Efectele Adoptiei

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Efectele Adoptiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Teodor Bodoasca, Teodora Drachici

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Aspecte introductive 2
2. Încetarea filiaţiei şi a rudeniei fireşti, pe de o parte, şi naşterea filiaţiei şi a rudeniei civile, pe de altă parte 2
3. Transferul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti dintre părinţii fireşti şi copil către adoptator şi adoptat 4
4. Informarea copilului în legătură cu faptul că este adoptat 6
5. Numele adoptatului 7
6. Schimbarea cetăţeniei adoptatului 8
7. Întocmirea unui nou act de naştere pentru copil 8
8. Alte efecte ale adopţiei 9
BIBLIOGRAFIE 10
LEGISLAŢIE 10

Extras din document

1. Aspecte introductive

Încuviinţarea adopţiei produce, în principiu, aceleaşi efecte indiferent că este vorba despre o adopţie internă sau despre o adopţie internaţională. Într-adevăr, potrivit art.41 din Legea nr.273/2004, care este dispus în Capitolul IV, consacrat producerii adopţiei internaţionale, adopţia internaţională are efectele prevăzute la art.50-53, iar aceste articole reglementează fără distincţie, efectele adopţiei.

Ca regulă generală, potrivit art.50, alin.1 din Legea 273/2004, adopţia produce efecte numai de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care a fost încuviinţată. În temeiul art.61, alin.5 din Lege, hotărârea de încuviinţare a adopţiei nu este supusă adopţiei. Pe cale de consecinţă, în temeiul art.337, alin.2 Cod de procedură civiă, o astfel de hotărâre rămâne irevocabilă dacă nu a fost atacată cu recurs sau dacă, fiind recurată, a fost respins recursul.

Ca urmare a încuviinţării adopţiei se produc cel puţin următoarele efecte:

-încetează pentru viitor filiaţia şi rudenia firească dintre adoptat şi părinţii lui naturali, pe de o parte, şi ia naştere filiaţia şi rudenia civilă între adoptat şi adoptator sau părinţii adoptatori, pe de altă parte;

- se transferă drepturile şi obligaţiile părinteşti de la părinţii fireşti către adoptator sau familia adoptatoare;

- se naşte obligaţia adoptatorului sau soţilor adoptatori de a informa copilul în legătură cu faptul că este adoptat;

- adoptatul dobândeşte numele adoptatorului ori a soţilor adoptatori;

- se produce schimbarea cetăţeniei adoptatului în cazul încuviinţării adopţiei internaţionale;

- se întocmeşte un nou act de naştere pentru copil.

2. Încetarea filiaţiei şi a rudenie fireşti, pe de o parte, şi naşterea filiaţiei şi a rudeniei civile, pe de altă parte

Legea 273/2004 prevede în art.1 că adopţia creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului, iar art.50, alin.2 prevede că, prin adopţie se stabilesc filiaţia între adoptat şi cel care adoptă precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Potrivit art.50, alin.3 din Legea 273/2004, în momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie, rudenia firească dintre adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii săi fireşti şi rudele acetora, pe de altă parte, încetează.

În legătură cu acest text se impun următoarele precizări:

- data producerii ori stabilirii filiaţiei prin adopţie este data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, adică aceeaşi când se stabileşte filiaţia prin adopţie, deci cele date se suprapun, încetează o filiaţie şi începe alta, adică cea prin adopţie.

- descendenţii adoptatului nu se mai află în raporturi de rudenie firească cu părinţii fireşti ai adoptatului, pe aceeaşi dată cu încetarea filiaţiei fireşti ai adoptatului. Soluţia se impune din art.50, alin.3 şi art.53, alin.5 care prevede că se întocmeşte un nou act de naştere adoptatului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti, desigur cu consecinţele care rezultă din acestea. Pe de altă parte, potrivit principiului simetriei, descendenţii adoptatului devin rude în linie directă cu adoptatorul şi încetează rudenia firească în linie directă cu părintele firesc, faţă de care încetează filiaţia adoptatului.

- descendenţii adoptatului încetează de a mai fi rudă cu rudele părintelui său firesc, devenind rudă cu rudele părintelui adoptiv.

- faţă de O.U.G. nr.25/1997 (în prezent abrogată) cât şi faţă de noua reglementare, nu se mai pune problema dacă adoptatorul are dreptul de a moştenii pe adoptat, răspunsul fiind afirmativ şi dacă părintele firesc are dreptul de al moşteni pe adoptat, răspunsul fiind negativ; această problemă s-a pus în cazul adopţiei cu efecte restrânse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Efectele Adoptiei.doc