Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 28183
Mărime: 83.52KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

ÎNTRODUCERE 3

Capitolul I Analiza juridică a excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu

6

1. Noţiunea de infracţiune săvârşită de o persoană cu funcţii de răspundere

6

2. Obiectul infracţiunii 8

3. Latura obiectivă a infracţiuni 15

4. Latura subiectivă a infracţiuni 32

5. Subiectul infracţiuni - subiect special 40

Capitolul II Circumstanţele agravante ale infracţiunii 47

Capitolul III Caracteristica criminologică şi preîntâmpinarea excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu

58

1. Caracteristica criminologică a excesului de putere şi a persoanelor ce l-au săvârşit

58

2. Determinarea săvârşirii excesului de putere şi profilaxia lui 63

ÎNCHEIERE 65

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

Introducere

Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului că la realizarea unei activităţi participă mai multe categorii de persoane, diferite la sex, vârstă, profesie, etc., fiecare dintre acestea având roluri diferite în buna reuşită a acţiunii respective. Pe de altă parte societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure desfăşurarea.

Normele sociale reglementează întreaga reţea de relaţii sociale, economice, politice, etc. Fără ele ar fi imposibilă activitatea practică a oamenilor în orice societate.

Locul şi rolul infracţiunilor săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere în statistica penală nu este foarte mare, însă aceste infracţiuni, totodată, prezintă un pericol social sporit pentru societate, deoarece se săvârşesc în cercurile de conducere şi atrag după sine deseori consecinţe negative. Concomitent, numărul mic de infracţiuni săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere, în masa generală a infracţiunilor, după datele statistice, într-o mare măsură se explică prin faptul că multe din ele rămân nedescoperite. Acest fapt a fost caracteristic perioadei anterioare socialiste de existenţă a statului nostru când, pe de o parte persoanele cu funcţii de răspundere erau desimulate de alte persoane cu funcţii de răspundere, iar pe de altă parte, infracţiunile date se calificau doar ca delapidări. Totodată, necătând la procentul enorm de latentitate, chiar şi în timpul menţionat se observă o creştere a acestui gen de infracţiuni.

Cele spuse în măsură de plină se referă şi la excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.

Datele statistice ne vorbesc despre creşterea numărului săvârşirii excesului de putere săvârşite în prezent. Totodată, o bună parte din persoanele ce au săvârşit aşa infracţiuni au rămas şi rămân nepedepsite. Actualmente, tot mai multe cazuri de săvârşire a excesului de putere, au devenit cunoscute, printre care şi cazuri de exces săvârşite de persoane cu funcţii înalte din organele de interne şi depăşirea atribuţiilor de serviciu de către persoane cu funcţii de răspundere din diferite domenii de activitate.

Toate acestea întâmplate au nevoie de o intensificare a combaterii excesului de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu pentru ce este şi necesară perfecţionarea legislaţiei şi a practicii de aplicare a ei. În rezultatul neajunsurilor întâlnite în legislaţie şi practică, deseori se întâmplă cazuri de condamnare a persoanelor ce nu posedă drepturi arătate în lege şi invers, persoanele cu funcţii de răspundere care au săvârşit acţiuni ce se încadrează în componenţa de infracţiune examinată, sunt tras de numai la răspundere disciplinară. Nu întotdeauna se respectă principiul inevitabilităţii răspunderii pentru exces de putere.

Anume din aceste considerente şi a apărut ideea formării unui organ de drept, care fiind supus Preşedintelui Republicii să aibă sarcina principală - combaterea crimei organizate, crimelor grave şi crimelor săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere.

La momentul de faţă, Departamentul de combatere a Crimei Organizate şi Corupţiei (DCCOC) al MAI RM este organul de drept care concomitent cu Procuratura petrece investigaţiile necesare în scopul documentării a asemenea crime şi a persoanelor implicate în săvârşirea lor. În anul 2001 de către colaboratorii DCCOC au fost intentate 51 de dosare penale privind ISPER în primul trimestru 2002 de către organul dat au fost intentate 18 procese penale privind ISPER (din ele - 4 procese penale conform art.185 CP).

Un şir de neajunsuri sunt prezentate şi în plan teoretic. Problemele răspunderii penale săvârşirea excesului de putere au fost oglindite mai minuţios doar în monografia dnei A. V. Galahova. Unele întrebări referitoare la excesul de putere s-au examinat şi într-un şir de lucrări despre infracţiunile săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere. La fel, unele probleme de acest gen au fost examinate şi în articolele revistelor ştiinţifice. Însă, din timpul editării monografiei dnei A. V. Galahova nu s-a mai editat nici o cercetare minuţioasă a problemelor legate de excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. În ultimii ani au scăzut chiar publicaţiile pe marginea acestor probleme.

Practica ultimelor ani de combatere a aşa gen de infracţiuni a arătat că probleme necesită o rezolvare adecvată. În particular, până în prezent nu există o noţiune unică despre volumul şi conţinutul noţiunii infracţiunii săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere, despre obiectul infracţiunii săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere şi obiectul excesului de putere, despre noţiunea acţiunii şi consecinţelor în această componenţă, despre forma vinovăţiei şi conţinutul motivului.

Problemele date determină necesitatea actualei cercetări prezente. Lucrarea dată are ca obiect aspectele sociale, penale, de drept şi criminologice ale combaterii excesului de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu.

Scopul lucrării urmărit în lucrarea dată este de a cerceta măsurile penale, de drept şi criminologice ale luptei cu excesul de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu în baza materialelor studiate şi a eficacităţii lor.

Urmărind scopul indicat s-a efectuat o analiză teoretică juridică a conţinutului tuturor semnelor obiective şi subiective ale excesului de putere. La fel pentru a atinge scopul menţionat sunt puse următoarele sarcini:

1. A analiza noţiunea şi semnele infracţiunii săvârşite de o persoană cu funcţie de răspundere şi de a elabora definiţia ei;

2. A studia problemele unor elemente aparte a componenţei excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu: obiectului, acţiunii, consecinţelor în formă de daune considerabile, persoanei cu funcţii de răspundere ca subiect special, modul de săvârşire, forma şi conţinutul vinovăţiei şi motivele săvârşirii;

3. A efectua o cercetare de natură juridică a genurilor componenţei excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu şi corelaţiei dintre ele;

Preview document

Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 1
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 2
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 3
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 4
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 5
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 6
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 7
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 8
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 9
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 10
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 11
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 12
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 13
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 14
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 15
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 16
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 17
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 18
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 19
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 20
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 21
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 22
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 23
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 24
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 25
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 26
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 27
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 28
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 29
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 30
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 31
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 32
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 33
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 34
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 35
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 36
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 37
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 38
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 39
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 40
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 41
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 42
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 43
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 44
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 45
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 46
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 47
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 48
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 49
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 50
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 51
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 52
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 53
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 54
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 55
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 56
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 57
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 58
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 59
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 60
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 61
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 62
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 63
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 64
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 65
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 66
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 67
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 68
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 69
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 70
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 71
Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Excesul de Putere - Depasirea Atributiilor de Serviciu.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Etica și corupția în administrația publică

1. Noţiunea de etică Noţiunea de etică are acelaşi înţeles cu cea de morală, ele au aceeaşi provenienţă în latină ca şi în greaca veche şi fac...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova

Introducere Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale...

Competenta Administratiei Publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Ai nevoie de altceva?