Eliberarea de Executare a Pedepsei Penale in Lumina Legislatiei Republicii Moldova, Temeiuri si Categorii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Eliberarea de Executare a Pedepsei Penale in Lumina Legislatiei Republicii Moldova, Temeiuri si Categorii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: MARTN DANIEL

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE 3
Capitolul I. Noţiuni generale privind eliberarea de la executare a pedepsei penale 8
§ 1. Noţiunea şi importanţa eliberării de la executare a pedepsei penale 8
§ 2. Scopul eliberării de executare a pedepsei penale 12
Capitolul II. Temeiurile şi modul eliberării de executare a pedepsei 15
§ 1. Temeiurile pentru eliberare de executare a pedepsei 15
§ 2. Procedura şi modul de eliberare de executare a pedepsei 38
§ 3. Condiţiile de amânare a executării pedepsei pentru femei 47
Capitolul III. Ajutorul acordat persoanelor eliberate de executare a pedepsei penale 56
§ 1. Tipurile de ajutor acordat persoanelor eliberate de executarea pedepsei penale 56
1.1. Ajutor în vederea asigurării cu domiciliu a persoanelor eliberate de pedeapsă 57
1.2. Acordarea de ajutor material persoanelor eliberate de pedeapsă 61
1.3. Acordarea de ajutor în plasarea în câmpul muncii a persoanelor eliberate de pedeapsă 64
§ 2. Consecinţele şi drepturile persoanei eliberate de la executare a pedepsei 68
§ 3. Stingerea antecedentelor penale şi reabilitarea judecătorească 71
CONCLUZII 78
BIBLIOGRAFIE 81

Extras din document

INTRODUCERE

Odată cu declararea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova, s-a pus temelia unui nou stat pe arena internaţională care, cum a fost stabilit ulterior prin Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, este un stat de drept şi în care drepturile omului şi legea sunt supreme.

Statul de drept declarat prin Constituţia Republicii Moldova presupune existenţa unei legislaţii corespunzătoare, care ar putea controla populaţia statului şi stabili limitele de drept ale acesteia. Societatea evoluează continuu, şi însăşi omul tinde spre dezvoltare. Progresul tehnologic a dus la crearea unor noi posibilităţi, fapt ce prin sine a dus la necesitatea dezvoltării şi modernizării dreptului. Deoarece Republica Moldova tinde a fi un stat de drept în deplinătatea cuvântului, pe primul loc a fost pusă anume persoana cu complexul drepturilor acesteia, şi mai apoi celelalte valori sociale, fapt ce constituie o modificare cardinală a fostei legislaţii.

La 23 iunie 1993 a fost adoptat Codul de executare a sancţiunilor de drept penal al Republicii Moldova nr. 1524 – XII, înlocuindu-l pe cel precedent, care deja era depăşit şi nu mai corespundea cerinţelor timpului.

Din însăşi denumirea tezei se poate cu uşurinţă percepe că studierea şi cunoaşterea temei propuse ţine de domeniul Dreptului execuţional penal. Consider că este o temă importantă pentru societatea contemporană şi în special pentru studenţii facultăţilor de drept a universităţilor din republică. În acest fel ca obiect al prezentei teze de licenţă este studierea şi tratarea problematicii instituţiei eliberării de executare a pedepsei penale la momentul actual, atât la nivel naţional, cât şi la unul internaţional. În acelaşi context, aş dori să menţionez şi opinia mea personală, conform căreia: studierea legislaţiei execuţional penale în vigoare la momentul actual, şi a unor cazuri concrete, care le-ar demonstra studenţilor aplicarea teoriei în cazuri practice, este importantă şi ar urma să i se acorde o atenţie mult mai mare.

Scopul şi sarcinile lucrării. Cercetarea problemelor legate de instituţia eliberării de executare a pedepsei penale a constituit obiectul lucrărilor multiplilor doctrinari atât din ţara noastră cât şi de peste hotare. De aceea studierea temei – „Eliberarea de executare a pedepsei penale în lumina legislaţiei Republicii Moldova, temeiuri şi categorii” – poate fi considerată ca o sistematizare pe exemplul unui stat concret (în cazul dat a Republicii Moldova) a cunoştinţelor teoretice şi practice privitor la evoluţia, şi aplicabilitatea instituţiei în cauză. Lucrarea în cauză a fost întitulată anume „Eliberarea de executare a pedepsei penale în lumina legislaţiei Republicii Moldova, temeiuri şi categorii” şi nu altfel, dat fiind faptul că ea este îndeplinită în cadrul disciplinei dreptului execuţional penal şi nu a dreptului penal, deşi la executarea lucrării au fost utilizate un şir de lucrări şi acte normative ce ţin de dreptul penal.

Scopul urmărit în lucrarea dată presupune o cercetare cât se poate de profundă a concepţiilor docrinare autohtone şi internaţionale, analiza legislaţiei şi evaluarea contribuţiilor practice privind instituţia eliberării de la executare a pedepsei penale în Republica Moldova. De aceea, obiectivele de bază ale prezentei teze le-am văzut în efectuarea unui studiu cât se poate de complex asupra principalelor aspecte ale evoluţiei unor asemenea instituţii ca cea a drepturilor şi libertăţilor omului, organelor competente ale statului cu totalitatea structurilor sale; asupra criteriilor de clasificare a drepturilor şi atribuţiilor instituţiilor de stat; a funcţionării instituţiilor respective. Întrucât, în limitele rezervate unei teze de licenţă, problema nu poate fi abordată în multitudinea aspectelor pe care le impune, am încercat cât posibil de succint şi în acelaşi timp multilateral să expun tema propusă.

Obiectivele schiţate ale lucrării au determinat necesitatea trasării şi soluţionării unor sarcini concrete în procesul de efectuare a cercetărilor asupra temei propuse, şi anume:

1) De a prezenta spre examinare dezvoltarea instituţiei eliberării de la executare a pedepsei penale la general, pentru a stabili natura juridică a rolului acesteia în Republica Moldova;

2) De a defini şi caracteriza sensul şi conţinutul principalelor noţiuni şi concepte ale instituţiei date;

3) De a evidenţia trăsăturile specifice, avantajele şi dezavantajele instituţiei eliberării de la executare a pedepsei penale existentă la moment în Republica Moldova;

Fisiere in arhiva (1):

  • Eliberarea de Executare a Pedepsei Penale in Lumina Legislatiei Republicii Moldova, Temeiuri si Categorii.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea DREPT Catedra DREPT PENAL ŞI CRIMINALISTICĂ