Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4045
Mărime: 32.80KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

PLANUL LUCRĂRII 2

1. NOȚIUNI 3

2. OPERELE CINEMATOGRAFICE ŞI ALTE OPERE AUDIOVIZUALE 4

2.1. Precizări 4

2.2. Autorii operei audiovizuale 6

2.3. Drepturile ce decurg din realizarea unei opere audiovizuale 9

2.3.1. Precizări prealabile 9

2.3.2. Drepturile morale 9

2.3.3. Drepturile patrimoniale 12

2.3.4. Dreptul la adaptare audiovizuală 14

3. CONCLUZIE 15

4. BIBLIOGRAFIE 16

I. Legislație 16

II. Doctrină 16

Extras din document

1. Noțiuni

• Audiovizual - concept ce desem¬nează acele rezultate ale activităţii umane ce se obţin cu ajutorul tehnologiilor, indiferent că sunt sau nu opere intelectuale, şi se adresează simultan simţurilor vizuale şi auditive. în sens juridic, conceptul de audiovizual include operele audiovizuale, precum şi simplele înregistrări audiovizuale.

• Autor - persoana fizică sau persoa¬nele fizice care au creat o operă literară, artistică sau ştiinţifică, precum şi orice altă operă de creaţie intelectuală. Se prezumă că este autor, până la proba contrară, „persoana sub numele căreia ope¬ra a fost adusă, pentru prima dată, la cunoştinţa publică". Calitatea de autor de opere aparţine doar persoanelor fizice, pentru că nu¬mai acestea au calităţi specifice creatorului (inteligenţă, persona¬litate, forţă creatoare, facultatea de a concepe, a gândi, a formula idei şi a le expune într-o formă originală ce poartă amprenta per¬sonalităţii autorului creator). Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi uti¬lizată sau exploatată opera sa, in¬clusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii. In situaţia în care opera a fost adusă la cunoştință....

• Înregistrare audiovizuală sau videogramă - orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru această fixare.

• Producător al unei înregistrări au¬diovizuale - persoana fizică sau juridică ce are iniţiativa şi îşi asu¬mă responsabilitatea organizării şi realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite ori nu de sunet şi, în această calitate, furnizează mijloacele tehnice şi financiare necesare.

2. Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale

2.1. Precizări

Opera audiovizuală este opera cinematografică, exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de imagini in mişcare, însoţite sau nu de sunete.

Cinematografia este artă, tehnică şi industrie în acelaşi timp, produsul ei fiind o operă care, pentru exprimarea ideilor, foloseşte imaginea sau combinaţia de imagini şi sunete.

Realizarea de opere cinematografice presupune investiţii financiare uriaşe, participarea unui mare număr de persoane şi activităţi de natură diferită. Chiar şi pentru activităţile de creaţie propriu-zisă, nu toate au aceeaşi intensitate, nu toate au aceeaşi importanţă. Pe de altă parte, multitudinea de participanţi la realizarea operei cinematografice ar putea face, în caz de neînţelegere între aceştia, imposibilă exploatarea operei dacă drepturile participanţilor nu ar fi limitate, dacă fiecare participant cu contribuţie creatoare ar avea dreptul de a se opune la exploatarea ei.

Opera cinematografică îşi revendică un statut special şi pentru că este „rezultatul unei fuziuni, iar nu a unei juxtapunerii de opere distincte. Aceasta face ca, în opera cinematografică să dispară atât autonomia contribuţiilor indivi¬duale cât şi, în general, posibilitatea de a le exploata separat".

Opera audiovizuală este o operă de colaborare, dar ea nu poate fi încadrată nici în categoria operelor comune, nici în categoria operelor colective, în sensul în care aceste categorii de opere sunt definite în art. 5 şi 6 din Legea nr. 8/ 1996. Opera audiovizuală nu poate fi calificată ca operă comună, cum lasă să se înţeleagă legiuitorul nostru în art. 66, pentru că, în cazul operei comune, toţi creatorii au calitatea de coautori, or, pentru operele audiovizuale calitatea de coautori este recunoscută unui număr limitat de persoane, iar nu tuturor celor care au contribuit la realizarea ei.

Preview document

Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 1
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 2
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 3
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 4
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 5
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 6
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 7
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 8
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 9
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 10
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 11
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 12
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 13
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 14
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 15
Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Drepturile Producatorilor de Inregistrari Audiovizuale.doc

Alții au mai descărcat și

Infractiuni Privind Dreptul de Proprietate Intelectuala

Secţiunea 1. GENERALITĂŢI Prin proprietatea intelectuală se înţelege posesiunea drepturilor asupra creaţiilor umane în domeniile tehnicii,...

Impactul Aderării la Organizația Tratatului Nord Atlantic și la Uniunea Europeană

1.1 Ce este NATO? Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Washington pe 4 aprilie 1949, a creat o alianta de tari independente, ce avea ca interes...

Asigurarea Protectiei Juridice a Drepturilor Omului la Nivelul Uniunii Europene

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeanǎ este o structurǎ...

Dreptul Proprietatii Intelectuale - Dreptul de Retractare

Precizari prealabile Expresia “drepturile morale” a fost adoptata in doctrina majoritatii tarilor europene. Dreptul moral de autor este expresia...

Considerații privind Europol

I. INTRODUCERE EUROPOL este autoritatea Uniunii Europene de aplicare a legii. Obiectivul acestei instituţi este să contribuie la asigurarea unei...

Cooperarea Transfrontaliera in Cadrul Organizatiilor Internationale cu Vocatie Politico-Militara

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dezvoltarea societăţii umane contemporane presupune aplicarea diferitelor modele de integrare politică şi economică între...

Carta Organizatiei Natiunilor Unite

Crearea O.N.U. a fost unul din rezultatele importante ale celui de-al doilea razboi mondial. Înca din timpul razboiului, s-a pus problema crearii...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Dreptul artiștilor executanți sau interpreți

1. Dreptul proprietăţii intelectuale - generalităţi Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze...

Subiecte examen - dreptul proprietății intelectuale

I. Drepturile morale de autor (stabilte prin art. 10 din Legea 8/1996) 1. dreptul de divulgare a operei Acest drept reprezintă posibilitatea...

Dreptul Proprietătii Intelectuale

1. Dreptul proprietăţii intelectuale reprezintă acea ramură de drept care studiază normele juridice care reglementează: a. creaţiile intelectuale...

Proprietate Intelectuala

In privinta obiectului Dreptului de proprietate intelectuala evidentiem 2 laturi : dreptul de autor ; dreptul de proprietate industriala....

Drept Proprietate Intelectuala

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Ai nevoie de altceva?