Elementele Statului

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Elementele Statului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Introducere

Am ales acesta tema “Elementele statului” din motivul ca este o problema ce merita o atentie deosebita, e foarte practica în zilele noastre, deoarece statul nostru se bazeaza pe trei elemente: Teritoriul, Populatia, Suveranitatatea, fara de care statul e de neconceput. E important sa cunoastem pe ce se bazeaza statul, sa stim ce e teritoriul, delimitarea lui,

elementele constitutive ale ei, natiunea la fel e o problema ce trebuie sa o cunoastem si nu în ultimul rind suveranitatea. Elementele statului au o importanta majora, ele condi-

tioneaza atît aparitia cît si disparitia sau reînvierea statului.

Lucrarea este formata din:

UNotiunea si esenta statului;

“Statul- este un sistem organizational care realizeaza în mod suveran conducerea unei societati (a unui popor, stabilit pe un anumit teritoriu), detinînd în acest scop atît mono-

polul crearii, cît monopolul aplicarii dreptului”.1

UCaracteristica generala a elementelor constitutive ale statului;

“Teritoriul- este dimensiunea materiala a statului. El cuprinde solul, subsolul, apele si coloana de aer de deasupra solului si a apelor asupra carora statul îsi exercita puterea sa suverana”.2

“Natiunea- este o asociatie de oameni avînd aceiasi limba, aceiasi origine, aceleasi obi-

ceiuri, aceleasi idei si sentimente, dezvoltate printr-o lunga convetuire împreuna”.3

“Suveranitatea- constiuie cel mai characteristic element specific al statului”.4

UCaracteristica generala a teritoriului, avînd la baza mai multe subpuncte:

- Notiunea si natura juridica a teritoriului;

Teritoriul este un element al statului. Este definit ca un spatiu, ca o asezare geografica si mai este definit ca o unitate nationala.

- Raporturile dintre stat si teritoriu;

Organele statului îsi exercita autoritatea în limitele unui spatiu determinat, s-a simtit ne-

voia de a se preciza natura raporturilor dintre stat si teritoriu au strabatut în timp o treap-ta si lenta dezvoltare pîna cînd au ajuns sa se cristalizeze în tiparul lor actual:

a) Teoria teritoriului - obiect;

b) Teoria teritoriului - subiect;

c) Teoria teritoriului - limita;

d) Teoria competentei;

e) Consideratii critice si concluzii.5

- Elementele constitutive ale teritoriului;

Teritoriul este partea din globul pamîntesc care cuprinde solul, subsolul, apele, si coloa-na de aer de deasupra solului si a apelor asupra carora statul îsi exercita puterea sa suve-rana.

- Delimitarea teritoriului;

Teritoriul statului trebuie delimitat de teritoriul altor state, de marea libera si de spatiul cosmic. Delimitarea se face prin frontiere. Frontierele – sunt liniile reale sau imaginare

1Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generala a dreptului, Iasi 1993, pag.184

2Boris Negru, Teoria generala a dreptului si statului, Chisinau 1999, pag. 57.

3George Meitani, Curs de drept international public, Bucuresti 1930, pag. 16.

4Boris Negru, Teoria generala a dreptului si statului, Chisinau 1999, pag. 60.

5Tudor Draganu, Drept costitutional si institutii politice,Chisinau 2000, vol. 1, pag. 194-198.

trase între diferite puncte din globul pamîntesc pentru a delimita teritoriul unui stat.

- Inalienabilitatea teritoriului;

Teritoriul Republicii Moldova este un stat inalienabil.

UCaracteristica generala a natiunii, avînd la baza mai multe subpuncte:

- Dimensiunea demografica si psihologica a statului;

Demografia – provine de la cuvîntul “demos”-ceea ce înseamna popor, iar “grafie”-ase-zati pe un anumit teritoriu delimitat geographic.

Psihologie – sunt aspiratiile commune a acestor activitati.

- Populatia. Cetatenia. Caracteristica lor generala;

Populatia – oameni care locuiesc pe un anumit teritoriu delimitat.

“Cetatenie – este situatia juridica care rezulta din raporturile juridice statornice ce inter-

vin între o persoana fizica si persoana juridica, situatie caracterizata prin plenitudinea drepturilor si obligatiilor reciproce, prevazute de Constitutie si de celelalte legi”.1

- Problema minoritatilor si garantiile dreptului de identitate;

“Minoritate – desemneaza un grup etnic, numeric inferior restului populatiei, ai carui membri au caracteristici entice, religioase, lingvistice, culturale commune”.2

Ca minoritati nationale pot fi priviti românii din Ucraina si maghiarii din România.

UCaracteristica generala a suveranitatii.

Lucrarea am încheiat-o cu o concluzie asupra temei pe care am abordat-o.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elementele Statului.doc