Executarea Silită Imobiliară

Referat
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4039
Mărime: 21.04KB (arhivat)
Publicat de: Barbu-Mihail Iacob
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST, TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SECŢIA EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI EVALUĂRI

Cuprins

 1. Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita
 2. 1.1Conceptul de executare silită
 3. 1.2Reguli privind executarea silită
 4. Capitolul 2 Executarea silită imobiliară
 5. 2.1Executarea silită a bunurilor imobile
 6. 2.2Instituirea administratorului-sechestru
 7. 2.3Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
 8. 2.4Valorificarea bunurilor sechestrate
 9. Capitolul 3 Adjudecare ,cheltuieli,contestaţii privind executarea silită
 10. 3.1Procesul-verbal de adjudecare
 11. 3.2Cheltuieli de executare silită
 12. 3.3Contestaţia la executare silită, termenul de contestare, judecarea contestaţiei

Extras din referat

Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita

1.1Conceptul de executare silită

Executarea silită au urmarirea silita este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarâre judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu constrânge – cu concursul organelor de stat competente – pe debitorul sau, care nu-si executa de bunavoie obligatiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de si le aduce la îndeplinire, în mod silit.

În mod normal executarea unei hotarâri judecatoresti sau a unui titlu executoriu se face voluntar.

In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita. Titlul în temeiul caruia se face executarea este o hotarâre judecatoreasca care a ramas definitiva sau a devenit irevocabila ori a fost data cu executie vremelnica.

Pentru efectuarea procedurii de executare silita este competent organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari revenind organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent.

Cand se constata ca domiciliul fiscal al debitorului se afla in raza teritoriala a altui organ de executare, titlul executoriu impreuna cu dosarul executarii vor fi trimise acestuia, instiintandu-se, daca este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.

1.2 Reguli privind executarea silită

Executarea silita se poate intinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare.

Sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta si/sau identificate de catre organul de executare, in urmatoarea ordine:

- bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit;

- bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit;

-bunurile mobile si imobile ce se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;

- masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

- bunurile mobile sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual si/sau in ansamblu daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute in conditii mai avantajoase.

Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu.

Somatia cuprinde

-denumirea organului fiscal emitent;

- data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;

- datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, dupa caz;

-obiectul actului administrativ fiscal;

- motivele de fapt;

- temeiul de drept;

- numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;

- stampila organului fiscal emitent;

- posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia;

-mentiuni privind audierea contribuabilului

- numarul dosarului de executare;

-suma pentru care se incepe executarea silita;

- termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta in titlul executoriu

Capitolul 2 Executarea silita imobiliara

2.1Executarea silita a bunurilor imobile

Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul.

Sunt supuse executarii silite orice bunuri imobile ale debitorului care îi apartin în proprietate exclusiva sau în proprietate comuna, cum ar fi: case de locuit, cladiri cu destinatie de sedii, magazii, garaje, depozite ori cu alta destinatie, terenuri situate în mediul rural si urban, precum si celelalte bunuri care prin natura sau prin destinatia lor sunt bunuri imobile.

Executarea silita a bunurilor imobile proprietate a debitorului se face pe corpuri de proprietate, în întregimea lor.

Constructiile ce formeaza o proprietate distincta de sol, pe etaje sau pe apartamente, se pot executa silit în mod separat.

Bunul imobil proprietate a unui minor sau a unei persoane puse sub interdictie nu poate fi executat silit înaintea executarii silite a bunurilor sale mobile dar aceasta nu împiedica executarea silita asupra unui imobil aflat în proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu, daca obligatia prevazuta în titlul executoriu este comuna.

Când debitorul detine în proprietate comuna bunuri imobile, organul de executare poate proceda la executarea silita numai daca este cunoscuta cota- parte ce revine debitorului.

Preview document

Executarea Silită Imobiliară - Pagina 1
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 2
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 3
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 4
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 5
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 6
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 7
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 8
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 9
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 10
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 11
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 12
Executarea Silită Imobiliară - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Executarea Silita Imobiliara.doc

Alții au mai descărcat și

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Contestația la Executare

Natura juridică a contestaţiei la executare. In Codul de procedură penală din 1936 „contestaţia la executarea hotărârilor de condamnare" era...

Apelul în procedura civilă și penală

CAPITOLUL I Apelul în procedura civila 1. Notiune si importanta Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti...

Infractiunea Complexă

I.Noţiuni introductive privind unitatea de infracţiune Definirea conceptului de unitate a constituit obiectul preocupărilor autorilor de...

Executarea Silită

1. Executarea silită Executarea silită reprezintă ultima fază a procesului civil şi una din formele de manifestare a acţiunii civile.Putem defini...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Executarea Silită Imobiliară

Introducere – pg. 4 Capitolul 1. – Consideraţii generale privind executarea silită 1.1 Scurt istoric al executării silite – pg. 5 1.2 Conceptul...

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare

Argumentare Datorită faptului că îmi desfăşor activitatea în cadrul unei instituţii bancare, instituţie ce funcţionează în baza Legii nr....

Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași

Cap.1. : Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice 1.1. Scurt istoric Administraţia Finanţelor Publice este unitatea fiscală...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Impozitele și Taxele Locale - Sursă de Venituri la Bugetul Local

CAPITOLUL I 1.1. Autonomia finanţelor publice locale Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane delimitate teritorial din punct de vedere...

Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice...

Ai nevoie de altceva?