Evolutia Administratiei Publice Locale de la Revolutie si Pana in Prezent

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Evolutia Administratiei Publice Locale de la Revolutie si Pana in Prezent.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 130 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr.ARDELEAN IOAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Cap. I.- Situatia juridica a organelor administratiei de stat de la revolutie pâna la alegerile locale (consiliile Frontului Salvarii Nationale, primariile, prefecturile de judet si prefectul).
Cap. II.- Noile autoritati ale administratiei publice locale înfiintate prin Constitutia României din anul 1991.
Cap. III.- Autoritatile administratiei publice locale înfiintate prin Legea nr. 69/1991, modificata si noutatile aduse acestora prin Legea nr. 215/2001 (scurt istoric, denumirea noilor autoritati).
Cap. IV.- Principiile care stau la baza activitatii autoritatilor publice locale si efectele lor (autonomia locala, descentralizarea serviciilor publice, deconcentrarea serviciilor publice, eligibilitatea autoritatilor locale, legalitatea si consultarea cetatenilor).
Cap. V.- Capacitatea, competenta, componenta, constituirea, functionarea si atributiile consiliilor locale.
Cap. VI.- Actele autoritatilor locale (categorii de acte administrative ale autoritatilor locale, regimul juridic al acestora, conditiile de valabilitate, formele procedurale corespunzatoare emiterii sau adoptarii actului, revocarea, intrarea - iesirea din vigoare a actelor administrative).
Cap. VII.- Cazurile de dizolvare a consiliilor locale (de drept si cu titlu de sanctiune).
Cap. VIII.- Primarul ca autoritate a administratiei publice locale cu atributii executive, statut, atributii.
Cap. IX.- Secretarul, conditii pentru candidat, organizarea concursurilor, numirea în functie, principalele atributii, eliberarea si sanctionarea disciplinara, refuzul de a contrasemna hotarârile consiliului/serviciile publice.
Cap. X.- Institutia prefectului, deosebiri fata de trecut, calitati, lipsa dreptului de disponibilitate, instrumentele juridice ale prefectului, subprefectul, tutela administrativa).
Cap. XI.- Comisia judeteana consultativa, modificare prin Legea nr. 215/2001 si comitetul operativ - consultativ.

Extras din document

Notiuni introductive privind administratia publica:

Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la doua entitati juridice si anume la :

- administratia publica din unitatile administrativ  teritoriale si

- autoritatile administratiei publice, fara însa a defini si explica în special ce trebuie sa se înteleaga sau din ce este compusa administratia publica si prin ce se deosebesc unele de altele.

Actualul articolul 120 din Constitutia României prevede , în articolul 120 alin. (1), ca Administratia publica din unitatile administrativ teritoriale se întemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcetrarii serviciilor publice.

În schimb, în articolul 121 rgasim sintagma autoritatile admnistratiei publice prin care se realizezaa autonomia loclaa în comune si orase, sunt consiliile locale, ales esi primarii alesi, în conditiile legii.

Nici legea administratiei publice din anul 1991, care a intrat în vigoare înaintea Constitutiei, nu face aceasta distinctie.

Numai doctrina si practica judecatoreasca au abordat aceasta notiune, în baza reglementarilor privind autoritatile administratiei publice locale cuprinse în Legea nr. 69/1991 si în alte acte normative.

Administratia publica, prin natura ei, afirma doctrina, nu este altceva decât o forma de activitate, care are menirea de a organiza executarea legilor prin activitati executive, cât si prin activitati cu caracter de prestator. Se considera astfel ca pe plan organizatoric, administratia, indiferent ca este particulara sau publica, ori realizeaza un interes al statului sau al colectivitatilor locale, trebuie privita nu numai ca activitate, ca actiune prestatoare, ci si ca mod de organizare a unor structuri menite sa realizeze aceastza activitate, structuri care fiinteaza în toate sferele puterii statului...

Ca sistem de organizare, administratia publica cuprinde o multitudine de parti componente, cu denumiri si servicii publice cu atributii diferite.

În acest fel am identificat cele doua criterii, formal organic si material functional, functie de care este definita administratia publica în literatura de specialitate. Astfel, din punct de vedere formal organic, administratia publica evoca Presedintele României, Guvernul, ministerele si alte organe subordonate Guvernului, organe centrale de specialitate autonome, institutii subordonate ministerelor, prefectul, organe locale de specialitate subordonate ministerelor si conduse de prefect, organe autonome locale ( consiliul judetean, consiliul local, primarul ) si institutii subordonate acestora.

Din punct de vedere material functional, notiunea de administratie publica evoca acte juridice si operatiuni materiale prin care se executa legea, fie prin emiterea de norme subsecvente, fie prin organizarea sau, dupa caz, prestarea directa de servicii publice.

Din prevederile legale în materie se poate trage concluzia ca notiunea de administratie publica are doua întelesuri :

- de activitate a entitatilor juridice ale administratiei publice ce trebuie realizata în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta din punct de vedere organizatoric, functional si gestionar;

- însasi autoritatile administratiei publice locale si serviciile publice care realizeaza practic activitatii cu caracter prestator.

Desi, obiectul administratiei publice locale este acela de a organiza, prin institutii si servicii publice la toate nivelele, printre care si regiile autonome sau societati comerciale stabilite de catre autoritatile locale, aceasta nu se reduce numai la atât.

Cu alte cuvinte, prin administratia publica trebuie sa întelegem totalitatea serviciilor publice, adica, chiar si consiliile locale si judetene care si ele efectueaza diferite prestatii catre populatie, fie direct, fie prin serviciile publice pe care le înfiinteaza sau organizeaza, spre binele societatii si al cetatenilor.

Ca sistem de organizare, administratia publica se realizeaza prin entitati juridice precum Guvernul, prin ministere, celelalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale  care au si în teritoriu servicii publice descentralizate si care asigura executarea legilor în domeniul lor de activitate cum sunt: inspectoratele scolare, directiile de munca si ocrotire sociala, de cultura, de sanatate, etc, dar si prin entitati autonome, primarii, consilii locale. Aici putem spune ca exista un sistem de

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Administratiei Publice Locale de la Revolutie si Pana in Prezent.doc

Alte informatii

Lucrarea prezinta evolutia administratiei publice locale de dupa 1989 prin prisma legislatiei in vigoare. Nota 9