Extradarea in Diferite State ale Lumii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Extradarea in Diferite State ale Lumii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Aurel Moldovan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Venezuela

În Venezuela, extrădarea nu este dependentă de existenţa unui tratat, din moment ce este legală din punctul de vedere al dreptului comun cât şi al celui internaţional şi, dacă este în mod expres stabilit într-un tratat ,semnat pe această temă sau se bazează pe principii de solidaritate internaţională şi de reciprocitate şi care solicită statelor să coopereze între ele în lupta împotriva impunităţii penale. Izvoarele extrădării în statul Venezuela sunt în principal tratatele bilaterale şi multilaterale, principiile de solidaritate internaţională şi de reciprocitate precum şi dreptul intern. În acest sens, Camera de Apel Penal al Curţii Supreme de Justiţie a statuat după cum urmează, în Hotărârea nr sale 333 din 22 martie 2000:

"În Venezuela, instituţia extrădării este recunoscută şi reglementată de către Codul penal şi Codul de procedură penală , precum şi de tratatele internaţionale semnate de Republică cu diferite ţări din comunitatea internaţională, recunoscute în conformitate cu principiile de dreptului internaţional. "

Extradarea este opţională dacă respectul cuvenit independenţei fiecărui stat o impune. Cu privire la acest punct de vedere, Camera de Apela secţiiei penale din cadrul l Curţii Supreme de Justiţie a subliniat cu următorul textdin Hotărârea nr 1119 din 03 august 2000:

"În ceea ce priveşte extrădarea, statul venuezuelan decide cu un înalt simţ de responsabilitate. Într-adevăr, pe de o parte le acceptă extrădarea, ca o obligaţie morală în temeiul dreptului internaţional, dar îşi rezervă libertatea absolută de a stabili dacă va acorda sau o va respinge ,luând în considerare dacă respectivul caz specific ar încălca principiile legislaţiei naţionale şi a sistemului de justiţie. "

Principala cauză a extrădării este săvârşirea unei infracţiuni de către persoana solicitată , scopul său fiind de a face posibilă trage la raspundere penală a persoana în cauză sau pentru obligarea ei de a executa o pedeapsă , pentru care a fost condamnat.

Înainte de a acorda extrădarea unei persoane, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă cererea este conformă .Cererea trebuie să respectăte doctrina cât şi practicticiile internaţionale din domeniu. În această privinţă, este important să se facă referire şi la normele de drept aplicabile sau la principiile din această materie , din sistemul juridic venezuelan.

1. - Principiul non-predare a resortisanţilor. Acest lucru este stabilit în articolul 69 din Constituţia Republicii Venezuelei, care interzice extrădarea venezuelenii. Înainte de a fi încorporate în Constituţie, acest principiu a fost deja prevăzută în articolul 6 din Codul penal, care prevedea faptul că interzicerea extrădării cetăţenilor venezueleni.

Art. 345 din Convenţia de drept internaţional privat, sau Codul Bustamante, preved anumite dispoziţii similare: "statele contractante nu sunt obligate să îşi predea resortisanţii lor. Naţiunile care refuză să predea unul dintre resortisanţii lor trebuie să aducă acea persoană în faţa justiţiei. "

Principiul non-predare a resortisanţilor -străinii naturalizaţi.

Naturalizarea în Venezuela este o consecinţă imediată a introducerii străinilor pe picior de egalitate cu resortisanţi, în măsura în care drepturile şi obligaţiile lor sunt în interesul statului.

Constituţia Republicii Bolivariene a Venezuelei conferă persoanelor naturalizate aceleaşi drepturi şi obligaţii, de care se bucură şi venezuelani prin naştere, cu excepţia anumitor restricţii stabilite în legislaţia venezueleană.Din acest motiv ,este just şi echitabil că principiul non-predare a resortisanţilor să ofere o protecţie egală şi în cazul lor.

2. - Principiul dublei incriminări. În materia extrădării este esenţial ca actul care a motivat cererea să fie considerat ca fiind o faptă penală atât în legislaţia statului solicitant cât şi statele solicitate. În această privinţă, articolul 6 din Codul n penal stabileşte următoarele"Extrădarea nu se acordă unui străin dacă acel act nu constituie infracţiune în conformitate cu legislaţia venezueleană." Această prevedere se referă la articolul 49 alineatul (6) din Constituţia Republicii Bolivariene a Venezuelei, care prevede:

3. - Principiul de nonextradition pentru crime politice. În conformitate cu articolul 6, extrădarea unui străin, nu va fi acordată pentru infracţiuni politice sau infracţiuni conexe.

4. - Principiul refuzului extrădării

Cu privire la pedepsa cu moartea ,executarea unei pedepse cu detenţiunea pe viaţa sau a unei pedepse cu închisoarea pe o durata de 30 de ani , Codul penal venezuelean stabileşte că : ". Extrădarea nu va fi acordată străinilor acuzati de comiterea unei infracţiuni pentru care pedepsa este moartea sau închisoarea pe viaţă, în temeiul legislaţiei ţarii solicitante"Această negare se bazează pe garanţia constituţională a "inviolabilitatea vieţii," stabilit în articolul 43 din Constituţia Republicii Bolivariene a Venezuelei, care protejeaza inclusiv străini, indiferent de infracţiunea săvârşită în altă ţară .

Cu toate acestea, în astfel de cazuri, există posibilitatea dacceptării extrădării , dacă ţara solicitantă oferă garanţii suficiente pentru a se crede că în cazul extrădării persoanei solicitate ,aceasta nu va fi supusă execuţiei.

5. - Principiul specialităţii extrădării.

Conform acestui principiu, statul solicitant îşi ia angajamentul de a judeca persoana căutată doar pentru infractiunea pentru care a fost extrădat, şi nu pentru oricare alta.

Fisiere in arhiva (1):

  • Extradarea in Diferite State ale Lumii.docx