Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 39409
Mărime: 286.44KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dr.Bogdana Neamtu
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie Publică

Cuprins

 1. I. PARTEA TEORETICĂ
 2. Introducere
 3. I.1. Noţiuni generale ale procesului de descentralizare 1
 4. 1.1 Definirea conceptului de descentralizare 1
 5. 1.2 Forme ale adescentralizării 7
 6. 1.3 Evoluţia procesului de descentralizare 7
 7. 1.4 Avantajele şi dezavantajele descentralizării 9
 8. I.2. Reformele serviciilor publice 12
 9. 2.1 Definirea termenului de reformă 12
 10. 2.2 Cauzele şi dimensiunile reformelor 14
 11. 2.3 Reforma în domeniul învăţămâtului preuniversitar 16
 12. 2.4 Reforma în domeniul ordinii publice 18
 13. 2.5 Reforma în domeniul sănătăţii publice 19
 14. 2.5.1 Legea reformei serviciului de sănătate 19
 15. 2.5.2 Programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii 21
 16. 2.6 Reforma în domeniul sănătăţii. Studiu comparativ România-Ungaria 23
 17. I.3. Descentralizarea serviciilor publice de sănătate 27
 18. 3.1 Definirea serviciului public şi respectiv a sănătăţii publice 27
 19. 3.2 Evoluţia procesului de descentralizare a serviciilor publice de sănătate 29
 20. 3.3 Cadrul legislativ general al descentralizării 30
 21. 3.4 Cadrul legal pentru actualul model de descentralizare financiară 31
 22. 3.5 Prima etapă a descentralizării serviciilor publice (1998-2006) 33
 23. 3.6 A doua etapă a descentralizării serviciilor publice 36
 24. Concluzii partea teoretică 38
 25. II. PARTEA PRACTICĂ
 26. II.1 Metodologia 39
 27. II.2 Analiza şi interpretarea rezultatelor 44
 28. Concluzii şi recomandări 86
 29. Bibliografie
 30. Anexe

Extras din referat

Introducere

Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată modul în care s-a derulat procesul de descentralizare la nivel general şi cum anume a fost implementat în cadrul serviciilor publice, cu precădere în cadrul serviciilor publice de sănătate.

Capitolul I al lucrării dezbate perspectivele autorilor în modul de definire al descentralizării, formele sale, evoluţia în cadrul sistemului juridic românesc şi prezentarea principalelor avanataje şi dezavantaje ale acestuia, acest capitol constituind mai mult partea introductivă a procesului dezbătut.

Însă pentru că descentralizarea prezintă un deziderat al reformelor din ţara noastră şi în special al reformei din domeniul sanitar, capitolul al II lea al lucrării, defineşte acest termen, analizează cauzele şi prezintă reforma în domeniul descentralizării a trei servicii: al învăţămâtului preuniversitar, al poliţiei şi al sănătăţii, fiind încheiat cu o comparaţie a reformei din domeniul sănătăţii dintre România şi Ungaria.

În continuare, lucrarea se îngustează tot mai mult pe specificul temei, capitolul final al părţii teoretice prezentând descentralizarea serviciilor publice din România, evoluţia, cadrul legal general, actualul model de descentralizare financiară şi principalele acte normative care au avut impact atât în prima etapă a descentralizării (1998-2006), cât şi după această perioadă până în prezent.

În partea de cercetare a lucrării am avut drept scop evaluarea măsurilor interprinse de Ministerul Sănătăţii Publice prin strategia de descentralizare din anii 2007-2009 şi a modului în care s-a realizat implementarea procesului de descentralizare în cadrul serviciilor publice de sănătate.

Prin acestea am dorit să evidenţiez în ce măsură procesul de descentralizare a accentuat delimitarea competenţelor practice de la Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile locale, cât a crescut implicarea cetăţenilor în procesul decizional legat de sistemul sanitar şi cât de mult acesta depinde de nivelul fondurilor transferate şi de cât de transparent este acest proces.

Motivul pentru care am ales să dezbat această temă în cadrul acestei lucrării se datorează reformelor multiple instituite în ţara noastră după integrarea în Uniunea Europeană, care au avut ca şi prioritate descentralizarea serviciilor publice.

Un alt motiv a fost dorinţa de a cunoşte mai mult despre acest subiect, de a putea observa cum a fost implementat acest proces şi care este perspectiva personalului medical şi a managerilor de spital, şi anume modul în care aceştia îl resimt şi-l evaluează în cadrul spitalelor locale.

1. Noţiuni introductive ale procesului de descentralizare

1.1 Definirea conceptului de descentralizare:

Termenul de descentralizare este definit din mai multe puncte de vedere de către diverşi autori. Albu, defineşte acest termen ca având mai multe accepţiuni. Într-o primă accepţiune, descentralizarea semnifică modalitatea în care se realizează conducerea administraţiei publice, respectiv dacă acest lucru este făcut dintr-un centru unic constituit la nivel statal şi având o componenţă ierarhică dominantă (sistem centralizat ) sau din centre multiple, cât mai aproape de nivelul unde urmează să se execute decizia administrativă (sistem descentralizat ).

Într-o altă accepţiune, descentralizarea semnifică transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către sectorul privat (Albu, 2008). Tot în acest sens Profiroiu (2006, p.33) defineşte descentralizarea ca fiind procesul transferului de autoritate/responsabilitate administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei pubice centrale la nivelul administraţiei publice locale. Transferul de autoritate/responsabilitate se referă în domeniul planificării, luarea deciziei (finanţe, fiscalitate), responsabilităţi legale (emitere de regulamente, hotărâri locale) şi managementul serviciilor locale pentru care se face transferul.

Pe aceeaşi idee, Rondinelli & Nellis (1986) definesc descentralizarea ca fiind explicată prin transferul responsabilităţilor şi alocării de resurse de la nivelul central spre agenţiile din subordine, autorităţilor publice semiautonome sau corporaţiilor sau spre o arie mai largă, regională, cât şi organizaţiilor nonguvernamentale sau organizaţii voluntare.

Prin aplicarea descentralizării în cadrul serviciilor de sănătate, Kolehmainen, defineşte descentralizarea ca fiind un termen ce continuă să fie folosit într-o descriere mai largă ca o varietate de acorduri partajate ale puterii. Aceasta înseamnă transferul responsabilităţilor administrative de la Ministerul central al sănătăţii la oficiile de sănătate locale sau se poate implica în crearea unei noi structuri guvernamentale, cum ar fi un guvernământ provincie, care să fie responsabil cu furnizarea serviciilor de sănătate şi multe alte servicii. Autoarea susţine că descentralizarea este influenţată de gradul politic şi puterea administrativă transferată şi a relaţiilor dintre nivelurile diferite de management şi dintre centrul autorităţilor de sănătate şi celelalte oficii guvernamentale centrale care pot influenţa alocarea resurselor, cum ar fi Ministerul de Finanţe şi Societatea Civilă.

Cu alte cuvinte, serviciul public de sănătate este scos din competenţa centrală, adică a Ministerului Sănătăţii şi i se conferă personalitate juridică, organe proprii şi un patrimoniu propriu, ceea ce se numeşte conform literaturii de specialitate descentralizarea pe servicii sau tehnică.

La fel ca şi Kolehmainen, Broadly, defineşte descentralizarea ca fiind un acord instituţional în ceea ce priveşte: (1) nivelurile de guvernare, (2) numărul de unităţi existente la fiecare nivel, (3) distribuirea de responsabilităţi atât în interiorul lor, cât şi între niveluri, (4) puterea de decizie cu privire la problemele de sub autoritatea fiecărui nivel al lui şi (5) distribuirea resurselor (Arpad, 2007, p.16).

Ca o critică a acestei definiţii, putem considera că descentralizarea nu are efecte doar asupra diferitelor niveluri ale administraţiei publice, adică pe verticală, ci are şi efecte orizontale asupra unor componente ale administraţiei publice cum ar fi procesul decizional, planificarea financiară, alocarea resurselor umane.

Preview document

Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 1
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 2
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 3
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 4
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 5
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 6
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 7
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 8
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 9
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 10
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 11
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 12
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 13
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 14
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 15
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 16
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 17
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 18
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 19
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 20
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 21
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 22
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 23
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 24
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 25
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 26
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 27
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 28
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 29
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 30
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 31
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 32
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 33
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 34
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 35
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 36
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 37
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 38
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 39
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 40
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 41
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 42
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 43
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 44
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 45
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 46
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 47
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 48
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 49
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 50
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 51
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 52
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 53
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 54
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 55
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 56
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 57
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 58
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 59
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 60
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 61
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 62
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 63
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 64
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 65
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 66
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 67
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 68
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 69
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 70
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 71
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 72
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 73
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 74
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 75
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 76
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 77
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 78
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 79
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 80
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 81
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 82
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 83
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 84
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 85
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 86
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 87
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 88
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 89
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 90
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 91
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 92
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 93
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 94
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 95
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 96
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 97
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 98
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 99
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 100
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 101
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 102
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 103
Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Evolutia Procesului de Descentralizare si Aplicarea Acestuia in Cadrul Serviciilor Publice de Sanatate.doc

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Patrimoniul național cultural al României

CAPITOLUL I PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI SECŢIUNEA I. EVALUAREA RESURSELOR PATRIMONIULUI CULTURAL Patrimoniul Cultural Naţional...

Organizarea Administrativ-Teritoriala

INTRODUCERE Problema organizării administrative a teritoriului statului s-a pus din totdeauna de când există stat, dar ea s-a pus cu mai multă...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Principiul descentralizării administrative în Anglia și Franța

Capitolul I Noţiunea de descentralizare administrativă 1.1. Noţiuni generale. Centralismul reprezintă exercitarea de la nivel central a...

Ai nevoie de altceva?