Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4731
Mărime: 43.44KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI. DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE 2

2. DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI 3

2.1. DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DEBUTANŢI .3

2.2. DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DEFINITIVI 4

3. OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI 11

3.1. OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DEBUTANŢI 11

3.2. OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DEFINITIVI 12

4. CONCLUZII 18

5. BIBLIOGRAFIE ..19

Extras din document

FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI.

DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE

Funcţia publică, aşa cum o defineşte legiuitorul, reprezintă “ ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică, de către administraţia publică centrală şi locală”.

Persoana numită într- o funcţie publică şi investită în mod legal cu atribuţiile acesteia, titulară de drepturi şi obligaţii chemată să le exercite în scopul realizării competenţei autorităţii publice sau instituţiei publice din care face parte este funcţionarul public.

Legea la care trimite Constituţia pentru reglementarea statutului juridic al funcţionarului public este Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul juridic al funcţionarului public cu modificările ulterioare, republicată în urma modificărilor care i s- au adus prin Legea nr. 161/ 2003 care reprezintă astfel legea- cadru în materie. Ultimele modificări aduse reglementării privind statutul juridic general al funcţionarului public s- au realizat prin Legea nr. 251/ 2006, prin Legea nr. 442/ 2006, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/ 2008.

Prevederile Legii privind Statutul funcţionarilor publici se completează cu cele ale legislaţiei muncii, potrivit normei exprese de trimitere la art. 93 al ei “ dispoziţiile acestei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice”. Această modalitate de completare a normelor juridice reprezintă aplicarea în materia legislativă a principiului de drept specialia generalibus derogant, conform căruia acolo unde normele speciale date de legislaţia în materie funcţiei şi a funcţionarilor publici lipsesc ori nu cuprind prevederi contrare, se aplică normele în domeniul legislaţiei muncii, ce devin, astfel, norme cu aplicabilitate generală.

DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Privitor la drepturile ce incumbă funcţiei se impun unele precizări. În primul rând, exercitarea acestor drepturi faţă de cei administraţi se face în limitele competenţei legale ce revine autorităţii executive din care face parte funcţionarul, neputându- se exercita alte drepturi specifice altor organe decât cele conferite de propria lege de organizare, de normele speciale, de dispoziţiile ierarhice.

În al doilea rând, funcţionarul exercitând un drept legal conferit, cealaltă parte a raportului juridic trebuie să urmeze o conduită conformă interesului ocrotit juridic, în caz contrar, suportând consecinţele nerespectării legii.

În al treilea rând, faţa de lege şi alte reglementări, respectivele drepturi au un caracter obiectiv, iar nu subiectiv, lăsate la aprecierea titularului lor, motiv pentru care ele sunt adevărate îndatoriri pentru funcţionar care este obligat să- şi exercite competenţa, neavând în cele mai multe cazuri, libertatea de apreciere în conduita pe care o adoptă. Dimpotrivă, neexercitarea drepturilor legal conferite, exercitarea lor necorespunzătoare, ca şi împiedcarea exercitării lor, sunt sancţionate în persoana celui vinovat, fie el titularul funcţiei, superior sau inferior ierarhic, fie terţa persoană intrată în raportul juridic, ca abateri de serviciu sau în legatură cu serviciul, sub forma răspunderii disciplinare, administrative, penale ori patrimoniale.

Odată cu numirea şi depunerea jurământului, persoana candidată la funcţia publică devine funcţionar public debutant, urmând ca la încheierea perioadei de stagiu să devină funcţionar public definitiv.

Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice care sunt prevăzute în Statut, cât şi în art. 103 al H.G. nr. 611/ 2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

- să fie sprijinit şi îndrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;

- să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

- să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunostinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcţii publice şi să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru funcţionarii publici debutanţi;

- să i se asigure, prin grija autorităţii sau instituţiei publice, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale;

- să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici debutanţi.

Preview document

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 1
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 2
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 3
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 4
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 5
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 6
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 7
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 8
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 9
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 10
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 11
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 12
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 13
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 14
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 15
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 16
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 17
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 18
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 19
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 20
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Functia Publica - Notiune, Caracterizare, Clasificare

I. Consideratii preliminare Functia publica este o institutie juridica a dreptului public, în general, si ale dreptului administrativ în...

Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici

INTRODUCERE Funcţionarul public este persoana fizică numită într-o funcţie publică, numire care se face de către conducătorul unei instituţii...

Drepturile si Indatoririle Functionarului Public si Raspunderea Functionarului Public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Circulația juridică a terenurilor

Introducere Dreptul de proprietate asupra terenurilor are acelasi regim juridic, indiferent de titularul sau, fiind in mod egal ocrotit de lege....

Administratia Publica Locala - Alesii Locali

1.Administratia publica locala: Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul...

Drepturile si Indatoririle Functionarilor Publici

Introducere Deţinătorul unei funcţii publice în administraţia de stat nu poate fi decât o persoană fizică. Alături de toţi ceilalţi funcţionari...

Conditiile de Valabilitate a Actelor Administrative

1.Legalitatea actului administrativ. In doctrina de specialitate s-a apreciat ca prin regimul juridic al actelor administrative intelegem un...

Drepturile și obligațiile funcționarului public

Învestirea într-o funcție, indiferent de modalitatea ei de realizare, dă naștere unui raport tipic de serviciu sau de funcție care intră sub...

Te-ar putea interesa și

Drepturile și Obligațiile Funcționarului Public

1. Conceptul de functionar public Functionarul public este persoana fizica numita într-o functie publica, numire care se face de catre...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici

INTRODUCERE Funcţionarul public este persoana fizică numită într-o funcţie publică, numire care se face de către conducătorul unei instituţii...

Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici

De-a lungul timpului, functionarii publici au fost supusi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului si...

Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Abordând problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine în realitatea juridica,...

Drepturile și obligațiile funcționarilor publici

Abordand problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine in realitatea juridica, nu exista drepturi si...

Drepturi si Obligatii ale Functionarului Public - Cazul Primarului de Comuna

1. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici Investirea într-o funcţie publică, indiferent de modalitatea ei de realizare (numire, alegere,...

Drepturi si Obligatii ale Functionarului Public - Cazul Primarului de Comuna

Introducere: Abordând problema drepturilor funcţionarilor publici trebuie să subliniem că, aşa cum se susţine în realitatea juridică, nu există...

Ai nevoie de altceva?