Extrădarea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9447
Mărime: 53.43KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1.Introducere 1

2. Noțiunea și natura juridică a extrădării 2

2.1. Definiția și caracterele extrădării 3

2.2 Natura juridică a extrădării 5

2.4 Convențiile de extrădare 6

3. Analiza instituției extrădării 8

3.1. Extrădarea activă (atunci când România este stat solicitant) 8

3.2. Extrădare pasivă (atunci când România este stat solicitat) 11

4. Extrădarea în Republica Moldova 13

4.1 Trăsăturile extrădării 14

4.2 Condițiile de fond ale extrădării. 14

4.3 Procedura extrădării din Republica Moldova 20

5. Tratatul între România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie penală 22

6.Concluzii și recomandări. 24

Bibliografie 25

Extras din document

1.Introducere

Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care un suveran îl făcea față de alt Suveran, care permitea monarhilor să-și pedepsească inamicii personali refugiați pe teritoriul altui stat. Puținele convenții care reglementau extrădarea erau negociate și încheiate aproape exclusiv în interesul suveranilor. Monarhul statului solicitat hotăra în mod discreționar dacă acordă sau nu extrădarea. Decizia depindea în mare măsură de natura relațiilor cu statul solicitant, de dorința suveranului de a determina o eventuală decizie pozitivă asupra unei cereri de extrădare formulate de acesta, persoana extrădabilă nefiind luată în calcul decât într-o mică măsură. Chiar și în aceste condiții, extrădarea era folosită foarte rar în Evul Mediu, având în vedere izolarea pregnantă a statelor și tradiția existentă în legătură cu dreptul de azil.

Și în perioada următoare, extrădarea a rămas la discreția Suveranului, căruia fiecare individ îi era supus. După căderea dinastiei Stuart în Anglia și instaurarea monarhiei constituționale și parlamentare, au început să apară conceptele de “Stat” și de “individ”. Statul începe să se detașeze de Suveran, iar individul devine subiect al Statului, iar nu obiect. Declarația de la Philadelphia din 1776, precum și Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului de la 26 august 1789, adoptată în Franța, au consacrat noi principii, pornind de la acela că oamenii se nasc liberi și egali, până la principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi acuzat, arestat sau deținut, în afara cazurilor determinate prin lege și după formele prescrise de aceasta.

La sfârșitul Secolului Luminilor, s-a extins din ce în ce mai mult practica încheierii unor convenții de extrădare bazate pe anumite principii cadru.

În secolul al XIX-lea, s-au încheiat din ce în ce mai multe asemenea acorduri. Unul dintre acestea este și Convenția de extrădare dintre România și Marea Britanie, încheiată în anul 1893.

Cele două războaie mondiale au arătat că este absolut necesar ca Statele suverane să coopereze între ele, astfel încât au fost create organizațiile internaționale: Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Comunitatea Economică Europeană, etc.. În acest context, în domeniul extrădării, tratatele bilaterale au fost din ce în ce mai mult înlocuite de cele multilaterale.

„Extrădarea este una din formele cooperării judiciare internaționale în materie penală, putând fi definită ca fiind procedura prin care un stat suveran (statul solicitat) acceptă să predea unui alt stat (statul solicitant) o persoană care se află pe teritoriul său și care este urmărită penal sau trimisă în judecată pentru o infracțiune ori este căutată în vederea executării unei pedepse în statul solicitant. Extrădarea se situează în cadrul dreptului internațional public, mai exact al dreptului internațional penal.”

Pornind de la definiția extrădării ca act de suveranitate al statului solicitat, autoritățile centrale, de regulă ministerele de justiție, au un rol foarte important în această materie. În marea majoritate a statelor, extrădarea se hotărăște de o autoritate executivă .

2. Noțiunea și natura juridică a extrădării

Extrădarea este considerată expresia cea mai vie a asistenței juridice în domeniul dreptului penal. Certitudinea că fuga nu poate asigura sustragerea de la răspunderea penală este o condiție indispensabilă eficacității preceptului penal.

Extrădarea este o instituție care funcționează direct în interesul statului care o solicită, indirect însă, ea servește intereselor tuturor statelor, fiindcă prevenirea și reprimarea infracțiunilor devine pe plan infracțional o preocupare de interes colectiv. Ea însă nu poate acoperi toate necesitățile asistenței juridice internaționale în lupta împotriva infracțiunilor, fiind forma de asistență cu cele mai importante efecte.

Se întâmplă deseori ca un infractor, după ce săvârșește o infracțiune pe teritoriul statului său, să se refugieze pe teritoriul altui stat, pentru a scăpa de tragerea la răspundere penală. În aceste situații, infractorul nu poate fi tras la răspundere, în lipsă, în țara unde s-a săvârșit infracțiunea iar în țara în care se refugiază nu se știe dacă acesta este infractor sau, dacă se știe, adeseori nu există probe referitoare la săvârșirea infracțiunii. De asemenea sunt situații când infractorul a fost judecat, dar înainte de a începe executarea pedepsei sau în timpul executării, condamnatul se refugiază pe teritoriul altui stat.

Pentru rezolvarea acestor cazuri a fost creată instituția extrădării ca fiind „instituția menită să asigure cooperarea juridico-penală dintre state pentru a nu crea posibilitatea infractorilor dintr-un stat, care s-au refugiat pe teritoriul altui stat, să scape de răspunderea penală ori să se sustragă de la executarea sancțiunii aplicată printr-o hotărâre de condamnare definitivă.”

Bibliografie

- Constituția Republicii Moldova. Publicată la 12.08.1994 în: Monitorul Oficial, nr. 1.

- Legea Republicii Moldova cu privire la asistența juridică internațională în materie penală nr. 371 din 01.12.2006.

- Constituția României

- Convenția europeană de extrădare din 13.12.1957. În: Tratate internaționale, 1998

- Matei Basarab - Drept penal partea generală, Ed. Lumina Lex, București 1997

- Nistoreanu Gh. Prevenirea infracțiunilor prin măsuri de siguranță. București: Academia de Poliție,1991

- Geamănu Gr. Drept internațional public. Vol.I. București: Ed. Didactică și Pedagogică, 1981

- Codul de procedură penală a Republicii Moldova, publicat la 07.06.2003 în: Monitorul Oficial, nr. 104-110 art.541

- Legea nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală. Publicată: 02.02.2007 în: Monitorul Oficial, nr. 14-17

- Codul de procedură penală a Republicii Moldova. Publicat: 07.06.2003 în: Monitorul Oficial, nr. 104-110 art. 447

- Moldovan A.T. Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional. În: Studii Juridice. București: Editura All Beck,2004

- Tanoviceanu - Tratat de drept și procedură penală, Ed. Curierul judiciar, București 1924

- Costică Bulai - Manual de drept penal partea generală, Ed. All, Timișoara 1997

- Florian Coman, Florin Sandu, Nicolae Purdă, Ioana Dărângă - Dicționar de drept internațional public, Ed. MediaTM, București 2002

Preview document

Extrădarea - Pagina 1
Extrădarea - Pagina 2
Extrădarea - Pagina 3
Extrădarea - Pagina 4
Extrădarea - Pagina 5
Extrădarea - Pagina 6
Extrădarea - Pagina 7
Extrădarea - Pagina 8
Extrădarea - Pagina 9
Extrădarea - Pagina 10
Extrădarea - Pagina 11
Extrădarea - Pagina 12
Extrădarea - Pagina 13
Extrădarea - Pagina 14
Extrădarea - Pagina 15
Extrădarea - Pagina 16
Extrădarea - Pagina 17
Extrădarea - Pagina 18
Extrădarea - Pagina 19
Extrădarea - Pagina 20
Extrădarea - Pagina 21
Extrădarea - Pagina 22
Extrădarea - Pagina 23
Extrădarea - Pagina 24
Extrădarea - Pagina 25
Extrădarea - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Extradarea.docx

Alții au mai descărcat și

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Procedura extrădării pasive și active

SECTIUNEA I Extrădarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internaţională. Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de...

Extrădare

Cap.1 SCURT ISTORIC Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele...

Uciderea din Culpă

Uciderea din Culpă. (art.192 C.pen.) Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale din societate; transmise din generaţie în...

Izvoarele Dreptului Penal European

Dreptul european sau comunitar constituie un ansamblu de norme juridice ierarhizate care guvernează raporturile stabilite de către Comunitățile...

Extrădarea pasivă - Aspecte teoretice și practice

EXTRĂDAREA. CONSIDERAȚII GENERALE Extrădarea a fost definită ca fiind actul prin care statul pe teritoriul căruia s-a refugiat o persoană urmărită...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Violul

Cercetările asupra violenței aduc, invariabil, în prim plan și problema violului, ca fiind una dintre cele mai grave forme de violență. Violul...

Te-ar putea interesa și

Extrădarea și expulzarea, instituții de drept penal și drept internațional

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Extradarea Activă

În lumea contemporană, probabil unul din cele mai importante semne ale dezvoltării relaţiilor interstatale şi ale comerţului international îl...

Extrădarea

I. SCURT ISTORIC PRIVIND EXTRADAREA Din punct de vedere istoric, institutia extradarii a cunoscut o continua evolutie, de la extradarea ca act...

Extrădarea Cetățenilor Români

Extradarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internationala. Extradarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care...

Extrădare

Cap.1 SCURT ISTORIC Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele...

Extrădarea pe plan național și european

1.Notiuni introductive 1.1. Definiţia procesului penal Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele competente,...

Ai nevoie de altceva?