Excesul de Putere - Depasirea Atributiilor de Serviciu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Excesul de Putere - Depasirea Atributiilor de Serviciu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

ÎNTRODUCERE 3
Capitolul I Analiza juridică a excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu
6
1. Noţiunea de infracţiune săvârşită de o persoană cu funcţii de răspundere
6
2. Obiectul infracţiunii 8
3. Latura obiectivă a infracţiuni 15
4. Latura subiectivă a infracţiuni 32
5. Subiectul infracţiuni - subiect special 40
Capitolul II Circumstanţele agravante ale infracţiunii 47
Capitolul III Caracteristica criminologică şi preîntâmpinarea excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu
58
1. Caracteristica criminologică a excesului de putere şi a persoanelor ce l-au săvârşit
58
2. Determinarea săvârşirii excesului de putere şi profilaxia lui 63
ÎNCHEIERE 65
BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

Introducere

Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului că la realizarea unei activităţi participă mai multe categorii de persoane, diferite la sex, vârstă, profesie, etc., fiecare dintre acestea având roluri diferite în buna reuşită a acţiunii respective. Pe de altă parte societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure desfăşurarea.

Normele sociale reglementează întreaga reţea de relaţii sociale, economice, politice, etc. Fără ele ar fi imposibilă activitatea practică a oamenilor în orice societate.

Locul şi rolul infracţiunilor săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere în statistica penală nu este foarte mare, însă aceste infracţiuni, totodată, prezintă un pericol social sporit pentru societate, deoarece se săvârşesc în cercurile de conducere şi atrag după sine deseori consecinţe negative. Concomitent, numărul mic de infracţiuni săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere, în masa generală a infracţiunilor, după datele statistice, într-o mare măsură se explică prin faptul că multe din ele rămân nedescoperite. Acest fapt a fost caracteristic perioadei anterioare socialiste de existenţă a statului nostru când, pe de o parte persoanele cu funcţii de răspundere erau desimulate de alte persoane cu funcţii de răspundere, iar pe de altă parte, infracţiunile date se calificau doar ca delapidări. Totodată, necătând la procentul enorm de latentitate, chiar şi în timpul menţionat se observă o creştere a acestui gen de infracţiuni.

Cele spuse în măsură de plină se referă şi la excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.

Datele statistice ne vorbesc despre creşterea numărului săvârşirii excesului de putere săvârşite în prezent. Totodată, o bună parte din persoanele ce au săvârşit aşa infracţiuni au rămas şi rămân nepedepsite. Actualmente, tot mai multe cazuri de săvârşire a excesului de putere, au devenit cunoscute, printre care şi cazuri de exces săvârşite de persoane cu funcţii înalte din organele de interne şi depăşirea atribuţiilor de serviciu de către persoane cu funcţii de răspundere din diferite domenii de activitate.

Toate acestea întâmplate au nevoie de o intensificare a combaterii excesului de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu pentru ce este şi necesară perfecţionarea legislaţiei şi a practicii de aplicare a ei. În rezultatul neajunsurilor întâlnite în legislaţie şi practică, deseori se întâmplă cazuri de condamnare a persoanelor ce nu posedă drepturi arătate în lege şi invers, persoanele cu funcţii de răspundere care au săvârşit acţiuni ce se încadrează în componenţa de infracţiune examinată, sunt tras de numai la răspundere disciplinară. Nu întotdeauna se respectă principiul inevitabilităţii răspunderii pentru exces de putere.

Anume din aceste considerente şi a apărut ideea formării unui organ de drept, care fiind supus Preşedintelui Republicii să aibă sarcina principală - combaterea crimei organizate, crimelor grave şi crimelor săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere.

La momentul de faţă, Departamentul de combatere a Crimei Organizate şi Corupţiei (DCCOC) al MAI RM este organul de drept care concomitent cu Procuratura petrece investigaţiile necesare în scopul documentării a asemenea crime şi a persoanelor implicate în săvârşirea lor. În anul 2001 de către colaboratorii DCCOC au fost intentate 51 de dosare penale privind ISPER în primul trimestru 2002 de către organul dat au fost intentate 18 procese penale privind ISPER (din ele - 4 procese penale conform art.185 CP).

Un şir de neajunsuri sunt prezentate şi în plan teoretic. Problemele răspunderii penale săvârşirea excesului de putere au fost oglindite mai minuţios doar în monografia dnei A. V. Galahova. Unele întrebări referitoare la excesul de putere s-au examinat şi într-un şir de lucrări despre infracţiunile săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere. La fel, unele probleme de acest gen au fost examinate şi în articolele revistelor ştiinţifice. Însă, din timpul editării monografiei dnei A. V. Galahova nu s-a mai editat nici o cercetare minuţioasă a problemelor legate de excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. În ultimii ani au scăzut chiar publicaţiile pe marginea acestor probleme.

Practica ultimelor ani de combatere a aşa gen de infracţiuni a arătat că probleme necesită o rezolvare adecvată. În particular, până în prezent nu există o noţiune unică despre volumul şi conţinutul noţiunii infracţiunii săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere, despre obiectul infracţiunii săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere şi obiectul excesului de putere, despre noţiunea acţiunii şi consecinţelor în această componenţă, despre forma vinovăţiei şi conţinutul motivului.

Problemele date determină necesitatea actualei cercetări prezente. Lucrarea dată are ca obiect aspectele sociale, penale, de drept şi criminologice ale combaterii excesului de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu.

Scopul lucrării urmărit în lucrarea dată este de a cerceta măsurile penale, de drept şi criminologice ale luptei cu excesul de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu în baza materialelor studiate şi a eficacităţii lor.

Urmărind scopul indicat s-a efectuat o analiză teoretică juridică a conţinutului tuturor semnelor obiective şi subiective ale excesului de putere. La fel pentru a atinge scopul menţionat sunt puse următoarele sarcini:

1. A analiza noţiunea şi semnele infracţiunii săvârşite de o persoană cu funcţie de răspundere şi de a elabora definiţia ei;

2. A studia problemele unor elemente aparte a componenţei excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu: obiectului, acţiunii, consecinţelor în formă de daune considerabile, persoanei cu funcţii de răspundere ca subiect special, modul de săvârşire, forma şi conţinutul vinovăţiei şi motivele săvârşirii;

3. A efectua o cercetare de natură juridică a genurilor componenţei excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu şi corelaţiei dintre ele;

Fisiere in arhiva (1):

  • Excesul de Putere - Depasirea Atributiilor de Serviciu.doc