Formarea Profesională

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4398
Mărime: 17.39KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coordonator:Prof. Univ. Dr. Alexandru ŢICLEA
UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIS” ARAD FACULTATEA DE DREPT MASTER – DREPT COMUNITAR SI ADMINISTRAREA JUSTITIEI ANTIDROG

Extras din document

FORMAREA PROFESIONALA

DREPTUL INTERNATIONAL

Conventia nr. 117/1962 privind obiectivele si normele de baza ale politicii sociale a O.I.M., în partea a VI-a, abordeaza educarea si pregatirea profesionala, pe considerentul ca, atunci când este cazul, trebuie luate masuri internationale, regionale sau nationale în vederea stabilirii unor conditii comerciale care sa încurajeze o productie cu randament ridicat si sa permita asigurarea unui nivel de trai rezonabil. În acest sens, la art. 16 se prevede ca, în scopul de a se asigura o productivitate ridicata, prin dezvoltarea muncii specializate, atunci când este cazul, va trebui sa se organizeze însusirea noilor tehnici de productie. Autoritatile competente vor trebui sa se ocupe de organizarea sau de controlul acestei pregatiri profesionale, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor din tara de unde provin candidatii precum si din tara unde are loc pregatirea.

La nivelul Uniunii Europene se acorda o atentie deosebita recunoasterii reciproce a calificarilor profesionale. În acest sens, s-au impus trei tipuri principale de masuri administrative nediscriminatorii:

- recunoasterea calificarilor profesionale;

- masuri referitoare la dovedirea bunei sanatati, a bunei reputatii si a unei situatii financiare solide;

- apartenenta la organizatii profesionale si recunoasterea codurilor de conduita.

Art. 128 al Tratatului de la Roma

- stabilea în sarcina Consiliului trasarea unor principii generale de aplicare a unei politici comune de formare profesionala care sa contribuie la dezvoltarea armonioasa atât a economiilor nationale cât si Pietei Comune;

- a prevazut definirea unor anumite principii generale, fiecare tara putând sa îsi pastreze propriile metode si institutii.

Autoritatile comunitare considera ca apropierea nivelurilor de formare este esentiala datorita incidentei sale asupra liberei circulatii a persoanelor, principiu fundamental al Comunitatii.

Decizia Consiliului 63/266/CEE – vizeaza atât aspectul colectiv al formarii profesionale, cât si cel individual, referitor la dreptul fiecarei persoane de a-si alege în mod liber profesia si institutia în care sa fie pregatit, precum si dreptul de a beneficia de perfectionare de-a lungul carierei si readaptare profesionala, daca este necesar.

Decizia stabileste 10 principii generale ale formarii profesionale, si anume:

- Principiul I - defineste politica comuna a formarii profesionale, ca fiind actiunea comuna, coerenta si progresiva, implicând obligatia fiecarui stat de a definitiva programe conforme cu aceste principii;

- Principiul II – defineste obiectivele, urmarindu-se asigurarea efectiva a dreptului la pregatirea profesionala, care trebuie sa fie suficient de larga, pentru a permite dezvoltarea personalitatii fiecaruia în vederea adaptarii la progresul tehnic;

- Principiul III - este destinat aplicarii si precizeaza importanta previziunii statistice precum si a unui dispozitiv de orientare;

- Principiul IV - defineste rolul Comisiei care, în vederea realizarii obiectivelor, va putea propune Consiliului sau statelor membre masurile adecvate;

- Principiile V si IV – dezvolta unele consecinte din rolul atribuit Comisiei, care va putea propune Consiliului sau statelor membre masurile adecvate;

- Principiul VII - se refera la pregatirea adecvata a personalului de instruire (formarea formatorilor);

- Principiul VIII - subliniaza necesitatea apropierii nivelurilor sistemelor de formare si formarea în comun a formatorilor;

- Principiul IX - este consacrat formarii profesionale a adultilor si readaptarii profesionale;

- Principiul X - prevede ca realizarea obiectivelor propuse vor face obiectul unei finantari comune.

Ulterior, s-a dorit concretizarea la nivel comunitar a unei politici unitare privind formarea profesionala. Astfel, s-a recurs la acte comunitare cu valoare mai degraba declarative decât juridice, fapt care dovedeste complexitatea acestei probleme. Sunt de amintit în acest sens:

- Recomandarea Comisiei nr. 77/467/CEE

Tratatul de la Maastricht - atribuie o atentie deosebita formarii profesionale printr-un capitol distinct destinat acestui domeniu; în acest sens, la art. 127 se prevede ca Uniunea va actiona pentru îndeplinirea urmatoarelor obiective:

- facilitarea adaptarii la mutatiile industriale, în principal prin formarea si reconversia profesionala;

- ameliorarea pregatirii profesionale initiale si formarea permanenta, în scopul insertiei si reinsertiei profesionale pe piata muncii;

Preview document

Formarea Profesională - Pagina 1
Formarea Profesională - Pagina 2
Formarea Profesională - Pagina 3
Formarea Profesională - Pagina 4
Formarea Profesională - Pagina 5
Formarea Profesională - Pagina 6
Formarea Profesională - Pagina 7
Formarea Profesională - Pagina 8
Formarea Profesională - Pagina 9
Formarea Profesională - Pagina 10
Formarea Profesională - Pagina 11
Formarea Profesională - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Formarea Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Legislația Uniunii Europene privind Politicile Sociale și Ocuparea Forței de Muncă

I. Introducere Politicile sociale si ocuparea fortei de munca acopera domenii vaste, dar strâns legate între ele. Dintre aceste domenii se pot...

Libera Circulatie a Persoanelor in Uniunea Europeana

Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana (Acordul European), România s-a angajat ireversibil pe calea integrarii europene....

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Libertatea de Stabilire a Persoanelor Fizice pe Teritoriul Uniunii

CAP. I. Dreptul de stabilire între anumite limite temporale Dreptul comunitar face distinctie , daca durata sederii depaseste sau nu 3 luni ....

Acquis-ul Comunitar privind Libera Circulatie a Persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Formarea Profesională

I. Noţiunea formării profesionale I.1. Accepţiunile termenului de formare profesională. Într-un prim înţeles care este cel curent, formarea...

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

În Carta de fundamentare a ONU (articolul 55) se menţionează că oamenii au drepturi şi libertăţi egale indiferent de apartenenţa rasială, sexuală,...

Ai nevoie de altceva?