Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Transporturi

Extras din document

1. Contractul rutier de marfuri

Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi persoanelor în vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti.

Transportul rutier este acea operaţiune de transport ce se realizează cu vehiculele rutiere pentru deplasarea mărfurilor şi persoanelor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o anumită porţiune a drumului transportat, la rândul său, de un alt mijloc de transport.

Contractul rutier de marfuri este convenţia care se încheie de către o unitate specializată în transportul auto (operator de transport rutier), care se obligă în schimbul unui preţ/tarif să preia şi să transporte sub paza sa şi înăuntrul unui termen o cantitate de marfă pe care o eliberează destinatarului.

Conform OUG 109/2005, art. 11. - Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, de către operatorii de transport rutier care detin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere.

1. Forma:

- este scrisă, tipizată; se completează de ambele părţi şi se numeşte scrisoare de transport auto.

- forma scrisă se cere ad probationem, contractul producând efecte în lipsa ei.

2. Conţinutul scrisorii de transport auto:

- date privind operaţiunile de transport, denumirea expeditorului şi destinatarului;

- staţia de plecare, staţia de destinaţie;

- greutatea mărfii;

- numărul coletelor;

- modul de ambalare;

- plata taxei de transport;

- menţiuni privitoare la mijlocul de transport;

- natura produselor transportate.

3. Funcţiile scrisorii de transport auto:

- face dovada perfectării contractului de transport;

- condiţionează prin clauzele sale executarea transportului;

- conţine elementele necesare taxării transportului;

- determină momentul de la care încetează răspunderea expeditorului şi se pune în discuţie răspunderea operatorului de transport feroviar.

Se întocmeşte în 4 exemplare:

- unul pentru expeditor;

- unul pentru cărăuş;

- unul însoţeşte marfa;

- unul se eliberează destinatarului.

4. Alte documente de transport care însoţesc scrisoarea de transport:

- fişa activităţilor zilnice;

- bonul de transport;

- foaia de parcurs.

Taxa de transport auto

Este echivalentul prestaţiei efectuate de cărăuş, care se suportă şi se achită de către expeditor.

La derularea operaţiunilor de transport rutier, tarifele se stabilesc liber, pe baza cererii şi ofertei.

Există două criterii de determinare a taxei de transport.

EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT AUTO

Presupune o serie de obligaţii ale expeditorului şi operatorului de transport rutier, ce formează obiectul convenţiei de transport rutier. Considerăm că acestea ar putea consta în acele activităţi care să asigure efectuarea transportului în bune condiţiuni.

1. Obligaţiile expeditorului:

- să prezinte marfa pentru încărcare;

- să ambaleze corespunzător marfa;

- să respecte normele tehnice de încărcare;

- să fixeze marfa, asigurând integritatea ei şi a mijloacelor de transport;

- să menţioneze pe colete natura mărfii;

- să solicite pentru mărfurile livrate în vrac şi, dacă e cazul, protejarea mărfii prin acoperirea cu prelate.

2. Obligaţiile operatorului de transport rutier:

 să pună la dispoziţie un mijloc de transport corespunzător, curat şi, pe cât posibil, cu respectarea cerinţelor de ordin tehnic ale expediţiei;

 să preia marfa prin numărare şi cântărire;

 să verifice modul de încărcare şi fixare;

 să facă obiecţiuni, dacă este cazul;

 să respecte ruta indicată în contract şi, când ruta nu este indicată, să folosească ruta cea mai scurtă;

 să aducă la cunoştinţa expeditorului eventualele impedimente în executarea transportului;

 pe timpul transportului răspunde de marfă deoarece este obligat să o păzească şi să o transporte în bune condiţii;

 să elibereze marfa la destinaţie acelui destinatar care e indicat în documentele de transport şi să participe la verificare dacă acesta ridică obiecţiuni în legătură cu cantitatea şi calitatea mărfii transportate; în acest caz se întocmeşte un proces-verbal în care fiecare dintre participanţi îşi expune punctul de vedere, mai ales în legătură cu acele cauze care au pricinuit paguba invocată de destinatar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri.doc