Europol

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 6212
Mărime: 24.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

1.Misiune.

Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate informatiile referitoare la criminalitate.Obiectivul sãu este acela de a îmbunãtãti eficacitatea si cooperarea autoritãtilor competente din statele membre în ceea ce priveste prevenirea si combaterea formelor grave de crimã internationalã organizatã si terorism.Europol are misiunea de –si aduce o contributie semnificativã la actiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate si a terorismului,concentrându-si eforturile asupra organizatiilor criminale.

2.Istoric.

Înfiintarea organizatiei Europol a fost convenitã prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeanã din 7 februarie 1992.Având sediul la Haga ,Olanda,Europol a început sã-si desfãsoare activitatea pe 3 ianuarie 1994 sub denumirea Unitatea Drogurilor Europol(EDU),actiunile sale fiind limitate la lupta împotriva drogurilor.Treptat s-au adãugatalte domenii importante de criminalitate.Începând cu 1 ianuarie mandatul Europol s-a extins pentru a cuprinde toate formele grave de criminalitate internationale,asa cum sunt acestea enumerate în Anexa la Coventia Europol.Conventia Europol a fost ratificatã de toate statele membre si a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998.În urma adoptãrii mai multor hotãrâri cu caracter juridic cu privire la Conventie,Europol a început sa-si desfãsoare toate activitãtiile pe 1 iulie 1999.

3.Mandat.

Europol sprijinã activitãtile de aplicare a legii desfãsurate de statele membre,îndreptate în special împotriva:

- traficului ilegal de droguri

- retelelor ilegale de imigratie

- terorismului

- falsificarii banilor(falsificarea monedei euro)si a altor mijloace de platã

- traficului de fiinte umane inclusiv pornografia infantilã

- traficului ilegal de vehicule

- spãlãrii banilor

În plus,principalele prioritãti ale Europol includ infrarctiunile împotriva persoanelor,infractiunile financiare si infractiunile cibernetice.Aceasta se aplica atunci când este implicatã o structurã de crimã organizatã si sunt afectate douã sau mai multe state membre.

Europol ofera sprijin prin:

- facilitarea schimbului de informatii,potrivit legii nationale,dintre ofiterii de legãturãai Europol.(OLE)Ofiterii de legãturã sunt detasati pe lângã Europol de cãtre statele membre ca reprezentanti ai agentiilor nationale ce se ocupã de aplicarea legii din aceste state.

- Oferirea de analize operative în vederea sprijinirii operatiunilor;

- Elaborarea de rapoarte strategice(de ex.evaluarea amenintãrii) si analiza activitãtiilor criminale pe baza informatiilor si datelor oferite de statele membre si de terti;

- Oferirea de expertizã si sprijin tehnic pentru anchetele si operatiunile realizate în cadrul UE,sub supravegherea si cu rãspunderea legalã a statelor membre interesate.

Europol activeazã si în domeniul promovãrii analizei criminalistice si a armonizãrii tehnicilor de anchetã din cadrul statelor membre.

4.Sistemul computerizat al Europol(TECS)

În conventia Europol se stipuleazã cã Europol va înfiinta si pãstra un sistem computerizat pentru a permite introducerea ,accesul si analizarea datelor.Conventia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor si a datelor,precum si controlul,supravegherea si siguranta acestora din urmã.

Sistemul computerizat al Europol (TECS) va vea trei componente principale:

- Un sistem informational

- Un sistem de analiza

- Un sistem de index

Sistemele de analizã si de index sunt deja functionale.Pe parcursul anului 2005 se va elabora un nou sistem informational ce va uni toate statele membre.

5.Finantare

Europol este finantat din cotizatiile achitate de statele membre în functie de produsul national brut al fiecaruia.Bugetul pentru 2005:63,4 milioane euro.

Controlul financiar,care este numit de Consiliul de Administratie în unanimitate,raspunde de modul în care sunt angajate si achitate cheltuielile,precum si de încasarea venitului Europol.

Conturile anuale ale Europol sunt audiate.Aceasta activitate este efectuata de Comitetul comun de auditare,alcatuit din trei membri numiti de Curtea de Conturi a Comunitatilor Europene.

Preview document

Europol - Pagina 1
Europol - Pagina 2
Europol - Pagina 3
Europol - Pagina 4
Europol - Pagina 5
Europol - Pagina 6
Europol - Pagina 7
Europol - Pagina 8
Europol - Pagina 9
Europol - Pagina 10
Europol - Pagina 11
Europol - Pagina 12
Europol - Pagina 13
Europol - Pagina 14

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Crima Organizată

Introducere Identificarea şi neutralizarea ameninţărilor la adresa securităţii (înţeleasă ca stare de siguranţă colectivă) presupun, printre...

Izvoarele Dreptului Comunitar

Izvoarele dreptului comunitar european Cel mai important criteriu de clasificare e criteriul fortei juridice a normelor dreptului comunitar...

Mandatul European de Arestare și Predare

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA Tratatul de la Amsterdam stipuleaza ca Uniunea Europeana trebuie sa mentina si sa dezvolte un spatiu de...

Acțiunile judiciare specifice dreptului comunitar aflate în competența de jurisdicție a Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție a Comunităților Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Motivul de a Ucide

1.COMPORTAMENTULUI CRIMINAL Omul, fiinta rationala si constienta, vine pe lume înzestrat de natura cu o suma de necesitati organice, pe care tinde...

Parlamentul European

I. Introducere. Uniunea Europeana – noul cadru al politicii europene In literatura de specialitate precum si in mass-media se opereaza in mod...

Consiliul Europei - Organizare, competență, atribuții

Capitol 1- Consiliul Europei Consiliul Europei (este o organizație internațională fondată în urma celui de-al Doilea Război Mondial pentru a...

Criminali în Serie

INTRODUCERE Nici o crima nu poate si nu trebuie sa fie justificata. Dar, in acelaşi timp orice crima poate si este necesar sa fie explicata....

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Cooperarea polițienească în Uniunea Europeană

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Evoluția Oficiului European de Poliție

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Rezumat: Lucrarea de disertaţie este alcătuită din cinci capitole în baza unui aparat bibliografic reprezentativ şi...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Europol și Eurojust

I. 1. SCURT ISTORIC AL EUROPOL. Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate...

Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European

CAPITOLUL I: Europol, eurojust si mandatul de arestare european. Notiuni introductive Începând cu data de 01.08.2007, România este stat membru...

Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European

CAPITOLUL I. MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE Secţiunea I. Notiunea, conţinutul si obiectul mandatului european de arestare 1.1. Definiţia...

Ai nevoie de altceva?