Efectele Adopției

Referat
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3259
Mărime: 17.21KB (arhivat)
Publicat de: Petre Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Bodoasca, Teodora Drachici

Cuprins

 1. 1. Aspecte introductive 2
 2. 2. Încetarea filiaţiei şi a rudeniei fireşti, pe de o parte, şi naşterea filiaţiei şi a rudeniei civile, pe de altă parte 2
 3. 3. Transferul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti dintre părinţii fireşti şi copil către adoptator şi adoptat 4
 4. 4. Informarea copilului în legătură cu faptul că este adoptat 6
 5. 5. Numele adoptatului 7
 6. 6. Schimbarea cetăţeniei adoptatului 8
 7. 7. Întocmirea unui nou act de naştere pentru copil 8
 8. 8. Alte efecte ale adopţiei 9
 9. BIBLIOGRAFIE 10
 10. LEGISLAŢIE 10

Extras din referat

1. Aspecte introductive

Încuviinţarea adopţiei produce, în principiu, aceleaşi efecte indiferent că este vorba despre o adopţie internă sau despre o adopţie internaţională. Într-adevăr, potrivit art.41 din Legea nr.273/2004, care este dispus în Capitolul IV, consacrat producerii adopţiei internaţionale, adopţia internaţională are efectele prevăzute la art.50-53, iar aceste articole reglementează fără distincţie, efectele adopţiei.

Ca regulă generală, potrivit art.50, alin.1 din Legea 273/2004, adopţia produce efecte numai de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care a fost încuviinţată. În temeiul art.61, alin.5 din Lege, hotărârea de încuviinţare a adopţiei nu este supusă adopţiei. Pe cale de consecinţă, în temeiul art.337, alin.2 Cod de procedură civiă, o astfel de hotărâre rămâne irevocabilă dacă nu a fost atacată cu recurs sau dacă, fiind recurată, a fost respins recursul.

Ca urmare a încuviinţării adopţiei se produc cel puţin următoarele efecte:

-încetează pentru viitor filiaţia şi rudenia firească dintre adoptat şi părinţii lui naturali, pe de o parte, şi ia naştere filiaţia şi rudenia civilă între adoptat şi adoptator sau părinţii adoptatori, pe de altă parte;

- se transferă drepturile şi obligaţiile părinteşti de la părinţii fireşti către adoptator sau familia adoptatoare;

- se naşte obligaţia adoptatorului sau soţilor adoptatori de a informa copilul în legătură cu faptul că este adoptat;

- adoptatul dobândeşte numele adoptatorului ori a soţilor adoptatori;

- se produce schimbarea cetăţeniei adoptatului în cazul încuviinţării adopţiei internaţionale;

- se întocmeşte un nou act de naştere pentru copil.

2. Încetarea filiaţiei şi a rudenie fireşti, pe de o parte, şi naşterea filiaţiei şi a rudeniei civile, pe de altă parte

Legea 273/2004 prevede în art.1 că adopţia creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului, iar art.50, alin.2 prevede că, prin adopţie se stabilesc filiaţia între adoptat şi cel care adoptă precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Potrivit art.50, alin.3 din Legea 273/2004, în momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie, rudenia firească dintre adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii săi fireşti şi rudele acetora, pe de altă parte, încetează.

În legătură cu acest text se impun următoarele precizări:

- data producerii ori stabilirii filiaţiei prin adopţie este data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, adică aceeaşi când se stabileşte filiaţia prin adopţie, deci cele date se suprapun, încetează o filiaţie şi începe alta, adică cea prin adopţie.

- descendenţii adoptatului nu se mai află în raporturi de rudenie firească cu părinţii fireşti ai adoptatului, pe aceeaşi dată cu încetarea filiaţiei fireşti ai adoptatului. Soluţia se impune din art.50, alin.3 şi art.53, alin.5 care prevede că se întocmeşte un nou act de naştere adoptatului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti, desigur cu consecinţele care rezultă din acestea. Pe de altă parte, potrivit principiului simetriei, descendenţii adoptatului devin rude în linie directă cu adoptatorul şi încetează rudenia firească în linie directă cu părintele firesc, faţă de care încetează filiaţia adoptatului.

- descendenţii adoptatului încetează de a mai fi rudă cu rudele părintelui său firesc, devenind rudă cu rudele părintelui adoptiv.

- faţă de O.U.G. nr.25/1997 (în prezent abrogată) cât şi faţă de noua reglementare, nu se mai pune problema dacă adoptatorul are dreptul de a moştenii pe adoptat, răspunsul fiind afirmativ şi dacă părintele firesc are dreptul de al moşteni pe adoptat, răspunsul fiind negativ; această problemă s-a pus în cazul adopţiei cu efecte restrânse.

Preview document

Efectele Adopției - Pagina 1
Efectele Adopției - Pagina 2
Efectele Adopției - Pagina 3
Efectele Adopției - Pagina 4
Efectele Adopției - Pagina 5
Efectele Adopției - Pagina 6
Efectele Adopției - Pagina 7
Efectele Adopției - Pagina 8
Efectele Adopției - Pagina 9
Efectele Adopției - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Efectele Adoptiei.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice privind stabilirea maternității

1.1. Definirea conceptului de filiaţie Problema apariţiei omului pe Terra poate fi abordata din cel puţin doua perspective complet diferite. Cea...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Limitele Exercitării Dreptului de Autor

I. Limitele exercitării dreptului de autor Comparând dreptul de proprietate cu dreptul proprietăţii intelectuale în privinţa existenţei în timp,...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care...

Te-ar putea interesa și

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Adopția Națională și Internațională

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia adopţiei Secţiunea I Noţiunea adopţiei 1.1 Introducere Adopţia reprezintă neîndoielnic...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia

INTRODUCERE Atâta timp cât operaţiunile economice interne şi externe nu se vor exprima prin aceeaşi unitate bănească, convertibilitatea va...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Instituții europene. Consiliul

Capitolul I Organizarea activităţii Consiliului Uniunii Europene Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare care este...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro începe aproximativ cu 50 de ani în urmă prin semnarea în anul 1957 a Tratatului de la Roma de către cele şase...

Efectele adopției

Drepturile si indatoririle parintesti Un alt efect al adoptiei este trecerea drepturilor si indatoririlor parintesti de la parintii firesti la cei...

Ai nevoie de altceva?