Exploatarea Copiilor prin Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Exploatarea Copiilor prin Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 22 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Copiii sunt şi trebuie să rămână o prioritate iar copilăria este o perioadă a vieţii care trebuie dedicată dezvoltării şi educaţiei, nu muncii. De aceea, eliminarea efectivă a exploatării muncii copiilor este unul dintre cele mai urgente deziderate ale momentului.

Organizaţia Internaţională a Muncii estimează că pe glob, aproximativ 246 milioane de copii sunt exploataţi prin muncă, nici o ţară nefiind imună la acest fenomen care este prezent atât în ţările cu o economie dezvoltată, cât şi în ţările cu o economie de tranziţie. Exploatarea muncii copiilor există chiar şi acolo unde a fost declarată ilegală şi este frecvent înconjurată de un zid al tăcerii şi al indiferenţei.

În plus, statisticile Organizaţiei Internaţionale a Muncii arată că în fiecare an, aproximativ 22.000 de copii mor din cauza accidentelor de muncă.

In contextul pauperizării accentuate a populaţiei, atât în mediul rural, cât şi în cel urban,copiii, obligaţi sau nu de părinţi, s-au îndreptat din ce în ce mai mult spre activităţi economice prin care pot câştiga bani, care nu îndeplinesc în toate situaţiile condiţiile impuse de lege.

Institutul Naţional de Statistică estima în anul 2004 că aproximativ 70.000 de copii din Romania sunt implicaţi în muncă, 8,8% dintre aceştia desfăşurând activităţi grele, iar în 96, 6% dincazuri fiind ignorate reglementările privind vârsta minimă şi durata muncii.

Ce este munca copiilor

Nu toate formele de muncă pe care le desfăşoară copiii pot fi considerate „exploatare prin muncă”, existând forme de muncă considerate acceptabile, care îi responsabilizează pe copii şi îi pregătesc pentru viaţa de adult, dar şi forme grave de muncă, cele care le răpesc posibilitatea copiilor de a creşte şi a se dezvolta în concordanţă cu vârsta lor.

Criteriile care stabilesc care dintre activitatile defasurate de copii sunt acceptabile si care nu sunt varsta, durata, precum si natura muncii si conditiile in care ea se desfasoara.Munca copiilor are consecinţe negative asupra dezvoltării fizice şi psihice a acestora, punând în pericol respectarea drepturilor lor.

Studiile efectuate în întreaga lume au arătat că adesea copiii lucrează în condiţii cu risc ridicat, periculoase pentru sănătatea acestora. Copiii care muncesc sunt adesea abuzaţi, atât fizic cât şi psihic; munca pe care o desfăşoară putând avea consecinţe grave asupra dezvoltării şi sănătăţii lor şi constituind un impediment pentru educaţia şcolară.

Conform Biroului Internaţional al Muncii (Prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă în România - 2004 ) sunt considerate:

A)Munci periculoase:

•Muncile care îi expun pe copii la riscuri fizice, psihice sau sexuale;

•Muncile care se efectuează sub pământ, sub apă, la înălţimi periculoase sau în spaţii restrânse;

• Muncile care se efectuează cu maşini, materiale sau instrumente periculoase sau care implică manipularea sau transportul unor greutăţi;

• Muncile care se efectuează într-un mediu nesănătos, care pot, spre exemplu, să îi expună pe copii la acţiunea unor substanţe, agenţi sau proceduri periculoase sau unor condiţii de temperatură, de zgomot sau vibraţii, care le-ar prejudicia sănătatea;

• Muncile care se efectuează în condiţii deosebit de dificile, spre exemplu, pe parcursul mai multor ore sau în timpul nopţii sau pentru care copilul este reţinut într-un mod nejustificat la sediul patronului.

(Recomandarea nr. 190 privind cele mai grave forme ale muncii copiilor)

B) Cele mai grave forme ale muncii copiilor:

• Toate formele de sclavie sau practicile similare, ca vânzarea de copii sau comerţul cu copii, servitutea pentru datorii şi munca de servitor, precum şi munca forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea copiilor în vederea folosirii lor în conflictele armate;

• Utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituării, producţiei de material pornografic sau de spectacole pornografice;

• Utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activităţi ilicite, mai ales pentru producţia şi traficul de stupefiante, aşa cum le definesc convenţiile internaţionale pertinente;

• Muncile care prin natura lor sau prin condiţiile în care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului. (Convenţia OIM nr.182, Art.3)

De la înfiinţarea sa, Organizaţia Internaţională a Muncii şi-a axat preocupările pe reglementarea legislativă a problematicii celor mai grave forme ale muncii copilului şi a adoptat convenţii care stabilesc normele relative la vârsta minimă pentru munca salariată în diferite ramuri de activitate.

Fisiere in arhiva (2):

  • Exploatarea Copiilor prin Munca.ppt
  • Exploatarea Copiilor prin Munca.doc