Expertiza ADN

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Expertiza ADN.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Badia Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Notiuni introductive privind expertiza ADN
2. Tipurile expertizei ADN
3. Importanţa percheziţiei

Extras din document

1. Notiuni introductive privind expertiza ADN

Exista o serie de metode si procedee folosite de catre organele de urmarire penala cu scopul de a descoperi infractiunile savirsite, ca de ex: cercetarea la fata locului, reconstituirea, perchezitia printre care putem enumera si expertiza ADN, adica cercetarea urmelor biologice lasate de natura umana.

Ca si alte tipuri de activitati ale organului de urmarire penala, expertiza ADN necesita de a fi respectate o serie de reguli, pentru a nu se confunda urmele lasate de catre infractor sau alte persoane aferenta la o crima anumita, mai jos se vor reda matodele si actiunile primare ale organului de urmarire penala in urma depistarii unor urme din categoria mentionata, si care este soarta acestor urme, adica dupa colectare, actiunile expertilor, si care este rezultatul acestei expertize, la ce anume eane ajuta.

Daca este sa luam la general, expertiza ADN, ne ofera o serie de date despre persoana care a lasat careva urme la locul infractiunii, mai mult ca atit, dispunind de utilaj tehnic modern, expertiza data, in prezent poate da raspuns la foarte multe intrebari care vor fi dezvaluite in referatul ce urmeaza.

In concluzie, exprtiza ADN este un procedeu de examinare si cercetare a urmelor biologice de natura umana (par, singe, saliva, etc.), efectuata de catre o persoana speciala numita expert, cu scopul de a stabili cit mai multa informatie despre o anumita crima pentru eventuala ei desoperire.

2. Tipurile expertizei ADN

I) Cercetarea firelor de păr

Consideraţii generale

În activitatea de cercetare crimalistică a firelor de păr se folosesc denumiri nu întotdeauna proprii. Pentru a încadra firele de păr in capitolul mare al urmelor, acestea au fost asimilate cu urmele şi denumite "urme de natură piloasă” sau „urme sub forma firelor de păr”. Ambele denumiri sunt improprii, deoarece, de fapt se cercectează firele de păr nu urmele acestora, iar cercetarea are ca scop studiul valorii de identificare a firelor de păr, cu alte cuvinte, măsura în care pot contribui la identificarea persoanei de la care provin.

Valoarea de identificare a firelor de păr

Firele de păr au valoare de identificare mai redusă în comparaţie cu celelalte urme produse de diferite părţi ale corpului: mâini, picioare, buze, dinţi. Acestea sunt cercetate deoarece concură la restrângerea cercului de persoane de la care ar putea proveni.

Ele pot furniza informaţii privitoare la vârsta aproximativă, starea de sănătate, sexul persoanei, împrejurările în care s-au desprins de la locul de inserţie (rupere, smulgere tăiere sau cădere naturală), zona corpului de unde s-au desprins (cap, gene, sprîncene, axilă, regiune pubiană, etc). Valoarea de identificare a firelor de păr scade şi datorită posibilităţilor pe care le oferă produsele cosmetice de a le schimba foarte uşor culoarea şi alte trăsături proprii.

Sarcinile organelor de urmărire penală

În cursul cercetărilor efectuate la faţa locului, organele de urmărire penală acordă o importanţă deosebită căutării, ridicării şi conservării firelor de păr, indiferent care ar fi infracţiunea cercetată, dar manifestă un interes deosebit în cazul infracţiunilor de violenţă. Fire de păr pot rămâne la faţa locului şi în cazul săvîrşirii unui furt sau a unei distrugeri de bunuri, dar sunt aproape nelipsite când se săvîrşesc fapte împotriva vieţii sau integrităţii corporale, infracţiuni la viaţa sexuală, tîlhăria, etc.

Firele de păr se caută pe lenjeria de pat, lenjeria de corp, imbrăcăminte, corpul victimei şi corpul făptuitorului. Se pot observa cu ochiul liber însă este recomandabil să se folosească lupa sau lampa de raze ultraviolete.

Mijloacele şi metodele folosite diferă în raport de împrejurările în care s-a săvârşit fapta. Astfel, in cazul incendiilor sau exploziilor, când se dezvoltă la temperaturi foarte înalte, firele de păr pot suferi modificări de culoare, aspect sau pot fi carbonizate.

Activitatea de căutare a firelor de păr continuă pe toată durata cercetării la faţa locului atât pe corpul victimei, cât şi pe obiectele din jur. Vor fi cercetate obiectelc de uz personal ale victimei şi ale făptuitorului: prosop, pieptene, precum şi obiectele corp delict (cuţit, topor, obiecte contondente etc). Atât la victime, cadavre cât şi la persoanele bănuite, firele de păr vor fi căutate pe mâini şi sub unghii. In procesul-vcrbal de cercetare la faţa locului se vor consemna cât mai multe date privind locul şi suportul unde au fost găsite firele de păr, apoi vor fi fotografiate.

Firele găsite în cursul cercetărilor la faţa locului vor fi ridicate cu multă precauţie, pentru a nu se amesteca cu cele provenite de la alte persoane după săvârşirea faptei. Pentru cercetările ulterioare de laborator vor fî introduse în eprubete sau plicuri de celofan, etichetate şi cu cât mai multe menţiuni privind locul unde au fost găsite.

Tot organelor de urmărire penală le revine sarcina de a recolta fire de păr de la persoanele bănuite, pentru a fi comparate cu cele găsite la faţa locului. Este recomandat ca firele de păr să fie recoltate din mai multe regiuni ale corpului, iar în ceea ce priveşte părul de pe cap, să se aleagă din locuri diferite, făcându-se menţiune despre aceasta pe plicurile în care au fost introduse.

Expertiza criminalistică a firelor de păr

Deşi firele de păr au o valoare de identificare mai redusă, în practica organelor judiciare este frecvent solicitată expertiza criminalistică în acest domeniu. Pentru a oferi expertului posibilitatea formulării unor concluzii ştitnţifice fundamentate, organele de urmărire penală trebuie să recolteze firele de păr de la locul faptei cu multă precauţie, să fie introduse separat în plicuri etichetate, iar cele care constituie modele de comparaţie să fie introduse, de asemenea, in plicuri separate. Tot astfel, la formularea întrebărilor trebuie să se ia în consideraţie mijloacele tehnice de care dispun experţii în actuala etapă de dezvoltare a ştiinţei.

Este cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte examinarea firelor de păr, pot fi formulate concluzii certe numai prin examinarea amprentei genetice. Aceasta presupune o tehnologie foarte costisitoare, care, în ultimii ani, este folosită şi în ţara noastră.

Expertiza criminalistică a firului de păr poate răspunde la o gamă foarte largă de întrebări, ce vor ajuta organele judiciare să restrângă cât mai mult sfera persoanelor bănuite ca fiind cele de la care s-au desprins firele de păr cercetate.

Specialiştii din acest domeniu dispun de mijloace moderne de examinare, precum microscopia clasică şi electronică, îndeosebi aceea de baleiaj, calorimetrică şi spectrometrică de absorbţie atomică. De asemenea, este folosită analiza de activare cu neutroni, care permite identificarea certă a persoanei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertiza ADN.doc