Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 13923
Mărime: 50.63KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
profesor coordonator:GHEORGHE STĂNILOAE.prezentat in cadrul UNIVERSITATEA “HYPERION” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CAPITOLUL I – DESFACEREA CĂSĂTORIEI

SECȚIUNEA I – ÎNCETAREA DESFACERII ȘI DESFIINȚĂRII CĂSĂTORIEI

SECȚIUNEA II – DIVORȚUL, MIJLOC DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI

SECȚIUNEA III – DIVORȚUL PRIN ACORDUL PARȚILOR

SECȚIUNEA IV – CONCEPȚIA ÎN DREPTUL NOSTRU PRIVIND DIVORȚUL

CAPITOLUL II – EFECTELE DIVORȚULUI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE PERSONALE DINTRE PARINȚI ȘI COPIII LOR MINORI

SECȚIUNEA I – ÎNCREDINȚAREA COPIILOR MINORI

SECȚIUNEA II – EXERCITAREA DREPTULOR PARINTEȘTI CU PRIVIRE LA PERSOANA COPILULUI

SECȚIUNEA III – MODIFICAREA MĂSURILOR LUATE CU PRIVIRE LA PERSOANA COPILULUI

CAPITOLUL III – EFECTELE DIVORȚULUI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE PATRIMONIALE DINTRE PĂRINȚI ȘI COPIII LOR

SECȚIUNEA I – CONTRIBUȚIA PĂRINȚILOR LA CHELTUIELILE DE CREȘTERE, EDUCARE, ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A COPILULUI

SECȚIUNEA II – EXERCITAREA DREPTURILOR ȘI ÎINDATORIRILOR PĂRINTEȘTI CU PRIVIRE LA BUNURILE COPILULUI

SECȚIUNEA III – BENEFICIARUL CONTRACTULUI CU PRIVIRE LA LOCUINȚĂ

SECȚIUNEA IV – PRIMIREA ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII

CAPITOLUL IV – CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

DESFACEREA CĂSĂTORIEI

SECȚIUNEA I - Încetarea, desfacerea și desființarea căsătoriei

Potrivit art. 22 si 37 C. Fam., se distinge între încetarea căsătoriei și desfacerea acesteia.

Căsătoria încetează prin:

a. Moartea unuia dintre soți;

b. Declararea judecătorească a morții unuia dintre soți1;

c. Recăsătoria soțului celui ce fusese declarat mort.

Căsătoria se poate desface prin divorț.

Încetarea căsătoriei are loc de drept. Desfacerea căsătoriei poate avea loc prin hotărâre judecătorească.

Unele efecte ale căsătoriei continuă să existe și după încetarea acesteia. Efectele încetării căsătoriei se produc numai pentru viitor, nu și pentru trecut. Tot astfel, desfacerea căsătoriei produce efecte numai pentru viitor. Căsătoria desfăcută iși produce toate efectele pentru trecut.

SECȚIUNEA II – Divorțul – mijloc de desfacere a căsătoriei

Spre deosebire de încetarea căsătoriei și desfacerea acesteia, desființarea căsătoriei își produce efectele, exceptând pe cele față de copii și căsătoria putativă, din chiar momentul încheierii ei, deci și pentru trecut (ex func), căsătoria fiind considerată că nu a existat niciodată.

Până la Legea nr. 59/1993, reglementarea divorțului era în sensul că desfățurarea căsătoriei are un caracter excepțional. Într-adevăr, art. 37 alin.2 dispunea că se poate desface căsătoria „în cazuri excepționale” prin divorț. Noua reglementare nu mai face precizarea menționată. Art. 38 al Codului Familiei este deosebit ca redactare față de cel anterior din care s-ar putea deduce că desfacerea căsătoriei nu mai intervine în cazuri excepționale și anume:

a. Redactarea anterioară era in formă negativă, în sensul că instanța nu poate desface căsătoria prin divorț decât atunci când ..., determinându-se aceste condiții, pe când redactarea actuală este în formă afirmativă, textul arătând că instanța de judecată poate desface căsătoria prin divorț, atunci când ..., determinându-se apoi condițiile;

b. Condițiile în care se poate desface căsătoria prin divorț sunt stabilite într-un mod care pare să nu aibă în vedere caracterul excepțional al divorțului. Textul în redactarea anterioară spune că divorțul nu se poate pronunța decât atunci când “datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt atât de grave si iremediabil vătămate incât continuarea căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea”, pe când redactarea actuală este în sensul că desfacerea căsătoriei se poate dispune atunci când “datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Deosebirea există în ceea ce privește intensivitatea vătămării ( “atât de grav” și “grav vătămate”) și nu se mai cere condiția ca vătămarea raporturilor dintre soți să fie iremediabilă. Se poate observa că redactarea anterioară era în sensul imposibilității continuării căsătoriei “pentru cel care cere desfacerea ei”, pe când redactarea actual nu mai face această precizare, divorțul putându-se pronunța în cazul în care “continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”2

c. Divorțul se poate pronunța și numai pe baza acordului ambilor soți dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de text, ceea ce redactarea acterioară nu permitea, considerându-se că divorțul prin consimțământul mutual al soților nu este posibil.

Preview document

Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 1
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 2
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 3
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 4
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 5
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 6
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 7
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 8
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 9
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 10
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 11
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 12
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 13
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 14
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 15
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 16
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 17
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 18
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 19
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 20
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 21
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 22
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 23
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 24
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 25
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 26
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 27
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 28
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 29
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 30
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 31
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 32
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 33
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 34
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 35
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 36
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 37
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 38
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 39
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 40
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 41
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 42
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 43
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 44
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 45
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 46
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 47
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 48
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 49
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 50
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 51
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 52
Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori.doc

Alții au mai descărcat și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Divorțul

Introducere Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Reglementare Desfacerea căsătoriei, divorţul, fie că este pronunţat la iniţiativa unuia dintre...

Desfacerea Căsătoriei prin Divorț

Introducere Familia reprezintă “grupul social fundamental, care asigură menţinerea continuităţii biologice a societăţii prin procreare, îngrijirea...

Procedura Actuala a Divortului

Importanţa cunoaşterii problemei divorţului Divorţul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor....

Criminologia in Sistemul Stiintelor

Introducere Problema locului criminologiei in sistemul stiintelor a reprezentat uneori un subiect de controversa intre specialistii din acest...

Ai nevoie de altceva?