Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3854
Mărime: 22.31KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Ionel Olteanu
A fost prezentat la Facultatea de Drept si Administratie Publica din cadrul Universitati " Spiru Haret" din Bucuresti la master , specializarea stiinte penale

Cuprins

CAPITOLUL I. MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE

Secţiunea I. Notiunea, conţinutul si obiectul mandatului european de arestare

Secţiunea a II-a. Transmiterea mandatului european de arestare şi predarea temporală

CAPITOLUL II. EUROPOL

Secţiunea I Aspecte generale

1.1.Scurt istoric

1.2. Misiune

1.3. Mandat

Secţiunea a II-a. Sistemul computerizat al Europol-ului (TECS)

2.1. Finanţare

2.2. Personalul

2.3. Managementul şi controlul

Secţiunea a III-a. Cooperarea internaţională

3.1. Aspecte privind cooperarea României cu Europol

CAPITOLUL III. EUROJUST

Secţiunea I. Noţiuni introductive

Secţiunea a II-a Obiectivele si competenta Eurojust

Concluzi finale

Extras din document

CAPITOLUL I. MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE

Secţiunea I. Notiunea, conţinutul si obiectul mandatului european de arestare

1.1. Definiţia mandatului european de arestare

Mandatul european de arestare este o hotărâre judecătorească emisă de instanţa competentă a unui Stat Membru al Uniunii Europene în vederea arestării şi predării de către un alt Stat Membru a persoanei solicitate, în vederea efectuării urmăririi penale sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate. Autorităţile române competente ca autorităţi judiciare emitente sunt instanţele judecătoreşti, ca autorităţile judiciare române de executare sunt curţile de Apel, autoritatea centrală română fiind Ministerul Justiţiei.

1.2. Conţinutul mandatului european de arestare

Mandatul european de arestare conţine informaţii cu privire la identitatea şi cetăţenia persoanei solicitate, denumirea, adresa, numerele de telefon şi fax şi adresa de e-mail a autorităţii judiciare emitente, indicarea existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive, a unui mandat de arestare preventivă , natura şi încadrarea juridică a infracţiunii, descrierea circumstanţelor în care a fost comisă infracţiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare al persoanei solicitate, pedeapsa pronunţată, dacă hotărârea a rămas definitivă, sau pedeapsa prevăzută de legea statului emitent pentru infracţiunea săvârşită, şi dacă este posibil, alte consecinţe ale infracţiunii.

Mandatul european de arestare transmis autorităţii competente a unui alt stat membru trebuie tradus în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului de executare sau într-una ori mai multe alte limbi oficiale ale Instituţiilor Comunităţilor Europene, pe care acest stat le acceptă, conform declaraţiei depuse la Secretariatul general al Consiliului Uniunii Europene. Mandatul european de arestare transmis spre executare

autorităţilor române trebuie tradus în limba română sau în una din limbile engleză şi franceză. Cheltuielile ocazionate pe teritoriul statului român de executarea unui mandat european de arestare revin României, celelalte cheltuieli rămân în sarcina statului emitent.

1.3. Obiectul mandatului european de arestare

Autorităţile judiciare române pot emite un mandat european de arestare pentru efectuarea urmăririi penale sau a judecăţii, dacă fapta este pedepsită de legea penală română cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an sau în vederea executării pedepsei, dacă pedeapsa aplicată este mai mare de 4 luni, ori în vederea executării unei măsuri de siguranţă precum şi în vederea executării unei măsuri de siguranţă privative de libertate mai mare de 4 luni. Deasemeni autorităţile judiciare române emitente pot solicita autorităţilor judiciare de executare să remită bunurile care constituie mijloace materiale de probă.

Secţiunea a II-a. Transmiterea mandatului european de arestare şi predarea temporală

În cazul în care se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată, autoritatea judiciară română emitentă poate transmite direct autorităţii judiciare de executare mandatul european de arestare. În cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată, autoritatea judiciară română emitentă poate, fie să decidă introducerea descrierii persoanei în cauză în Sistemul de Informaţii Schengen, fie să transmită mandatul european de arestare prin Interpol. Autorităţile judiciare române pot transmite mandatul european de arestare prin orice mijloc de transmitere sigur, care lasă o urmă scrisă, cu condiţia ca autoritatea judiciară de executare să poată verifica autenticitatea acestuia. Dacă nu este posibilă utilizarea SIS, transmiterea se poate face prin Interpol. De asemenea, mandatul european de arestare poate fi transmis şi prin sistemul de telecomunicaţii al Reţelei Judiciare Europene.

Preview document

Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 1
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 2
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 3
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 4
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 5
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 6
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 7
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 8
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 9
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 10
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 11
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 12
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 13
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 14
Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Europol, Eurojust si Mandatul de Arestare European.doc

Alții au mai descărcat și

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Europol și Eurojust

I. 1. SCURT ISTORIC AL EUROPOL. Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Structuri Europene de Cooperare Politieneasca

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Procedura Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Beneficiile pieței unice pentru cetățenii europeni

CAPITOLUL I. UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeanã este o organizatie care include 25 de state de pe continentul european: Austria, Belgia, Cipru,...

Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European

CAPITOLUL I: Europol, eurojust si mandatul de arestare european. Notiuni introductive Începând cu data de 01.08.2007, România este stat membru...

Crimă organizată în Franța

ARGUMENT Am ales să abordez această temă deoarece consideră că fenomenul de crimă organizată reprezintă o problemă socială cu grave implicaţii, a...

Efecte Negative ale Globalizarii - Comertul cu Droguri

1 Globalizarea ca fenomen 1.1 Ce este globalizarea? Nu exista o definitie a globalizarii intr-o forma universal acceptata, si probabil nici...

Strategia de Pre-Aderare a Turciei

Turcia adoptă acquis-ul Comunitar în etape; modul de abordare este stabilit în următoarele documente: • Acordul de Asociere dintre Comunitatea...

Procesul de Integrare in Europa - Uniunea Europeana

“Va veni o zi în care voi, francezi, ruşi, italieni, germani, voi toate naţiunile continentului, fără să vă pierdeţi calităţile distincte şi...

Ai nevoie de altceva?