Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7653
Mărime: 56.17KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andronache Mirela
UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI MASTERAT – ANUL II - DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ Anul universitar 2010/2011

Cuprins

Introducere pag.3

1. Aspecte privind funcţia publică şi funcţionarii publici pag.5

2. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici pag.8

3. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici pag.9

4.Cariera funcţionariior publici pag.13

5. Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu pag.17

Bibliografie pag.26

Extras din document

INTRODUCERE

Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă:

a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia publică şi funcţionarul public constituie instituţii juridice care în România au apărut încă de la jumătatea secolului al XIX-lea şi în legătură cu care s-a manifestat o evoluţie sinuoasă determinată, în principal, de succesiunea regimurilor politice.

b) Contemporană, tema fiind de acută actualitate în doctrina juridică, soluţiile care au fost exprimate răsfrângându-se asupra practicii administraţiei publice şi a celei judecătoreşti.

Tradiţional, raportul juridic având ca obiect activitatea funcţionarului public a fost şi este încă apreciat ca având un statut de sine stătător care decurge din:

- specificul puterii de stat;

- competenţa autorităţilor şi instituţiilor publice.

Tendinţa s-a manifestat şi după 1989, specialiştii în dreptul administrativ ocupându-se, quasimajoritar, exclusiv de analiza statutului funcţionarului public, fără comparaţiile necesare cu statutul salariatului. Numai cu titlu de excepţie, şi în dreptul public (dreptul administrativ) au fost întreprinşi relativ recent primii paşi în analiza comparată a normelor legale care îi privesc pe funcţionarii publici cu cele care se referă la salariaţi.

Cert este faptul că, în prezent, cu privire la apartenenţa analizei statutului funcţionarului public la o ramură de drept sau alta, în doctrină s-au conturat şi coexistă diverse opinii:

- statutul funcţionarilor publici aparţine exclusiv dreptului public, analiza acestuia reprezentând obiect al dreptului administrativ; raportul juridic al funcţionarului public este complet autonomizat faţă de raportul de muncă al salariatului;

- statutul funcţionarilor publici aparţine exclusiv dreptului muncii, aparţinând, în consecinţă, dreptului privat;

- statutul funcţionarului public reprezintă o instituţie care se află la confluenţa dintre dreptul public şi dreptul privat, raportul de serviciu al funcţionarului public constituind un raport juridic de muncă, cu particularităţi certe determinate de incidenţa normelor de drept public; din această perspectivă, statutul funcţionarilor publici constituie obiect de analiză şi pentru dreptul muncii însă numai ca repere comparative faţă de raporturile de muncă ale salariaţilor.

Constituie obiect de analiză statutele speciale ale diferitelor categorii de funcţionari publici, statutul demnitarilor şi al magistraţilor, şi în principal statutul cadrelor militare care, potrivit legislaţiei actuale, intră în categoria funcţionarilor publici cu statut special.

Cadrul juridic al statutului cadrelor militare îl formează Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Constituţia României, alte acte normative, precum şi acordurile internaţionale la care România este parte. Conţinutul şi volumul drepturilor şi obligaţiilor cadrelor militare sunt determinate de aflarea acestora în exerciţiul obligaţiilor serviciului militar.

Pentru a fi promovate şi protejate, drepturile cadrelor militare trebuie mai întâi cunoscute şi explicate. Clasificarea drepturilor militarilor nu trebuie să ducă la ierarhizarea lor, la contrapunerea sau la scăderea importanţei unora dintre ele. Toate drepturile sunt la fel de importante, au aceeaşi valoare şi formează un tot unitar. Cadrele militare beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite pentru cetăţenii României prin Constituţie, de legislaţia în vigoare şi de acordurile internaţionale la care România este parte. Totodată, militarii sunt supuşi unor restricţii specifice, condiţionate de particularităţile serviciului militar.

1. Aspecte privind funcţia publică şi funcţionarii publici

Prin funcţie publică se înţelege situaţia juridică legal determinată a persoanei fizice investite cu prerogative în realizarea competenţei unei autorităţi sau instituţii a administraţiei publice, având ca scop realizarea în mod continuu a unui interes public, iar prin funcţionar public se înţelege persoana fizică a cărei carieră constă în exercitarea unei funcţii în cadrul administraţiei publice.

Preview document

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 1
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 2
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 3
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 4
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 5
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 6
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 7
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 8
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 9
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 10
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 11
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 12
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 13
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 14
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 15
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 16
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 17
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 18
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 19
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 20
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 21
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 22
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 23
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 24
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 25
Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Etica si Deontologia Functionarilor Publici din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Principiile răspunderii penale în dreptul român

INTRODUCERE Raspunderea penala este o institutie juridica fundamentala a dreptului penal, care alaturi si împreuna cu celelalte doua institutii...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Conduita Funcționarului

I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Relaţia interes individual – interes general şi slujirea binelui „cetăţii” pentru a căpăta consistenţă, într-un moment...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici

I. INTRODUCERE În introducerea proiectului nostru vom evidenţia, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită de noi sub forma unei...

Prevederile deontologice cuprinse în statutul funcționarilor publici și în codul de conduită al funcționarilor publici

INTRODUCERE ABORDAREA Acest proiect se bazeaza atat pe experienta si cunostintele academice acumulate de-a lungul timpului, cat si pe trairile de...

Caiet practică Tribunal Vaslui

Perioada de desfășurare: 18-28 iunie 2012 Luni-Vineri, interval orar 9-14 Persoana de coordonare a practicii în instituție: Nume și prenume:...

Ai nevoie de altceva?