Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Justiție

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1283
Mărime: 13.91KB (arhivat)
Publicat de: Dorel Filimon
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Nelly Militaru

Extras din referat

Acțiunea în anulare in fata Curtii de Justitie a UE (CJUE)

Acţiunea în anulare reprezintă o acţiune directă îndreptată împotriva unui act adoptat de o instituţie comunitară. Pe această cale se contestă validitatea actului şi se urmăreşte anularea lui.

Actele atacabile

Potrivit art. 263 alin. 1 din Tratatul de Funcționare al UE (TFUE), “Curtea de Justiție a UE controlează legalitatea actelor legislative, a actelor Consiliului, ale Comisiei și ale Băncii Centrale Europene, altele decât recomandările și avizele, a actelor Parlamentului European (PE) și ale Consiliului European menite să produca efecte juridice față de terți De asemenea, CJUE controlează legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii destinate să producă efecte juridice față de terți ”.

Prin urmare, dispozițiile menționate au în vedere toate actele legislative și anumite acte nelegislative care produc efecte juridice.

De asemenea, ca noutate, art. 271 și 275 din TFUE prevăd expres actele ce pot fi controlate pe calea acțiunii în anulare:

- hotărârile Consiliului guvernatorilor Băncii Europene de Investiții;

- hotărârile Consiliului de administrație ale Băncii Europene de Investiții;

- deciziile ce prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de Consiliu potrivit Titlului V Capitolul 2 din TFUE.

Așadar, din economia TFUE rezultă doua criterii ce trebuie indeplinite de actele juridice pentru a fi susuceptibile sa le fie controlată legalitatea pe calea acțiunii în anulare:

- să provină de la o instituție sau organism al UE (fie ca acte legislative, fie ca acte nelegislative);

- să producă efecte juridice față de terți.

Dacă actul este lipsit de afecte juridice, acțiunea in anulare este declarata inadmisibilă. Actele Curții de Conturi nu intra in categoria actelor a caror legalitate poate fi controlată.

Reclamanții sunt de două tipuri:

- Reclamanții instituționali (privilegiați)- nu trebuie să justifice vreun interes pentru a acționa, interesul lor fiind prezumat. Aceștia sunt:

- statele membre, Parlamentul European, Consiliul și Comisia, care pot formula acțiune pentru motive de incompetență, de încalcare a normelor fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere;

- Curtea de Conturi, Banca Centrală Europeană (BCE) și Comitetul Regiunilor, care urmăresc apărarea prerogativelor acestora;

- fiecare stat membru, Comisia și Consiliul de administrație al Băncii Europene de Investiții (BEI). Ei pot forma acțiune împotriva hotărârilor Consiliului guvernatorilor BEI;

- statele membre sau Comisia, doar pentru nerespectarea procedurilor prevăzute prin art. 19 alin.2 , 5, 6 și 7 din statutul Băncii (BCE).

- Reclamanții individuali (neprivilegiați) – sunt reprezentați de orice persoana fizica sau juridică, ce poate formula acțiune împotriva:

- actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct si individual

- actelor care o privesc direct si care nu presupun măsuri de executare.

Acțiunea în anulare trebuie formulată în termen de doua luni, după caz, de la publicarea actului, de la notificarea acestuia reclamantului sau, în lipsă, de la data la care reclamantul a luat cunoștință de actul respectiv.

Dacă acțiunea este întemeiată, Curtea de Justiție declară actul contestat nul si neavenit; anularea pronunțată de judecător este retroactivă, actul fiind considerat că n-a existat niciodată iar efectele sale juridice realizate sunt desființate.

Preview document

Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Justiție - Pagina 1
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Justiție - Pagina 2
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Justiție - Pagina 3
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Justiție - Pagina 4
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Justiție - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Justitie.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Drept Comunitar European - Parlamentul European

Parlamentul European I. Uniunea Europeană – noul cadru al politicii europene Uniunea Europeană reprezintă o asociere voluntară de state care îşi...

Comisia Europeană

Comisia Europeana 1. Constituirea si evolutia Comisiei Europene Comisia Europeana este institutia comunitara care promoveaza interesul general al...

Formele Răspunderii Penale Internaționale

FORMELE RĂSPUNDERII PENALE INTERNAŢIONALE 1.Scurt istoric. Definiţia dreptului internaţional penal Dreptul internaţional penal este chemat să...

Parlamentul European

Istoric Parlamentul european este unul din organele Comunitatilor Europene. Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeana a...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene - istoricul, organizarea și compunere Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), numită în trecut...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Consiliul European

Consiliul European îşi află originea în conferinţele la vârf ale şefilor de stat sau de guvern. Prima reuniune a şefilor de state sau guvern a avut...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Experiența statelor membre ale UE în aplicarea politicii regionale

1. Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana se constituie intr-o "familie" de state europene democratice care isi unesc eforturile...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Constituirea Uniunii Europene

Principalele obiective Principalele obiective sunt: - promovarea progresului economic si social (piata unica a fost instituita in 1993, iar moneda...

Instituțiile Uniunii Europene

I. NOTIUNI DESPRE UNIUNEA EUROPEANA § Preliminarii despre Uniunea Europeana. In zilele de 18 si 19 octombrie 2007, liderii celor 27 de tari ale...

Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Tratatul de la Paris, care a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului a creat 4 institutii: a)...

Ai nevoie de altceva?