Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2835
Mărime: 36.00KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate . 3

2. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate . 4

3. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase . 4

4. Dreptul la informaţie . 4

5. Dreptul la consultarea documentelor de interes personal . 5

6. Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţii legale şi documente privind executarea pedepselor privative de libertate . 5

7. Dreptul la petiţionare . 5

8. Dreptul la corespondenţă . 6

9. Măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă . 6

10. Dreptul la convorbiri telefonice . 7

11. Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite . 7

12. Dreptul de a primi buniri . 8

13. Dreptul la asistenţă medicală . 8

14. Examenul medical . 9

15. Asistenţa medicală în cazuri speciale . 9

16. Dreptul la asistenţă diplomatică . 10

17. Dreptul la încheierea unei căsătorii . 10

18. Obligaţiile persoanelor condamnate . 10

Extras din document

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate

Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi in condiţiile prevăzute de Constituţie şi lege. Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor, luate de către administraţia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 10 zile de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată.

Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, însă acesta poate proceda la ascultarea oricărei alte persoane în vederea aflării adevărului. El va soluţiona plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 10 zile de la primirea acesteia şi va pronunţa una din următoarele soluţii:

a) admite plângerea şi dispune anularea, revocarea sau modificarea măsurii luate de către administraţia penitenciarului;

b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată;

Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la data pronunţării acesteia. Împotriva încheierii, persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii. Contestaţia se judecă potrivit dispoziţiilor art. 460 alin. (2) -(5) din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. Hotărârea judecătoriei este definitivă.

2. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

Respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate este asigurată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor omului pot vizita penitenciarele şi pot lua contact cu persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, cu acordul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Întrevederile dintre reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale prevăzute în alin. (2) şi persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.

3. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase

Libertatea conştiinţei şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate nu pot fi îngrădite. Persoanele condamnate pot participa, pe baza liberului consimţământ, la servicii sau întruniri religioase organizate în penitenciare şi pot procura şi deţine publicaţii cu caracter religios, precum şi obiecte de cult.

4. Dreptul de informaţie

Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate de a avea acces la informaţiile de interes public nu poate fi îngrădit. Accesul acestora la informaţiile de interes public se realizează în condiţiile legii. Administraţia Naţională a Penitenciarelor are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate. Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la informaţii de interes public se realizează şi prin publicaţii, emisiuni radiofonice şi televizate sau prin orice alte mijloace autorizate de către administraţia penitenciarului.

Preview document

Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 1
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 2
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 3
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 4
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 5
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 6
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 7
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 8
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 9
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 10
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 11
Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si Obligatiile Persoanelor Aflate in Executarea Pedepselor Privative de Libertate.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Furtul

INTRODUCERE Proprietatea constituie baza materială a societăţii şi serveşte ca mijloc de satisfacere a necesităţilor materiale şi intelectuale a...

Executarea Amenzii Penale

Executarea pedepsei amenzii penale Capitolul I Consideraţii introductive Secţiunea I Concept şi trăsături specifice În sistemul pedepselor,...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Te-ar putea interesa și

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Poliția română - instituție fundamentală a statului

INTRODUCERE Poliţia Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului, care exercită...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Regimul Penal al Minorului în Albania

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Consideraţii generale privind starea de minoritate. Persoana fizică pe parcursul existenţei sale,...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Ai nevoie de altceva?