Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4254
Mărime: 44.61KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Universitatea Dimitrie Cantemir Facultatea de Drept Târgu – Mureș Dreptul Familie. Rudenia

Cuprins

Capitolul I. Introducere.3

Capitolul II. Drepturile și îndatoririle tutorelui.4

Secțiunea 1. Drepturile și îndatoririle tutorelui referitoare la persoana minorului.4

1.1. Dreptul și îndatorirea de a asigura îngrijirea minorului, sănătatea și dezvoltarea lui fizică și mentală, educarea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia potrivit cu aptitudinile lui.5

1.2. Dreptul de a stabili domiciliul și de a încuviința ca minorul să aibă o anume reședință.6

1.3. Dreptul de a îndruma minorul în alegerea unei religii.6

1.4. Dreptul și îndatorirea de supraveghere.7

1.5. Dreptul de a cere înapoierea copilului de la orice persoană care îl ține fără drept.7

1.6. Îndatorirea de a respecta felul învățăturii sau al pregătirii profesionale.7

Secțiunea 2. Drepturile și îndatoririle tutorelui referitoare la bunurile minorului.8

2.1. Inventarul bunurilor minorului.8

2.2. Actele de administrare și de dispoziție ce au ca obiect bunurile minorului.9

2.3. Reprezentarea minorului și încuviințarea sau autorizarea actelor minorului.10

2.4. Suma anuală pentru întreținerea minorului.10

Concluzii.12

Bibliografie.13

Extras din document

Capitolul I. Introducere

Noul Cod Civil regelementează tutela minorului în art. 110 – 163. Legea nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cuprinde unele norme substanțiale și proceduri referitoare la instituirea tutelei copilului.

Potrivit art. 39 alin.(2) din Legea nr. 272 / 2004, tutela copilului este, alături de măsurile de protecție specială și adoție, o formă a protecției alternative, la care are dreptul oricare copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea asigurării ineterselor sale, nu poate fi lăsată în grija acestora.

Dispozițiile Legii 272 / 2004 în raport cu prevederirele noului Cod civil ne conduc la concluzia potrivit căruia tutela este o protecție alternativă a copilului.

Ocrotirea minorului de regulă se realizează de către părinți, iar în subsidiar prin adopție, tutelă curatelă și prin aște mijloace prevăzute de Legea nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de apărare a persoanei care se află într-o situație specială datorită vârstei sale. Prin minor înțelegem persoana care nu a împlinit vârsta de 18ani sau nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu.

Tutela minorului reprezintă ansamblul dispozițiilor legale prin care copilul, lipsit temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, ori care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, este ocrotit de către tutore. Pentru minorul respectiv tutela reprezintă un mijloc de ocrotire, iar pentru tutore constituie o sarcină.

Conform art. 110 din Noul Cod civil tutela se instituie în condițiile în care ambii părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a apilcat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește mort, sau la încetarea adopției instanța hotărăște că este în interesul minorului instituirea unei tutele.

Pentru instituirea tutelei este necesar a fi îndeplinite unele condiții:

- Copilul să fie lispsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi, sau pentru protejarea intereselor sale să nu poată fi lăsat în grija acestora

- Instituirea tutelei să fie în interesul superior al copilului

- Prin instituirea tutelei să se asigure continuitate în educarea copilului

- Copilul n vâstă de 10 ani să fi fost ascultat în legătură cu instituirea tutelei

- Tutorele să fie desemnat de instanța de tutelă după procedura prevăzută de lege

Capitolul II. Drepturile șî îndatoririle tutorelui

Noul Cod civil reglementează unele aspecte particulare privind domiciliul minorului ( art. 137 ) și felul învățăturii sau al pregătirii profesionale în cadrul tutelei ( art. 138 ).

Ocrotirea prin tutelă are două laturi: cea personală și cea patrimonială. Sub ambele aspecte tutela se exercită numai în interesul minorului.

În cazul tutelei tutorele are, la fel ca părinții copilului, aceleași drepturi și îndatoriri în legătură cu persoana și bunurile minorului. Tutorele este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea și dezvoltarea lui fizică și mentală, educarea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui

De principiu, măsurile privind persoana copilului se iau de către tutore cu avizul consiliului de familie, cu excepția măsurilor cu caracter curent.

Dacă doi soți exercită tutela, ei răspund înpreună pentru actele îndeplinite în această calitate. Ei exercită împreună și în mod egal atribuțiile.

Față de terții de bună-credință, oricare dintre soți, care indeplinește singur un act curent pentru exercitarea tutelei, este prezunat că are și consințământul celuilalt soț.

În situația în care unul dintre soți introduce acțiunea de divorț, instanța astfel sesizată, din oficiu va înștiința instanța de tutelă pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei.

Secțiunea 1. Drepturile și îndatoririle tutorelui referitoare la persoana minorului.

Conținutul tutelei în privința laturii personale este identic cu cel al autorității părintești. Spre deosebire de autoritatea părintească, tutorele acționează cu avizul consiliului de familiei, afară de cazul în care este vorba despre măsuri care au un caracyer curent. O altă particularitate vizează creșterea și educarea minorului din perspectiva mijloacelor afectate acestui scop.

Preview document

Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 1
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 2
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 3
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 4
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 5
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 6
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 7
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 8
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 9
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 10
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 11
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 12
Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si Indatoririle Tutorelui in Legatura cu Persoana Copilului si cu Privire la Bunurile Minorului
    • Bibliografie selectiva.doc
    • Drepturile si Indatoririle Tutorelui in Legatura cu Persoana Copilului si cu Privire la Bunurile Minorului.doc
    • Planul lucrarii.doc
    • prefata.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Fundamental la Protecția Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Dreptul fundamental la protecţia datelor personale la nivelul Uniunii Europene” este structurată în...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Tutela Minorului

1. Cazuri de punere a copilului sub tutela Tutela se deschide in cazurile in care minorul este lipsit de ocrotirea parinteasca. Minorul se...

Desfacerea Căsătoriei prin Divorț

Introducere Familia reprezintă “grupul social fundamental, care asigură menţinerea continuităţii biologice a societăţii prin procreare, îngrijirea...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Drepturile persoanelor vizate în domeniul prelucrării de date cu caracter personal

In statele membre ale Uniunii Europene, activitatea de protecţie a datelor cu caracter personal revine unor autorităţi sau instituţii special...

Înregistrările și Interceptările ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

Capitolul I – Mijloacele de probă Codul de procedură penală precizează în art. 63 următoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice...

Societatea pe acțiuni - noțiuni generale

I. Aspecte generale Conceptul de parteneriat în afaceri datează încă din timpul Imperiului Roman. Se consideră însă că acesta s-a concretizat...

Te-ar putea interesa și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Tutela Minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Tutela minorului - studiu comparativ între dispozițiile codului familiei și reglementările codului civil

INTRODUCERE “Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin.Sau ca o fereastra.Totdeauna copilul te in-timideaza ca si cand stie el ce stie.Nu...

Atributiile Autoritatii Tutelare cu privire la Ocrotirea Minorilor

Notiunea dreptului familiei Stiinta dreptului este intr-o continua lupta cu norma juridica, incrcind, pe de-o parte, sa-I descifreze sensul, pe de...

Ai nevoie de altceva?