Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4282
Mărime: 33.70KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popescu
UNIVERSITATEA “Al. I. CUZA”, IASI MASTER ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

CAP I. Solul si monitorizarea calitatii solurilor 1

1.1. Solul 1

1.2. Monitorizarea calitatii solurilor 2

1.2.1. Substanţe potenţial poluante 2

1.2.2. Zone afectate de diferite procese de poluare 4

CAP II. Degradarea si protectia solului si a subsolului 8

2.1. Consideratii generale privind degradarea solului 9

2.2. Protectia subsolului 10

CAP III Efectele juridice şi implicaţiile economice ale protecţiei solului şi subsolului 12

Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

CAP I. SOLUL SI MONITORIZAREA CALITATII SOLURILOR

1.1. SOLUL

Una din componentele deosebit de importante ale biosferei este solul.

Ca support si mediu de viata pentru plantele superioare, solul este unul din principalii depozitari ai substantei vii a uscatului si a energiei potentiale biotice captate prin fotosinteza, ca si al celor mai importante elemente vitale(carbon, azot, calciu, fosfor, potasiu, sulf, etc.)

Solul este partea superioară, afânată, a litosferei, care se află într-o continuă evoluţie sub influenţa factorilor pedogenetici, reprezentând stratul superficial al Pământului în care se dezvoltă viaţa vegetală. Stratul fertil al solului conţine nutrienţi şi este alcătuit din humus şi din loess. El poate proveni şi din mulci. Un sol lipsit de o cantitate suficientă de nutrienţi de numeşte oligotrofic.

Ştiinţa care studiază geneza, evoluţia, structura şi distribuţia solurilor se numeşte pedologie, solul îngheţat permanent sau temporar se numeşte gelisoliar partea de dedesubt, ce rămâne îngheţată permanent, se numeşte pergelisol sau permafrost si partea de la suprafaţă, care se dezgheaţă vara, se numeşte molisol.

În zonele cu pergelisol gros, procesul repetat îngheţ-dezgheţ dă naştere la un microrelief dispus anarhic (similar carstului) numit criocarst sau termocarst.

Alte tipuri de soluri sunt:

-sol aluvionar - Tip de sol cu o structură foarte variată ce apare pe luncile inundabile.

-sol azonal - Soluri de evoluţie incipientă, fără orizonturi distincte, formate pe depozite recente, răspândite pe mici areale.

-sol calcimorfic - Tip de sol aflat deasupra unui strat bogat în calciu.

-sol hidromorfic - Tip de sol ale cărui procese pedologice sunt dominate de prezenţa unei cantităţi abundente de apă.

1.2. MONITORIZAREA CALITAŢII SOLURILOR

Incepand din 1992 s-au efectuat lucrari de teren si laborator in cadrul “Sistemului de monitoring al solurilor agricole si forestiere”, sistem care a fost finantat in prima etapa de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului (1992 - 2000), cand s-au efectuat cercetari in reteaua nationala de monitoring de nivel I, acoperindu-se astfel intregul teritoriu al tarii (670 situri agricole si 274 situri forestiere).

In etapa a doua, 2000 - 2002, s-a efectuat a doua determinare a parametrilor de monitoring in 197 situri agricole de nivel I în cadrul Programului Relansin.

Incepand din 2003 s-au continuat cea de a doua determinare in cadrul retelei agricole de nivel I. Astfel au fost parcurse in total cu a doua determinare prin lucrari de teren si de laborator, cele 670 situri agricole.

In acelasi timp s-au efectuat studii la nivel II privind diferite procese de poluare si degradare a solurilor.

S-a relansat activitatea de monitorizare a solurilor la nivel local, prin studii pedologice pe teritorii administrative.

1.2.1. Substanţe potenţial poluante

Menţionăm că pentru solurile arabile s-au analizat probe din stratul agrochimic (0 - 20 cm), iar pentru pajişti, din straturile 0 - 10 cm şi 10 - 20 cm, iar ca rezultat s-a operat cu media celor două straturi.

Din cele 7 metale grele analizate în cadrul fiecărui judeţ, au fost luate în considerare două elemente esenţiale pentru regnurile animal şi vegetal (Cu şi Zn) şi două elemente neesenţiale care pot influenţa negativ cele două regnuri (Pb şi Cd).

Cuprul

Din totalul de probe analizate, în 2004, 42,23% au conţinut normal , în scădere faţă de 1995. Ca urmare a crescut numărul cazurilor cu încărcare slabă şi cu încărcare moderată. Doar 4 situri au încărcare puternică şi un sit a rămas cu încărcare foarte puternică.

Plumbul

S-au analizat probe din 669 situri la prima recoltare şi 670 la a doua recoltare. În 2004 a crescut ponderea cazurilor de probe nepoluate de la 26,61% la 58,51% şi au scăzut semnificativ probele slab încărcate, de la 64,87% la 33,73%, precum şi cele moderat încărcate. A crescut ponderea clasei cu încărcare puternică cu 2 cazuri (0,45% faţă de 0,15%). Valorile mai ridicate sunt specifice în general zonelor cu exploatări miniere şi metalurgie neferoasă (în judeţele Maramureş, Dâmboviţa, Constanţa).

Preview document

Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 1
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 2
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 3
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 4
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 5
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 6
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 7
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 8
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 9
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 10
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 11
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 12
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 13
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 14
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 15
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 16
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 17
Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Efectele Juridice si Implicatiile Economice ale Protectiei Solului si Subsolului.doc

Alții au mai descărcat și

Motivul de a Ucide

1.COMPORTAMENTULUI CRIMINAL Omul, fiinta rationala si constienta, vine pe lume înzestrat de natura cu o suma de necesitati organice, pe care tinde...

Terorismul – Grava Infractiune Internationala

Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o tema recurenta a studiilor sociologice, politologice si de...

Protectia Atmosferei in Dreptul Comunitar

1.Introducerea în dreptul mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează...

Raspunderea Administrativ Disciplinara si Raspunderea Administrativ Patrimoniala

Raspunderea administrativ disciplinara reprezinta prima forma de raspundere specifica dreptului administrativ, ea intervenind pentru savarsirea...

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii...

Eficiența Reglementărilor Juridice în Domeniul Protecției Apei

Bibliografie Cap.I APA-Consideratii generale Ca resursǎ naturalǎ regenerabilǎ,vulnerabilǎ si limitatǎ apa reprezintǎ un element indispensabil...

Legislatie Sol

Componenta de mediu SOL Solul este sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru...

Reglementări Naționale și Comunitare privind Calitatea Aerului

Capitolul I NOŢIUNI TEORETICE ŞI GENERALE PRIVIND POLUAREA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Te-ar putea interesa și

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Dreptul mediului 2021

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție...

Ecotehnologii

CURSUL 1 DISCIPLINA ECOTEHNOLOGII Tip disciplină: obligatorie Categoria formativă a disciplinei: de specialitate Activitatea: - Curs, 28...

Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

PARTEA I DEZVOLTAREA DURABILĂ Capitolul I FUNDAMENTELE DEZVOLTĂRII DURABILE 1.1. Dezvoltarea durabilă. Concept, principii, obiective...

Legislația privind Protecția Mediului

PRINCIPALELE SUBSTANTE CU ACTIUNE NOCIVA ASUPRA MEDIULUI Sectiunea 1 Principalele substante cu actiune nociva asupra aerului 1.1. Cadrul...

Ai nevoie de altceva?