Drepturile Actionarilor Minoritari cu Privire la Convocarea Adunarii Generale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drepturile Actionarilor Minoritari cu Privire la Convocarea Adunarii Generale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Introducere

Constituția României prevede și reglementează egalitatea în drepturi a cetățenilor,

prin urmare, făcând o corelație, și în cadrul unei societăți comerciale trebuie să se asigure

egalitatea în drepturi a acționarilor, singurul criteriu care să îi diferențieze să fie acela al plății

dividendelor care să fie proporțională cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar în parte.

Nu este necesar ca cei care dețin o mai mare parte din acțiuni să aibă și competența necesară de a

lua decizii eficiente și complete.

În acest proiect am subliniat principalele reglementări care au fost introduse în

decembrie 2006, subliniind faptul că sfera de acține a acținarilor minoritari s-a largit

considerabil. Am realizat această analiza prin compararea Legii 31/1990 sau Legea Societăților

Comerciale înainte de modificare cu cea revizuită și adăugită după 1 decembrie 2006.

Adunările generale ale acționarilor reprezintă un instrument esențial pentru clădirea

încrederii acționariatului în societate și în valorile mobiliare emise de aceasta. Chiar dacă

actionarii aflați într-o poziție de control au puterea de a decide asupra tuturor problemelor de pe

agendă, adunările generale ale acționarilor constituie o experiență utilă pentru conducere și

pentru membrii Consiliului de Administrație. Adunările generale ale acționarilor pot contribui la

reducerea riscurilor afacerii, precum si a abuzurilor asupra acționarilor minoritari, având în

vedere faptul că managerii și membrii Consiliului de Administrație trebuie să prezinte

performanțele societății, strategia și politicile societății.

Principalele modificări aduse în materia drepturilor acționarilor

minoritari

În domeniul drepturilor acţionarilor trebuie protejată şi facilitată exerciţiului acestor

drepturi şi asigurarea tratamentului egal al tuturor acţionarilor. Legea societăților comerciale

oferă acționarilor minoritari o putere mai mare prin modificarile intrate în vigoare la 1 decembrie

2006, în sensul că persoanele care deţin 5% din capitalul social al unei companii vor putea

2

convoca adunarea generală. Potrivit acestor modificări aduse legii societăţilor comerciale, pentru

desfăşurarea adunării generale extraordinare este necesară prezenţa acţionarilor reprezentând

25% din drepturile de vot la prima convocare şi respectiv 20% la convocările următoare. Pentru

adoptarea deciziilor, în ambele cazuri, este necesară o majoritate de două treimi din drepturile de

vot ale acţionarilor prezenţi.

Dispoziţiile noi care au fost introduse prin modificarea din decembrie 2006,

referitoare la extinderea drepturilor acționarilor minoritari le-am sintetizat în următoarele puncte:

a) dreptul acţionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi.

Art. 1171 extinde dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi la acţionarii tuturor

societăţilor pe acţiuni, acest drept era recunoscut doar acţionarilor societăţilor pe acţiuni de tip

închis. Spre deosebire de situaţia actuală, acţionarii vor fi îndreptăţiţi să facă propuneri şi cu

privire la modificările actului constitutiv, insă pentru a putea introduce puncte pe ordinea de zi

acționarii trebuie să reprezinte cel puțin 5% din capitalul social subscris.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile Actionarilor Minoritari cu Privire la Convocarea Adunarii Generale.pdf