Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5342
Mărime: 25.72KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI SPORTULUI UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR TÂRGU-MUREȘFACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Secțiunea I Considerații generale. Căderea unei opere in domeniul public 1

Secțiunea II Data de la care începe să curgă şi modul de calcul al termenului de protecţie a operei 2

Secțiunea III Drepturile echivalente 3

Secțiunea IV Durata protecţiei juridice a drepturilor morale de autor 4

4.1. Durata protecţiei juridice a drepturilor patrimoniale de autor 6

4.1.1. Durata de drept comun 6

4.1.2. Durata protecţiei juridice a drepturilor patrimoniale de autor in cazul operelor aduse la cunoştinţă publică după încetarea protecţiei dreptului de autor 9

4.1.3. Durata protecției juridice a drepturilor patrimoniale în cazul operelor aduse la cunoştinţă publică sub pseudonim ori anonime 11

4.1.4. Durata protecţiei juridice a drepturilor patrimoniale de autor în cazul operelor comune 12

4.1.5. Durata protecţiei juridice a drepturilor patrimoniale de autor în căzui operelor colective 12

4.1.6. Durata protecţiei juridice a drepturilor patrimoniale de autor în cazul programelor pentru calculator 14

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Durata protecţiei dreptului de autor

Secțiunea I Considerații generale. Căderea unei opere in domeniul public

Problema duratei protecţiei dreptului de autor a constituit secole de-a rândul obiect de dispute, opoziţia faţă de extinderea acestei durate făcându-se simţită şi în prezent.

În sistemele de drept care au adoptat concepţia dualistă a dreptului de autor, inclusiv în legislaţia română, s-a impus soluţia celor două principii aceia ai perpetuităţii dreptului moral de autor şi acela al duratei limitate a drepturilor patrimoniale.

Potrivit primului principiu, opera supravieţuieşte autorului ei. dreptul moral îmbrăcând o dimensiune colectivă mai amplă „care reiese din rolul de apărător. recunoscut moştenitorilor, precum şi din intervenţia autorităţilor publice şi a societăţilor de autori".

„Faptul că opera poartă pentru eternitate amprenta personalităţii autorului justifică însă perpetuitatea dreptului moral, dar nu şi pe aceea a drepturilor patrimoniale".

Din perspectiva celui de al doilea principiu, drepturile patrimoniale sunt recunoscute în favoarea autorului pe tot timpul vieţii acestuia şi in favoarea moştenitorilor pe o durata limitata.

Potrivit dispoziţiilor art. 25 din lege, drepturile patrimoniale de autor se transmit moştenitorilor pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care au fost aduse, în mod legal, la cunoştinţa publică.

Legea stabileşte excepţii de la această regulă generală, durata drepturilor patrimoniale de autor fiind diferită, în funcţie de unele elemente, cum ar fi: genul operei, împrejurarea dacă a fost adusă sau nu la cunoştinţă publică, modul în care opera a fost adusă la cunoştinţă publică.

În toate cazurile însă, la împlinirea termenului de protecţie, opera cade în domeniul public. Căderea unei opere în domeniul public este un efect al expirării duratei de protecţie şi nu trebuie confundat termenul cu noţiunea de domeniu public utilizată în materia dreptului administrativ, in dreptul de autor, o dată cu căderea operei în domeniul public, încetează şi monopolul exploatării acesteia recunoscut pe durata limitată în favoarea titularilor dreptului.

Din momentul expirării duratei de protecţie, opera căzuta în domeniul public urmează altă soartă: va fi la dispoziţia tuturor şi va putea fi exploatată liber, constituind parte componentă a patrimoniului comun al umanităţii.

Stabilirea apartenenţei operei la domeniul public se realizează în practică prin examinarea vieţii autorului şi identificarea eventualilor moştenitori, ceea ce presupune uneori depăşirea unor dificultăţi deloc uşoare, în special în cazul operelor realizate în colaborare.

Secțiunea II Data de la care începe să curgă şi modul de calcul al termenului de protecţie a operei

În momentul creării operei literare, artistice sau ştiinţifice, indiferent de modul sau forma concretă de exprimare, ia naştere şi dreptul de autor.

Protecţia operei este asigurată prin simplul fapt al realizării ei, chiar dacă nu a fost adusă la cunoştinţa publicului şi chiar dacă este neterminată.

Totodată, dacă opera este realizată într-o perioadă de timp, pe părţi, serii, volume sau în orice altă formă, termenul de protecţie va fi calculat pentru fiecare componentă.

Preview document

Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 1
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 2
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 3
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 4
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 5
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 6
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 7
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 8
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 9
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 10
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 11
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 12
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 13
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 14
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 15
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 16
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 17
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 18
Dreptul proprietății intelectuale - durată protecției dreptului de autor - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Proprietatii Intelectuale - Durata Protectiei Dreptului de Autor.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Autor

Introducere Prezenta lucrare este intitulată „Obiectul dreptului de autor”. Am ales această temă pentru a analiza în detaliu obiectul acestei...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Ajutorul de stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Bugetele Locale

Capitolul.I. Bugetele locale 1.1. Conceptul de buget local Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în...

Drepturi de Autor

Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă (prin abandonarea sistemului privilegiilor) drepturile...

Dreptul Proprietății Intelectuale - Autoritatea vamală în cazul protejării drepturilor de proprietate intelectuală-

Drepturile de proprietate intelectuală Acestea, sunt drepturi juridice care au ca scop protejarea creațiilor minții umane, acestea includ o gamă...

Conținutul dreptului de autor

1.Noțiuni indroductive Prin conținutul dreptului de autor se înțelege totalitatea drepturilor subiective și a obligațiilor corelative acestor...

Te-ar putea interesa și

Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Aspectele Comerciale ale Drepturilor de Proprietate Intelectuala - Acord Multilateral Important al OMC

INTRODUCERE Pentru început este extrem de important de afirmat faptul ca lucrarea de fata nu îsi propune o abordare juridica a proprietatii...

Proprietate Intelectuală

La romani dreptul de autor asupra operelor literare nu beneficia de protecţie prin lege, plagiatul putea fi denunţat ca şi un furt, iar autorii...

Protejarea Proprietății Intelectuale în Europa

Introducere “ Procesul constructiei europene-sub aspect institutional, economic, social, dar mai ales, din punct de vedere filosofic- reprezinta...

Proprietatea Intelectuală din Perspectiva Istorică

Introducere Dreptul proprietătii intelectuale are ca obiect de studiu protectia creatiei intelectuale în domeniile industrial, stiintific, literar...

Dreptul Proprietatii Intelectuale

Durata protectiei dreptului de autor Pentru a putea vorbi de durata protectie dreptului de autor va trebui sa definim in primul rand Dreptul de...

Drept proprietate intelectuală

OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației...

Ai nevoie de altceva?