Drepturile Cetatenilor Europeni

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drepturile Cetatenilor Europeni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Augustin Fuerea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1- Notiuni generale despre drepturile cetatenilor
Europeni
1.1. Scurt istoric privind drepturile cetatenilor europeni
1.2. Drepturile cetatenilor europeni in contextul dreptului comunitar al afacerilor
CAPITOLUL 2- Libera circulatie a persoanelor si a serviciilor
2.1. Persoanele care beneficiaza de principiul liberei
circulatii a persoanelor si serviciilor
2.2. Libertatea de stabilire
2.3. Libertatea de a presta servicii
CAPITOLUL 3- Studiu de caz
Romanii, victime ale cetatenilor italieni(cetateni europeni ,victime ale cetatenilor Europei)
CAPITULUL 4- Concluzii

Extras din document

CAPITOLUL 1- Notiuni generale despre drepturile cetatenilor

Europeni

1.2. Scurt istoric privind drepturile cetatenilor europeni

Popoarele Europei , au stabilit o uniune tot mai strânsă între ele şi ca urmare au hotărât să aibă un viitor paşnic bazat pe valori comune.

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii.

Uniunea se sprijină pe principiul statului de drept. Totodată Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, de securitate şi de justiţie. Tot ea contribuie la păstrarea şi dezvoltarea acestor valori comune respectând diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei, precum şi a identităţii naţionale a statelor membre şi a organizaţiilor puterilor publice la nivel naţional, regional şi local.

Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată şi durabilă şi asigură libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi a capitalurilor, precum şi libertatea de stabilire.

În acest scop, este necesar ca evidenţiindu-le printr-o cartă să fie întărită protecţia drepturilor fundamentale în spiritul evoluţiei societăţii, al progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice.

Respectiva Cartă reafirmă, prin respectarea competenţelor şi îndatoririlor Uniunii, precum şi a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în special din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia Europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Drepturile se repartizeazã pe trei axe:

- drepturile civile: drepturile omului şi drepturile procedurii juridice, precum cele garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi stablilite de Consiliul Europei;

- drepturile politice care sunt specifice cetãţeniei europene stabilitã prin tratate;

- drepturile economice şi sociale enunţate de Carta comunitară a drepturilor sociale ale lucratorilor adoptata in 1989.

În Cartã, drepturile sunt clasate în 6 capitole: Demnitate, Libertate, Egalitate, Solidaritate, Cetãþenie şi Justiţie. Un al şaptelea capitol defineste dispoziþiile generale.

Demnitate:

-demnitatea umanã, dreptul la viaþã, dreptul la integritatea persoanei, interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, interzicerea sclaviei şi a muncii forţate.

Libertate:

-drepturi la libertate si siguranţã, respectarea vieţii private şi de familie, protejarea datelor cu caracter personal, dreptul la cãsãtorie şi dreptul de a întemeia o familie, libertatea de gândire, de conştiinţã şi de religie, libertatea de exprimare şi informare, libertatea de întrunire paşnicà si de asociere

-libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la educaţie, libertate profesionalã şi dreptul la muncã,

-libertatea acţiunilor, dreptul la proprietate, azil, protecţie în caz de expulzare şi extrãdare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile Cetatenilor Europeni.doc