de persoana autorului. Drepturile morale de autor cuprind elemente pozitive şi elemente negative.

În principal, caracterul legăturii strict personale al dreptului moral se manifestă prin elementele sale pozitive, care constau în dreptul autorului de a decide dacă, în ce mod şi cum va fi adusă opera la cunoştinţă publică, numele şi retractarea operei divulgate.

b) Caracterul inalienabil şi insesizabil al drepturilor morale de autor

Inalienabilitatea drepturilor morale de autor constă, în interzicerea vreunei renunţări sau înstrăinări având ca obiect aceste drepturi. Caracterul inalienabil al drepturilor morale se justifică prin destinaţia lor, aceea de a asigura protecţia personalităţii autorului. A renunţa la protecţia personalităţii sale, echivalează pentru autor cu asumarea riscului dispariţiei sale morale, al autodistrugerii morale. Principiul inalienabilităţii drepturilor morale cunoaşte unele excepţii care rezultă fie din voinţa autorului, fie din natura operei, fie din convenţiile încheiate cu terţii.

O astfel de excepţie este reprezentată de independenţa autorului de a-şi publica opera sub pseudonim sau fără indicarea vreunui nume. Cu alte cuvinte, autorul poate renunţa parţial la dreptul la nume, fără să fie atinse existenţa şi conţinutul dreptului deoarece titularul său are posibilitatea de a înlătura pseudonimul sau anonimatul, dezvăluindu-şi adevărata identitate.

Alte excepţii le întâlnim în cazul autorilor salariaţi, al contractelor de comandă şi când autorul şi-a dat acordul cu privire la adaptarea operei sale, situaţie în care drepturile morale sunt supuse unei anumite înstrăinări. Consacrând caracterul inalienabilităţii drepturilor morale, legea admite totuşi transmiterea prin succesiune a exerciţiului drepturilor relative la recunoaşterea calităţii de autor, la respectarea integrităţii operei prin neadmiterea oricărei modificări şi atingeri care prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului. În schimb, dreptul de retractare este netransmisibil. Potrivit caracterului insesizabil al drepturilor morale, acestea nu pot fi urmărite de creditorii autorului operei. Creditorii autorului nu au nici dreptul de a impune divulgarea operei sau exploatarea ei în scopul satisfacerii creanţelor lor. În aceeaşi ordine de idei, notăm şi faptul că creditorii nu beneficiază nici de dreptul de a se substitui autorului pentru a proceda ei înşişi la publicarea operei.

Bibliografie

I. Legi și acte normative

1.1. Legea nr. 139 din 2010 cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe//MO nr.191-193 din 01.10.2010.

II. Manuale și monografii

2.1. Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Curs universitar, Editura Global Lex, 2001

2.2. Florea Bujorel, Dreptul proprietății intelectuale ale dreptului de autor, București: Romania de mine, 2006.

2.3. Andreea Paula Seucan, Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor, București: Universul Juridic, 2015.

2.4. CONVENŢIA DE LA BERNA pentru protectia operelor literare si artistice din 9 septembrie 1886, completata la Paris la 4 mai 1896, revizuita la Berlin la 13 noiembrie 1908, completata la Berna la 20 martie 1914, revizuita la Roma la 2 iunie 1928, revizuita la Bruxelles la 26 iunie 1948, revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Paris la 24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979.

III. Siteo-grafia

3.1. http://lex.justice.md/md/336156/

3.2. http://elth.ucv.ro/student1/Cursuri/Dreptul%20proprietatii%20intelectuale/Curs206%207%208%209%2010.pdf

Preview document

Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 1
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 2
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 3
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 4
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 5
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 6
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 7
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 8
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 9
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Dreptul proprietatii intelectuale.doc

Alții au mai descărcat și

Limitele Exercitării Dreptului de Autor

I. Limitele exercitării dreptului de autor Comparând dreptul de proprietate cu dreptul proprietăţii intelectuale în privinţa existenţei în timp,...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Dreptul Proprietatii Intelectuale - Dreptul de Retractare

Precizari prealabile Expresia “drepturile morale” a fost adoptata in doctrina majoritatii tarilor europene. Dreptul moral de autor este expresia...

Dimensiunea Europeană a Drepturilor Omului

I. Noţiuni generale privind drepturile omului La momentul actual, respectarea drepturilor omului reprezintă unul dintre standardele politice...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ

REZUMAT Conținutul și sfera contenciosului administrativ au variat de la o țară la alta, în aceeași țară de la o perioadă la alta, de la un autor...

Te-ar putea interesa și

Dreptul proprietății intelectuale

Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile...

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Dreptul Proprietății Intelectuale - Autoritatea vamală în cazul protejării drepturilor de proprietate intelectuală-

Drepturile de proprietate intelectuală Acestea, sunt drepturi juridice care au ca scop protejarea creațiilor minții umane, acestea includ o gamă...

Drept proprietate intelectuală

OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Grile dreptul proprietății intelectuale

1. Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice care reglementeaza: a. creatiile intelectuale...

Ai nevoie de altceva?