Familia - Grup Social

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Familia - Grup Social.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Cornelia Munteanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Noţiuni Generale.pag. 2
Definirea familiei.pag. 2
I. Grupurile sociale şi familia.pag. 3
- elemente caracteristice grupului social.pag. 3
- familia , grup social.pag. 3
I.1.Funcţiile familiei.pag. 3
- funcţia educativă.pag. 3
- funcţia de perpetuare a speciei.pag. 3
- funcţia economică.pag. 4
II. Concluzii.pag. 4
Bibliografie.pag. 6

Extras din document

Noţiuni Generale

În Dicţionarul UNESCO, familia este definită ca fiind „ forma de comunitate umană întemeiată pe căsătorie, care uneşte pe soţi şi descendenţii lor prin relaţii strânse de ordin biologic,economic, psihologic,spiritual”.

Definirea familiei, reprezintă o sarcină destul de dificilă, având în vedere faptul că acest fenomen social care este familia, constituie obiect de studiu şi cercetare pentru diferite ştiinţe cum ar fi : sociologia, dreptul, psihologia, medicina, ştiinţele istorice etc., fiecare dintre acestea încercând să surprindă aspectele caracteristice propriului unghi de vedere, iar, pe de altă parte nici legiuitorul nu este consecvent, dând accepţiuni diferite acestei noţiuni.

Doctrina vorbeşte despre familie ca de o realitate socială, prin care se realizează o comunitate de viaţă între soţi,între părinţi şi copii, precum şi, uneori între alte rude. Familia este în acelaşi timp şi o realitate biologică, deoarece în cadrul ei se realizează procreaţia prin unirea biologică dintre bărbat şi femeie, de asemenea familia este şi o realitate juridică , pentru că relaţiile din cadrul acesteia sunt reglementate prin norme juridice.

Din punct de vedere al deosebirilor terminologice, familia în sens restrâns cuprinde soţii şi copii necăsătoriţi, situaţie în care se poate discuta de familie simplă, conjugală, biologică sau nucleară. În sens larg, familia cuprinde şi alte persoane, rude cu copii şi descendenţii lor, fiind o familie extinsă.

Familia de origine reprezintă familia în care se naşte şi se creşte, iar familia proprie sau de procreare este familia creată prin căsătorie.

Familia nucleară poate fi incompletă : fie soţii nu au copii, există doar un singur părinte şi un copil, fie există mai mulţi fraţi fără părinţi.

După criteriul locuinţei se întâlnesc familia de rezidenţă, care înglobează persoanele care locuiesc şi gospodăresc împreună, precum şi familia de interacţiune care cuprinde persoanele între care există relaţii de rudenie şi întrajutorare.

Din punct de vedere juridic, familia este definită ca fiind grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care rezultă din căsătorie,rudenie înfiere şi din alte raporturi asimilate celor de familie.

I. Grupurile sociale şi familia

Omul prin esenţa sa fiind o fiinţă socială, încă de la naştere şi până la moarte trăieşte în diferite grupuri cum ar fi:familia,colectiv şcolar, echipă de lucru, prieteni, asociaţi etc. Mediul social în care acţionează este grupul.

Prin grup social se înţelege o pluralitate de indivizi aflaţi într-o situaţie de solidaritate mai mult sau mai puţin accentuată.

b. familia , grup social - este grupul social realizat prin căsătorie şi alcătuit din persoane care trăiesc împreună, au gospodărie comună, sunt legaţi prin anumite relaţii natural - biologice, psihologice, morale şi juridice şi care răspund una pentru cealaltă în faţa societăţii.

a. elemente caracteristice grupului social :

- intercunoaşterea membrilor, cei care alcătuiesc grupul se cunosc între ei ;

- interacţiunea , care presupune desfăşurarea deliberată a unor acţiuni, ceea ce scoate în evidenţă existenţa unor scopuri şi interese comune.

I.1.Funcţiile familiei

În cadrul unei familii, relaţiile au un caracter complex, implicând legături de natură afectivă cu caracter nepatrimonial, cât şi relaţii patrimoniale.

Doctrina juridică menţionează trei funcţii ale familiei :

- funcţia educativă - în cadrul familiei copilul deprinde primele noţiuni de conduită, morală, noţiunea de bine şi rău,în acelaşi timp familia este cea care imprimă personalităţii în formare a copilului principii, reguli şi deprinderi care vor constitui fundamentul pe care se va clădi personalitatea omului matur.

- funcţia de perpetuare a speciei , care are un caracter primordial în raport cu celelalte, întrucât omenirea este de neconceput fără continua perpetuare a speciei umane. Familia are la bază, în primul rând atracţia biologică dintre bărbat şi femeie, determinată de diferenţa de sex, la care se adaugă dorinţa firească a omului de a lăsa urmaşi, de a avea şi creşte copii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Familia - Grup Social.doc