Fondul European de Pre-Aderare in Romania - Sapard

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Fondul European de Pre-Aderare in Romania - Sapard.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Activităţi eligibile
1.2 . Expertiza oferită prin programul Sapard
1.3 Cum se stabileşte ceea ce se finanţează
1.4 Implementarea programului Sapard
1.4.1 O abordare descentralizată
1.4.2 Pre-condiţii
1.4.3 Administrarea programului Sapard în cadrul Guvernului României
1.4.3.1 Structuri care asigură implementarea programului Sapard
1.4.4 Rolul Comisiei Europene în implementarea programului Sapard
1.5 Derularea licitaţiilor de proiecte 4.5.1 Publicitatea licitaţiilor
1.5.2 Pachetul informativ
1.5.3 Depunerea şi conformitatea cererii de finanţare
1.5.4 Evaluarea proiectelor
1.5.5 Decizia Agenţiei Sapard de acordare a finanţării
1.5.6 Semnarea contractului
1.6 Respectarea obligaţiilor contractuale de către beneficiarul finanţării
1.6.1 Nerespectarea obiectivelor
1.6.2 Verificarea derulării contractului şi a proiectului

Extras din document

FONDUL EUROPEAN DE PRE-ADERARE

ÎN ROMÂNIA - SAPARD

Sapard reprezintă cel de-al treilea instrument de asistenţă financiară din partea UE pentru statele candidate şi viitoarele state membre din Europa Centrală şi de Est în perioada 2000-2006. Programul sprijină aceste ţări în procesul de pregătire pentru participarea la Politica Agricolă Comună şi Piaţa Internă şi în rezolvarea problemelor specifice legate de agricultură şi o dezvoltare rurală durabilă.

Sapard a fost creat iniţial pentru cele 10 state candidate din Europa Centrală şi de Est. Din 2004, după ce 8 dintre acestea au devenit membre ale Uniunii, beneficiază de asistenţa Sapard România şi Bulgaria.

Fondurile alocate anual pentru România prin intermediul acestui program sunt de 162 milioane Euro.

Pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate, fiecare stat inclus în programul Sapard a adoptat un Plan Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR) în conformitate cu principiile utilizate de către statele membre. Conţinutul fiecărui program reflectă priorităţile fiecărei autorităţi naţionale în funcţie de circumstanţe şi probleme specifice, dar în limitele stabilite prin Regulamentul Sapard.

1.1 Activităţi eligibile

Conform Regulamentului Sapard, Planul poate include măsuri privind următoarele aspecte:

• investiţii în exploataţii agricole;

• îmbunătăţirea procesului de producţie şi comercializare a produselor agricole şi piscicole;

• îmbunătăţirea calităţii şi a standardelor privind sănătatea produselor de origine vegetală şi animală;

• metode de producţie care au în vedere protejarea mediului înconjurător şi conservarea peisajului natural;

• dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice;

• crearea de grupuri de producători agricoli ;

• crearea de servicii de asistenţă şi de management al fermei;

• renovarea şi dezvoltarea satelor, protejarea şi conservarea moştenirii rurale;

• îmbunătăţirea calităţii terenurilor şi reparcelare;

• crearea şi actualizarea registrelor funciare;

• managementul resurselor de apă;

• dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale;

• măsuri forestiere, inclusiv împădurirea suprafeţelor agricole, investiţii în holdinguri forestiere private şi prelucrarea/comercializarea produselor forestiere;

• îmbunătăţirea pregătirii profesionale;

• asistenţă tehnică, inclusiv studii care să contribuie la pregătirea şi monitorizarea programului, precum şi la publicitate şi informare.

Lista include un număr mare de măsuri similare cu cele finanţate în statele membre prin intermediul programelor UE dedicate agriculturii şi dezvoltării rurale. Fac excepţie măsurile care au în vedere crearea capacităţii de a aplica legislaţia comunitară (cum ar fi cele referitoare la crearea şi actualizarea registrelor funciare).

Fisiere in arhiva (1):

  • Fondul European de Pre-Aderare in Romania - Sapard.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT – MARKETING