Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu, Andrei Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

Abordând problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine în realitatea juridica, nu exista drepturi si obligatii independente unele de altele. Astfel, fiecarui drept îi corespunde o obligatie corelativa si fiecare obligatie naste, la rândul sau, un drept.

Functionarii publici au, în considerarea calitatii lor de angajati, drepturi specifice dreptului muncii, cum ar fi: dreptul la salariu, la concedii de odihna, medicale sau de studii, asistenta medicala, pensie etc. În cadrul raportului juridic de drept administrativ în care functionarul public este parte, acesta are o serie de drepturi si obligatii, îndatoriri si chiar interdictii.

Daca institutia publica, nationala sau europeana, are dreptul sa ceara de la functionarul sau un comportament profesional si extraprofesional adecvat, în mod similar, functionarul public este îndreptatit sa pretinda si sa obtina de la institutia publica în care este încadrat recunoasterea si respectarea drepturilor sale garantate de lege.

Din perspectiva prevederilor legale, drepturile functionarilor publici din România sunt stipulate în Capitolul V, Sectiunea I, din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1999 (r 1). De asemenea, consideram oportuna si prezentarea drepturilor functionarilor publici comunitari, asa cum sunt prevazute acestea în Statutul functionarilor publici europeni, care a intrat în vigoare din luna mai a anului 1997.

2. DREPTURILE FUNCTIONARILOR PUBLICI ÎN ROMÂNIA

Functionarii publici au în conditiile legii o serie de drepturi de natura politica, economica si sociala. Aceste drepturi sunt determinate pe cale generala, impersonala si unilaterala pentru toti functionarii publici si au fost calificate ca fiind drepturi obiective, în conformitate cu statutul functionarilor publici.

Astfel, drepturile functionarilor publici prevazute în Statutul functionarilor publici sunt urmatoarele:

a) dreptul la opinie este garantat de lege (art. 25, alin. 1 din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1998) ca expresie a consacrarii constitutionale a libertatii de exprimare. Acest drept presupune o conduita adecvata a functionarului public atât la serviciu, cât si în afara acestuia, bazata pe neutralitate, loialitate si cresterea prestigiului autoritatii sau institutiei publice din care face parte. Totodata, în alin. 2 al art.25 din Statutul functionarilor publici se prevede interdictia discriminarii functionarilor publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala, sau de orice alta asemenea natura;

b) dreptul la informare cu privire la deciziile care se iau în aplicarea statutului functionarilor publici si care îi vizeaza în mod direct (art. 26). Acest drept cu valoare de principiu reflecta democratizarea functiei publice si realizarea dialogului social;

c) dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor care sunt numiti în categoria înaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si altor categorii de functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale (art. 27, alin. 1). Acest drept social-politic este consecinta dreptului constitutional al liberei asocieri în partide politice, sindicate si alte forme de asociere. Dreptul la asociere sindicala este interzis înaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si unor functionari cu statut special în considerarea importantei activitatii desfasurate, pentru promovarea interesului public care trebuie sa primeze în dauna celui privat. Alin. 2 prevede ca , în baza acestui drept functionarii publici pot în mod liber sa înfiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat în cadrul acestora;

d) dreptul la greva este recunoscut în conditiile legii speciale cu respetarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public (art. 28) , ca o garantie pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale ale functionarilor publici;

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici.doc

Alte informatii

Universitatea “DANUBIUS” Galati Master Management financiar si in administratia publica Anul – I –