Drepturile Conexe

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drepturile Conexe.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Malescu Magdalena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Drepturile conexe drepturilor de autor

Potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, titularii drepturilor patrinoniale de autor si ai drepturilor conexe îsi pot exercita aceste drepturi individual sau, pe bazã de mandate, prin organismele de gestiune colectiva. Deci, regula o constituie exercitarea acestora prin mijlocirea organismele de gestiune colectivã.

Pentru ca exercitarea drepturilor de autor sã se realizeze prin intermediul unui organism de gestiune colectivã este necesar un acord de vointã între titularul dreptului si organismul respectiv.

Ca regulã generalã, activitatea de gestiune colectivã se desfãsoarã sub supravegherea si controlul ORDA, care îndeplineste rolul de garant al aplicãrii legii.

Legea nr. 8/1996, în art. 123 alin. (2), instituie regula conform cãreia pot fi gestionate în colectiv numai drepturile de autor care derivã din operele aduse anterior la cunostintã publicã, iar gestiunea colectivã a drepturile conexe se poate face numai pentru interpretãri sau executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum si pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunostintã publicã.

Decizia ORDA, privind acordarea avizului Organismelor de gestiune colectivã pentru a-si exercita drepturile, se publicã în Monitorul Oficial al României, conform art.126 alin. (2) din Lege. De fapt, decizia la care se referã art. 126 alin. (2) priveste dobândirea personalitãtii juridice în care, evident, decurge si exercitarea drepturilor.

Statutul OGC trebuie sa cuprinda, potrivit art. 127 din Lege, urmatoarele dispozitii:

_ Denumirea, domeniul si obiectul activitãtii;

_ Conditiile în care se realizeazã gestionarea drepturilor, pe baza principiului egalitãtii de tratament;

_ Drepturile si obligatiile membrilor în raport cu OGC;

_ Patrimoniul initial si resursele economice prevãzute;

Prevederile art. 127 din Legea nr. 8/1996 se completeazã corspunzãtor cu cele ale art. 6 alin. (3) din Ordonanta nr. 26/2000 si, drept urmare, statutul trebuie sã mai cuprindã si urmãtoarele elemente:

_ Datele de identificare a asociatiilor;

_ Exprimarea vointei de asociere;

_ Sediul organismului de gestiune colectivã;

_ Durata de functionare;

_ Modul de dobândire si de pierdere a calitãtii de asociat.

Mãsuri tehnice de protectie si informatii privind regimul drepturilor

Ca urmare a modificãrii si completãrii Legii nr. 8/1996 prin Legea nr. 285/2004 si Ordonanta de urgentã nr. 123/2005, în prezent, este reglementat dreptul de instituire a unor mãsuri de protectie a drepturilor recunoscute de aceastã lege. Acest drept este recunoscut autorului unei opera, artistului interpret sau executant, producãtorului de fonograme ori de înregistrãri audiovizuale, organismului de radiodifuziune sau de televiziune si fabricantului de baze de date.

Prin <mãsuri tehnice de protectie> se întelege utilizarea oricãrei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul functionãrii sale normale, este destinatã sã previnã sau sã împiedice sau sã limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin Legea nr. 8/1996.

Rãspunderea civilã

Legea nr. 8/1996 cuprinde, în art. 139, unele reguli speciale, derogatorii de la dreptul comun, privind rãspunderea civilã pentru încalcarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe.

Astfel, în temeiul art. 139 alin. (1) ipoteza 1, titularii drepturilor recunoscute si protejate de Legea nr. 8/1996 pot solicita instantei de judecatã sau altor organisme competente sã dispunã, dupã caz:

_ Recunoasterea drepturilor lor;

_ Constatarea încãlcãrii acestora;

_ Acordarea de despãgubiri pentru repararea prejudiciului provocat.

Rãspunderea penalã

Legea nr. 8/1996, în art. 139-143, incrimineazã ca infractiuni o serie de fapte prin care se aduce atingere drepturilor de autor sau drepturilor conexe. Gruparea faptelor a fost realizatã în raport cu pericolul social legal al acestora, reflectat de sanctiunile prevãzute de lege pentru fiecare infractiune în parte.

Potrivit art. 139 alin. (1), constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amenda de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON) urmãtoarele fapte:

_ Realizarea, în scopul distribuirii, fãrã a se urmãrii, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace si în orice mod de mãrfuri pirate [lit. a)];

_ Plasarea mãrfurilor pirate de sub un regim vamal definitive de import sau export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere [lit. b)];

_ Orice altã modalitate de introducere a mãrfurilor pirate pe piata internã [lit.c)].

Infractiunea prevãzutã de art. 1397 din Legea nr. 8/1996

Constituie infractiune refuzul de a declara provenienta mãrfurilor pirate ori a dispozitivelor pirate de control a accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat. Pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda de la 2.50 lei (RON) la 20.000 lei (RON).

Infractiunea prevãzutã de art 1398 din Legea nr. 8/1996

Constituie infractiune punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare, fãrã consimtãmântul titularului de drepturi, a operelor ori a produselor purtãtoare de drepturi de autor sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul sã le poatã accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual. Pedeapsa este închisoarea de la 1 la 4 ani sau amenda 2.500 lei (RON) la 40.000 lei (RON).

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile Conexe.doc

Alte informatii

universitatea de drept timisoara