Europol

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Europol.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1.Misiune.

Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate informatiile referitoare la criminalitate.Obiectivul sãu este acela de a îmbunãtãti eficacitatea si cooperarea autoritãtilor competente din statele membre în ceea ce priveste prevenirea si combaterea formelor grave de crimã internationalã organizatã si terorism.Europol are misiunea de –si aduce o contributie semnificativã la actiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate si a terorismului,concentrându-si eforturile asupra organizatiilor criminale.

2.Istoric.

Înfiintarea organizatiei Europol a fost convenitã prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeanã din 7 februarie 1992.Având sediul la Haga ,Olanda,Europol a început sã-si desfãsoare activitatea pe 3 ianuarie 1994 sub denumirea Unitatea Drogurilor Europol(EDU),actiunile sale fiind limitate la lupta împotriva drogurilor.Treptat s-au adãugatalte domenii importante de criminalitate.Începând cu 1 ianuarie mandatul Europol s-a extins pentru a cuprinde toate formele grave de criminalitate internationale,asa cum sunt acestea enumerate în Anexa la Coventia Europol.Conventia Europol a fost ratificatã de toate statele membre si a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998.În urma adoptãrii mai multor hotãrâri cu caracter juridic cu privire la Conventie,Europol a început sa-si desfãsoare toate activitãtiile pe 1 iulie 1999.

3.Mandat.

Europol sprijinã activitãtile de aplicare a legii desfãsurate de statele membre,îndreptate în special împotriva:

- traficului ilegal de droguri

- retelelor ilegale de imigratie

- terorismului

- falsificarii banilor(falsificarea monedei euro)si a altor mijloace de platã

- traficului de fiinte umane inclusiv pornografia infantilã

- traficului ilegal de vehicule

- spãlãrii banilor

În plus,principalele prioritãti ale Europol includ infrarctiunile împotriva persoanelor,infractiunile financiare si infractiunile cibernetice.Aceasta se aplica atunci când este implicatã o structurã de crimã organizatã si sunt afectate douã sau mai multe state membre.

Europol ofera sprijin prin:

- facilitarea schimbului de informatii,potrivit legii nationale,dintre ofiterii de legãturãai Europol.(OLE)Ofiterii de legãturã sunt detasati pe lângã Europol de cãtre statele membre ca reprezentanti ai agentiilor nationale ce se ocupã de aplicarea legii din aceste state.

- Oferirea de analize operative în vederea sprijinirii operatiunilor;

- Elaborarea de rapoarte strategice(de ex.evaluarea amenintãrii) si analiza activitãtiilor criminale pe baza informatiilor si datelor oferite de statele membre si de terti;

- Oferirea de expertizã si sprijin tehnic pentru anchetele si operatiunile realizate în cadrul UE,sub supravegherea si cu rãspunderea legalã a statelor membre interesate.

Europol activeazã si în domeniul promovãrii analizei criminalistice si a armonizãrii tehnicilor de anchetã din cadrul statelor membre.

4.Sistemul computerizat al Europol(TECS)

În conventia Europol se stipuleazã cã Europol va înfiinta si pãstra un sistem computerizat pentru a permite introducerea ,accesul si analizarea datelor.Conventia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor si a datelor,precum si controlul,supravegherea si siguranta acestora din urmã.

Sistemul computerizat al Europol (TECS) va vea trei componente principale:

- Un sistem informational

- Un sistem de analiza

- Un sistem de index

Sistemele de analizã si de index sunt deja functionale.Pe parcursul anului 2005 se va elabora un nou sistem informational ce va uni toate statele membre.

5.Finantare

Europol este finantat din cotizatiile achitate de statele membre în functie de produsul national brut al fiecaruia.Bugetul pentru 2005:63,4 milioane euro.

Controlul financiar,care este numit de Consiliul de Administratie în unanimitate,raspunde de modul în care sunt angajate si achitate cheltuielile,precum si de încasarea venitului Europol.

Conturile anuale ale Europol sunt audiate.Aceasta activitate este efectuata de Comitetul comun de auditare,alcatuit din trei membri numiti de Curtea de Conturi a Comunitatilor Europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Europol.doc