Formarea Profesională

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7394
Mărime: 51.98KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuprins

Cap.1 Noţiunea formării profesionale 3

Cap.2 Sistemul de formare profesională 7

2.1. Formarea profesională iniţială 7

2.2. Formarea profesională a salariaţilor 8

2.3. Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 12

Cap.3 Contracte speciale de formare profesională 15

3.1. Contractul de calificare profesională 15

3.2. Contractul de adaptare profesională 16

3.3. Contractul de ucenicie la locul de muncă 17

Cap.4 Concediile pentru formarea profesională 21

Studiu de caz 23

Bibliografie

Extras din document

Cap.1 Noţiunea formării profesionale

Formarea profesională reprezintă activitatea desfăşurată de o persoană înainte de încadrarea să în muncă, în scopul de a dobândi cunoştinţele de cultura generală şi de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau meserii. Într-o asemenea accepţiune formarea profesională este echivalentă calificării profesionale. Deasemenea prin formarea profesională se înţelege şi perfecţionarea acestei pregătiri, adică dobândirea de noi cunoştinţe.

Noţiunea de formare profesională semnifică orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberată în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului 84/1995.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a introdus conceptul “învăţare pe tot parcursul vieţii”, care, include totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi şi dezvoltării de aptitudini semnificativă din perspectiva personala, civică, socială şi ocupaţionala.

Potrivit aceluiaşi act normativ, educaţia şi formarea profesională a copiilor, tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competentelor, înţelese că ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini, necesare şi pentru ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile.

Putem afirma că termenul de “formare” tinde, în vorbirea curentă, să înlocuiască, treptat, pe cel de învăţământ sau educaţie. Folosirea lui reprezintă consecinţa evoluţiei politicilor şi practicilor în materie de inserţie profesională (prelungirea perioadei de învăţare dincolo de adolescentă).

Noţiunea de formare mai face referire şi la ansamblul cunoştinţelor generale, tehnice şi practice, legate de exercitarea unei meserii, dar şi la comportamente şi atitudini care permit integrarea într-o profesie şi în ansamblul activităţilor sociale.

Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional. Prin standard ocupaţional se precizează cerinţele de competentă şi nivelul calitativ al rezultatelor activităţilor care trebuiesc realizate într-o anumită ocupaţie, pe baza lor se aprobă Nomenclatorul operaţional al ocupaţiilor, meseriilor şi profesiilor din România care cuprinde clasificarea ocupaţiilor, programele de formare profesională organizându-se în conformitate cu aceasta.

În acest context se stabileşte că planul de formare profesională, obligatoriu pentru fiecare angajator, face parte integrantă din contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Contractul colectiv de muncă la nivel naţional, stabileşte că formarea profesională continuă este orice procedură prin care salariatul, având deja o calificare sau o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi aprobate în domeniul specialităţii lui.

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă. Formarea profesională se realizează prin programe de formare profesională care se organizează în conformitate cu Clasificarea ocupaţiilor din România, care au la baza standardele ocupaţionale prin raportare obligatorie la Registrul naţional al calificărilor profesionale din România.

În determinarea noţiunii de formare profesională, un rol important îl are jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. Se acordă o atenţie deosebită recunoaşterii reciproce a calificărilor profesionale. Se are în vedere principiul recunoaşterii educaţiei şi calificării unei persoane ce migrează în altă ţară, în cazul în care activităţile profesionale pe care doreşte să le desfăşoare sunt aceleaşi ca în statul de origine şi nu diferă substanţial de cele din statul membru de primire.

Preview document

Formarea Profesională - Pagina 1
Formarea Profesională - Pagina 2
Formarea Profesională - Pagina 3
Formarea Profesională - Pagina 4
Formarea Profesională - Pagina 5
Formarea Profesională - Pagina 6
Formarea Profesională - Pagina 7
Formarea Profesională - Pagina 8
Formarea Profesională - Pagina 9
Formarea Profesională - Pagina 10
Formarea Profesională - Pagina 11
Formarea Profesională - Pagina 12
Formarea Profesională - Pagina 13
Formarea Profesională - Pagina 14
Formarea Profesională - Pagina 15
Formarea Profesională - Pagina 16
Formarea Profesională - Pagina 17
Formarea Profesională - Pagina 18
Formarea Profesională - Pagina 19
Formarea Profesională - Pagina 20
Formarea Profesională - Pagina 21
Formarea Profesională - Pagina 22
Formarea Profesională - Pagina 23
Formarea Profesională - Pagina 24
Formarea Profesională - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Formarea Profesionala.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Formarea Profesională

I. Noţiunea formării profesionale I.1. Accepţiunile termenului de formare profesională. Într-un prim înţeles care este cel curent, formarea...

Concediul și indemnizația de creștere a copilului

1. O privire de ansamblu asupra indemnizatiilor de maternitate din lume Plata femeilor în perioada concediului de maternitate este o practică...

Contractul Individual de Muncă

Cap I. Aspecte generale privind contactul individual de muncă I.1 Noţiuni. După cum prevede Noul Cod al Muncii în art.10, contractul individual de...

Concediul Medical

Capitolul 1.- Concediul medical În sensul său general, termenul de concediu determină orice perioadă de timp în care salariații nu au obligația,...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în raport cu suveranitatea și independența statelor membre

1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus...

Formarea profesională

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Pensia de Urmaș

Capitolul I. Pensia de urmaş în sistemul asigurărilor sociale de stat Pensia de urmaş îşi află raţiunea în faptul că cel decedat era...

Te-ar putea interesa și

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Proiect SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi

Cap. 1 Prezentare generala a „S.C. Constructii Hidrotehnice S.A” Iasi 1.1 Date generale despre societate Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice...

Formarea Profesionala in Statele Membre ale UE - Spania, Germania, Slovenia

Introducere Formarea profesională în Statele Membre ale UE Într-o societate bazată pe progres tehnico-ştiinţific şi aflată în permanentă...

Formarea Profesională

I. Noţiunea formării profesionale I.1. Accepţiunile termenului de formare profesională. Într-un prim înţeles care este cel curent, formarea...

Proiect Practica - Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Braila

Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Braila Cap I. Prezentarea...

Studiu de caz - recrutarea, evaluarea și formarea profesională a funcționarilor publici în cadrul Agenției Naționale de Administrație Fiscală

I.Recrutarea, evaluarea si formarea profesionala a functionarilor publici in cadrul Agentiei Nationale de Administratie Fiscala Evolutia practicii...

Formarea Profesională a Forței de Muncă

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate este determinată de necesitatea efectuării unei analize a formarii profesionale a forţei de muncă la...

Ai nevoie de altceva?