Drepturile si Obligatiile Persoanelor Aflate in Executarea Pedepselor Privative de Libertate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drepturile si Obligatiile Persoanelor Aflate in Executarea Pedepselor Privative de Libertate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate . 3
2. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate . 4
3. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase . 4
4. Dreptul la informaţie . 4
5. Dreptul la consultarea documentelor de interes personal . 5
6. Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţii legale şi documente privind executarea pedepselor privative de libertate . 5
7. Dreptul la petiţionare . 5
8. Dreptul la corespondenţă . 6
9. Măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă . 6
10. Dreptul la convorbiri telefonice . 7
11. Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite . 7
12. Dreptul de a primi buniri . 8
13. Dreptul la asistenţă medicală . 8
14. Examenul medical . 9
15. Asistenţa medicală în cazuri speciale . 9
16. Dreptul la asistenţă diplomatică . 10
17. Dreptul la încheierea unei căsătorii . 10
18. Obligaţiile persoanelor condamnate . 10

Extras din document

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate

Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi in condiţiile prevăzute de Constituţie şi lege. Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor, luate de către administraţia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 10 zile de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată.

Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, însă acesta poate proceda la ascultarea oricărei alte persoane în vederea aflării adevărului. El va soluţiona plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 10 zile de la primirea acesteia şi va pronunţa una din următoarele soluţii:

a) admite plângerea şi dispune anularea, revocarea sau modificarea măsurii luate de către administraţia penitenciarului;

b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată;

Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la data pronunţării acesteia. Împotriva încheierii, persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii. Contestaţia se judecă potrivit dispoziţiilor art. 460 alin. (2) -(5) din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. Hotărârea judecătoriei este definitivă.

2. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

Respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate este asigurată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor omului pot vizita penitenciarele şi pot lua contact cu persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, cu acordul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Întrevederile dintre reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale prevăzute în alin. (2) şi persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.

3. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase

Libertatea conştiinţei şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate nu pot fi îngrădite. Persoanele condamnate pot participa, pe baza liberului consimţământ, la servicii sau întruniri religioase organizate în penitenciare şi pot procura şi deţine publicaţii cu caracter religios, precum şi obiecte de cult.

4. Dreptul de informaţie

Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate de a avea acces la informaţiile de interes public nu poate fi îngrădit. Accesul acestora la informaţiile de interes public se realizează în condiţiile legii. Administraţia Naţională a Penitenciarelor are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate. Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la informaţii de interes public se realizează şi prin publicaţii, emisiuni radiofonice şi televizate sau prin orice alte mijloace autorizate de către administraţia penitenciarului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile si Obligatiile Persoanelor Aflate in Executarea Pedepselor Privative de Libertate.docx