Formarea Profesională

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8221
Mărime: 31.99KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

I. Noţiunea formării profesionale

I.1. Accepţiunile termenului de formare profesională

I.2. Reglementarea formării profesionale

I.3. Obiectivele principale ale formării profesionale

I.4. Formarea profesională – instituţie juridică complexă

II. Fazele formării profesionale

II.1. Formarea profesională prin sistemul naţional de învăţământ

II.2. Formarea profesională continuă, în afara sistemului de învăţământ

III. Perfecţionarea profesională

III.1. Practica elevilor şi a studenţilor

III.2. Stagiul

III.3. Studiile universitare de masterat

III.4. Doctoratul

III.5. Formarea profesională a adulţilor

III.6. Formarea profesională a salariaţilor

III.7. Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

IV. Contractele speciale de formare profesională

IV.1. Categorii de contracte

IV.2. Contractul de calificare profesională

IV.3. Contractul de adaptare profesională

V. Contractul de ucenicie la locul de muncă

V.1. Noţiune şi reglementare

V.2. Părţile contractului de ucenicie la locul de muncă

V.3. Forma, conţinutul şi durata contractului de ucenicie

V.4. Calificările sau ocupaţiile pe care se organizează ucenicia la locul de muncă

V.5. Asemănări şi deosebiri între contractul de calificare profesională şi contractul de ucenicie la locul de muncă

VI. Concediile de formare profesională

VI.1. Concediul fără plată

VI.2. Concediul cu plată

VII. Speţe în formarea profesională

Bibliografie

Extras din document

I. Noţiunea formării profesionale

I.1. Accepţiunile termenului de formare profesională.

Într-un prim înţeles care este cel curent, formarea profesională reprezintă activitatea desfăşurată de o persoană înainte de încadrarea sa în muncă, în scopul de a dobândi cunoştinţele de cultură generală şi de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau meserii. Într-o asemenea accepţiune formarea profesională este echivalentă calificării profesionale.

Într-un înţeles mai larg, prin formarea profesională se inţelege şi perfecţionarea acestei pregătiri, adică dobândirea de cunoştinţe noi.

Având în vedere importanţa sa, formarea profesională este privită ca un proces continuu, determinat obiectiv de progresul societăţii, de dezvoltarea neîntreruptă a ştiinţei şi tehnicii moderne.

I.2. Reglementarea formării profesionale.

În ceea ce priveşte formarea profesională generală, actul normativ de bază îl constituie Legea învăţământului nr. 84/1995.

Într-adevăr, finalitatea esenţială a învăţământului este pregătirea pentru muncă şi viaţă. Studiile reprezintă una din condiţiile principale pentru încadrarea în muncă, pentru menţinerea în funcţie şi promovarea în muncă.

Cadrul special, însă, al formării profesionale este stabilit de Codul muncii (art. 188-213) şi de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. În aplicarea prevederilor acestei ordonanţe au fost emise Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.

Alte acte normative referitoare la formarea profesională sunt :

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

- Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;

- Legea nr. 376/2004 privind bursele private

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;

- Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare a Forţei de Muncă;

- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2002 privind aprobarea strategiei pe termen scurs şi mediu pentru formarea profesională continuă, 2005-2010;

- Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe certificate cu certificate de calificare etc.

I.3. Obiectivele principale ale formării profesionale.

Sunt prevăzute de art. 188 din Codul muncii. Ele constau în :

- Obţinerea unei calificări profesionale;

- Adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;

- Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului sau locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;

- Reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;

Preview document

Formarea Profesională - Pagina 1
Formarea Profesională - Pagina 2
Formarea Profesională - Pagina 3
Formarea Profesională - Pagina 4
Formarea Profesională - Pagina 5
Formarea Profesională - Pagina 6
Formarea Profesională - Pagina 7
Formarea Profesională - Pagina 8
Formarea Profesională - Pagina 9
Formarea Profesională - Pagina 10
Formarea Profesională - Pagina 11
Formarea Profesională - Pagina 12
Formarea Profesională - Pagina 13
Formarea Profesională - Pagina 14
Formarea Profesională - Pagina 15
Formarea Profesională - Pagina 16
Formarea Profesională - Pagina 17
Formarea Profesională - Pagina 18
Formarea Profesională - Pagina 19
Formarea Profesională - Pagina 20
Formarea Profesională - Pagina 21
Formarea Profesională - Pagina 22
Formarea Profesională - Pagina 23
Formarea Profesională - Pagina 24
Formarea Profesională - Pagina 25
Formarea Profesională - Pagina 26
Formarea Profesională - Pagina 27
Formarea Profesională - Pagina 28
Formarea Profesională - Pagina 29
Formarea Profesională - Pagina 30
Formarea Profesională - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Formarea Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Libera circulație a mărfurilor

1. Aspecte generale Regulile esentiale privind aceasta libertate sunt prevazute la art. 23-24 CE din Tratat, fiind dezvoltate, în dispozitiile...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Arbitrajul comercial internațional

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Greva

Dreptul la grevă constituie unul dintre principiile specifice dreptului muncii şi este prevăzut ca un drept fundamental al salariaţilor pentru...

Te-ar putea interesa și

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Proiect SC Construcții Hidrotehnice SA Iași

Cap. 1 Prezentare generala a „S.C. Constructii Hidrotehnice S.A” Iasi 1.1 Date generale despre societate Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice...

Formarea profesională în statele membre ale UE - Spania, Germania, Slovenia

Introducere Formarea profesională în Statele Membre ale UE Într-o societate bazată pe progres tehnico-ştiinţific şi aflată în permanentă...

Proiect practică - Agenția Județeana pentru Ocupare și Formare Profesională Brăila

Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Braila Cap I. Prezentarea...

Studiu de caz - recrutarea, evaluarea și formarea profesională a funcționarilor publici în cadrul Agenției Naționale de Administrație Fiscală

I.Recrutarea, evaluarea si formarea profesionala a functionarilor publici in cadrul Agentiei Nationale de Administratie Fiscala Evolutia practicii...

Formarea Profesională a Forței de Muncă

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate este determinată de necesitatea efectuării unei analize a formarii profesionale a forţei de muncă la...

Formarea Profesională

FORMAREA PROFESIONALĂ 1. NOTIUNEA FORMĂRII PROFESIONALE Într-un prim înteles, formarea profesională reprezintă activitatea desfăsurată de o...

Ai nevoie de altceva?