Executarea Amenzii Penale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4932
Mărime: 23.33KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asistent univ. Corina Nicolae
Universitatea “Petre Andrei” Iaşi Facultatea de Drept

Cuprins

Capitolul I Consideraţii introductive 1

Secţiunea I Concept şi trăsături specifice 1 Secţiunea a II-a Amenda, Pedeapsă unică sau pedeaspă alternativă 2

Capitolul II Executarea amenzii 3

Secţiunea I Executarea voluntară a amenzii 3

Secţiunea a II-a Executarea silită 4

Secţiunea a III-a Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii 5

Capitolul III Aspecte din practica judiciară 7

Bibliografie 8

Extras din document

Executarea pedepsei amenzii penale

Capitolul I

Consideraţii introductive

Secţiunea I

Concept şi trăsături specifice

În sistemul pedepselor, instituit prin legea noastră penală, pedeapsa amenzii penale ocupă între pedepsele principale un loc bine definit ( art. 53 pct. 1 lit.b C. pen.) În scara pedepselor principale, ea ocupă locul 3, după pedeapsa detenţiei pe viaţă şi a închisorii. Ca concept, amenda este o pedeapsă prevazută de lege, care constă în obligarea condamnatului la plata unei sume de bani în contul statului. După natura ei, după obiectul ei, ea este o pedeapsă privativă de bani, este o pedeapsă pecuniară. Situaţia pecuniară a condamnatului constituie o valoare importantă a acesteia, căci de volumul şi integritatea acestuia depinde existenţa şi bunăstarea lui şi a familiei sale. Amenda din acest punct de vedere, este o atingere adusă mijloacelor de existenţă a condamnatului şi ca atare, ea are un caracter de constrângere.

Pedeapsa amenzii, ca mijloc de constrângere penală, prezintă o seamă de avantaje, mai cu seamă în comparaţie cu pedeapsa închisorii. Mai întâi, este o pedeapsă mai uşoară, care nu atrage pentru condamnat urmări prea grave. Ea este potrivită, ca sancţiune penală, pentru sancţionarea infracţiunilor uşoare şi pentru infractorii puţin periculoşi.

Prin aplicarea acestei pedepse, condamnatul, nu este despărţit de familie şi nu-şi pierde locul de muncă. Apoi, amenda nu implică o privaţiune de durată, în timp, în afară de cazurile când ea constă într-o sumă mare, cel condamnat fiind obligat să achite rate multe şi sume mari. În sfârşit, pedeapsa amenzii are însuşirea de a fi divizibilă, şi din această cauză, aptă pentru o individualizare largă. Ea se poate adapta în funcţie de gravitatea faptei şi de starea material-bănească şi veniturile condamnatului.

Amenda însă prezintă şi unele dezavantaje de care trebuie să se ţină seama atât de către legiuitor, cât şi de către judecător. Astfel, mai întâi, amenda nu are totdeauna un caracter suficient de personal, în sensul că veniturile băneşti ale condamnatului sunt, de cele mai multe ori, şi veniturile băneşti ale familiei, fie veniturile familiei părinteşti, fie veniturile familiei proprii. Aplicându-se condamnatului pedeapsa amenzii se aduce atingere, de cele mai multe ori, nu numai veniturilor acestuia, ci şi veniturilor familiei. De pe urma amenzii suferă nu numai condamnatul, ci şi familia acestuia.

În al doilea rând, pedeapsa amenzii nu este egală pentru toţi condamnaţii, fiindcă aceştia sunt de diferite categorii sociale şi profesionale, unii cu o situaţie bănească şi materială ridicată (venituri mai mari), altţii cu o situaţie băneasă şi materială mai modestă. Pentru primii, pedeapsa amenzii, chiar maximul ei, este mai uşoară, pentru ceilalţi, pedeapsa amenzii, chiar minimul ei, este mai grea. Cum s-a spus, pentru unii, amenda maximă înseamnă puţin, iar pentru alţii, amenda minimă înseamnă mult Este adevărat că se tinde ca acest dezavantaj să fie evitat, în lege prevăzându-se că, în aplicarea amenzii, trebuie să se ţină seama de veniturile condamnatului şi ca aceasta să fie proporţională cu starea materială şi bănească a condamnatului şi cu obligaţiile sale faţă de membrii familiei.

Preview document

Executarea Amenzii Penale - Pagina 1
Executarea Amenzii Penale - Pagina 2
Executarea Amenzii Penale - Pagina 3
Executarea Amenzii Penale - Pagina 4
Executarea Amenzii Penale - Pagina 5
Executarea Amenzii Penale - Pagina 6
Executarea Amenzii Penale - Pagina 7
Executarea Amenzii Penale - Pagina 8
Executarea Amenzii Penale - Pagina 9
Executarea Amenzii Penale - Pagina 10
Executarea Amenzii Penale - Pagina 11
Executarea Amenzii Penale - Pagina 12
Executarea Amenzii Penale - Pagina 13
Executarea Amenzii Penale - Pagina 14
Executarea Amenzii Penale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Executarea Amenzii Penale.doc

Alții au mai descărcat și

Executarea modalităților neprivative de libertate

Structura acestui proiect reflectă noutatea conţinutului şi sistematizării reglementărilor referitoare la pedepse din proiectul noului Cod penal ce...

Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Contestația la Executare

Natura juridică a contestaţiei la executare. In Codul de procedură penală din 1936 „contestaţia la executarea hotărârilor de condamnare" era...

Frauda și Evaziunea Fiscală

Secţiunea 1. Evaziunea fiscală: reglementare juridică, concept Domeniul fiscal face parte din aria preocupărilor legislativului încă din anul...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Liberarea Condiționată

1. Cadru de reglementare În legislaţia în vigoare liberarea condiţionată este reglementată prin dispoziţiile din art. 59-61 Cod pen., care prevăd...

Amânarea Aplicării Pedepsei

Capitolul 1 Introducere Elaborarea și adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment de cotitură în evoluția legislativă a unei țări....

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Executarea modalităților neprivative de libertate

Structura acestui proiect reflectă noutatea conţinutului şi sistematizării reglementărilor referitoare la pedepse din proiectul noului Cod penal ce...

Punerea in Executare a Pedepsei Inchisorii sau Detentiei pe Viata

Capitolul I Sectiunea 1.1 Pedepsele, definitie, trasaturi In cadrul sanctiunilor de drept penal un loc important ocupa pedeapsa care e singura...

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Sancțiunile în dreptul penal

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a...

Sinteza Drept Executional

I. Explicaţii preliminare Pedeapsa detenţiunii pe viaţă a înlocuit pedeapsa cu moartea, în împrejurările Revoluţiei din anul 1989. Pedeapsa cu...

Drept Procesual Penal - Partea Speciala

CAPITOLUL I URMĂRIREA PENALĂ Secţiunea I-a Noţiunea, obiectul şi principiile specifice urmăririi penale 1. Noţiune Urmărirea penală este...

Ai nevoie de altceva?