Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1404
Mărime: 42.05KB (arhivat)
Publicat de: Sorana A.
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Cristinel Ioan Murzea

Cuprins

  1. Noțiunea de drept de autor 3
  2. Dreptul de divulgare 3
  3. Dreptul la paternitate 4
  4. Dreptul la nume 5
  5. Dreptul la respectul integrității operei 5
  6. Dreptul la retractare 6
  7. Bibliografie 7

Extras din referat

Noțiunea de drept de autor

Dreptul de autor, ca instituție juridică, reprezintă ansamblul normelor juridice ce reglementează relațiile sociale ce decurg din crearea și valorificarea operelor științifice, literare și artistice. În prezent, în România, această problemă este reglementată, în principal, prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Obiectul dreptului de autor este constituit din operele de creație intelectuală: din operele științifice (ex: studii, comunicări, prelegeri), literare ( ex: romane. poezii, dramaturgie, critică literară). În privința creării și utilizării lor, legiuitorul emite norme juridice ce determină apariția de drepturi subiective și de obligații juridice. Asemenea drepturi subiective nu se nasc decât in privința acelor opere care îndeplinesc în mod cumulativ anumite condiții caracteristice, trăsături esențiale. În măsura in care acestea sunt îndeplinite, autorul acelei opere devine titular al dreptului de autor și uneori și al altor drepturi în mod automat.

Articolul 1 al Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată, prevede că dreptul de autor este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial. Drepturile morale prevăzute de lege: dreptul de divulgare a operei, dreptul la paternitate, dreptul la nume, dreptul la respectul integrității operei și dreptul la retractare.

Dreptul de divulgare

Întâlnit în doctrină și sub denumirea de dreptul la prima publicare, dreptul de divulgare reprezintă dreptul autorului de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică. Este un drept absolut și exclusiv, în sensul că aparține numai autorului operei, singurul în măsură să aprecieze dacă opera va fi adusă sau nu la cunoștința publicului.

Totodată, dreptul de divulgare are un caracter discreționar, numai persoana autorului putând decide dacă opera a atins nivelul „idealurilor și așteptărilor” sale, dacă-l reprezintă ca personalitate, care sunt limitele și modalitățile în care opera va fi publicată. Astfel, în virtutea caracterului discreționar al dreptului de divulgare, autorul unei piese de teatru care a autorizat reprezentarea nu este obligat să accepte și editarea operei, regula discreționarității purtând și asupra modalității în care opera va fi adusă la cunoștință publică. Caracterul discreționar al acestui drept este întărit și de includerea în lege a așa-numitului drept de retractare al autorului în mod necondiționat.

Acest drept prezintă un aspect pozitiv, constând în posibilitatea autorului de a decide aducerea în orice mod la cunoștința publică a operei sale, când consideră că opera a atins nivelul unei anumite maturități, în sensul că poartă amprenta originalității. Dar dreptul de divulgare conține și un aspect negativ, reprezentând posibilitatea autorului de a amâna publicarea acelei opere. Exercitarea aspectului pozitiv constituie unica modalitate de „ieșire în lume” a autorului, de apariție la nivelul realității sociale, de transformare a operei dintr-o realitate de fapt, într-o realitate de drept. Dreptul de divulgare este primul drept moral în ordinea cronologică a nașterii drepturilor de autor. De exercitarea acestui drept depinde și nașterea drepturilor patrimoniale asupra cărora are o influență covârșitoare.

Bibliografie

LEGI ȘI ACTE NORMATIVE

1. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

MANUALE SI MONOGRAFII

1. Viorel Roș, Dreptul proprietății intelectuale, Curs universitar, Editura Global Lex, 2001

2. Florea Bujorel, Dreptul proprietății intelectuale ale dreptului de autor, București: Romania de mine, 2006.

3. Yolanda Eminescu, Op. Cit., p.155

Preview document

Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului - Pagina 1
Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului - Pagina 2
Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului - Pagina 3
Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului - Pagina 4
Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului - Pagina 5
Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului - Pagina 6
Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Dreptul proprietatii intelectuale - drepturile morale ale autorului.docx

Alții au mai descărcat și

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Dreptul de Autor

INTRODUCERE Pentru a raspunde cerintelor societatii contemporane si obligatiilor asumate pe plan international de catre statul nostru, Parlamentul...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Specii ale Contractului de Cesiune - Contractul de Editare

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE CESIUNE A DREPTULUI PATRIMONIAL DE AUTOR Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de...

Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor

Durata protecţiei dreptului de autor Secțiunea I Considerații generale. Căderea unei opere in domeniul public Problema duratei protecţiei...

Dreptul de proprietate intelectuală

Deşi la prima vedere procesul de diseminare a informaţiilor pare a fi unul modern, istoria proprietăţii intelectuale ne poartă înapoi la primele...

Te-ar putea interesa și

Persoana juridică în reglementările noului cod civil

INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală - acord multilateral important al OMC

INTRODUCERE Pentru început este extrem de important de afirmat faptul ca lucrarea de fata nu îsi propune o abordare juridica a proprietatii...

Proprietatea Intelectuală din Perspectiva Istorică

Introducere Dreptul proprietătii intelectuale are ca obiect de studiu protectia creatiei intelectuale în domeniile industrial, stiintific, literar...

Dreptul artiștilor executanți sau interpreți

1. Dreptul proprietăţii intelectuale - generalităţi Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze...

Drepturile Morale ale Autorilor de Opere

In Romania, protectia proprietatii intelectuale, are o traditie indelungata, astfel inca din 1862 Legea Presei, avea prevederi referitoare la...

Ai nevoie de altceva?