Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2249
Mărime: 11.10KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Formarea profesională a lucrătorilor constituie un obiectiv foarte important al Comunităţii Europene, art. 125 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (TCE) stabilind pentru aceasta şi statele membre obligaţia de a „promova o mână de lucru calificată, formată şi susceptibilă de a se adapta…”, iar art. 150 al TCE prevede obligaţia Comunităţii de a pune în aplicare o politică de formare profesională, care să sprijine şi să completeze acţiunile statelor membre, respectând responsabilitatea acestora pentru conţinutul şi organizarea formării profesionale.

Paragraful 4 al art. 150 TCE acordă Consiliului prerogativa ca, prin procedura codeciziei, după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, să adopte măsuri menite să contribuie la realizarea obiectivelor vizate în domeniul formării profesionale.

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 9 decembrie 1989 stabileşte (la pct. 15), că orice lucrător al Comunităţii Europene trebuie să aibă acces la formarea profesională şi să beneficieze de aceasta în tot timpul vieţii sale active. Autorităţile publice competente, întreprinderile sau partenerii sociali, fiecare în sfera proprie de competenţe, trebuie să pună în aplicare dispozitive de formare continuă şi permanentă, care să permită oricărei persoane să se recicleze, beneficiind, în acest scop, de concedii de formare, să se perfecţioneze şi să dobândească noi cunoştinţe ţinând cont de evoluţia tehnică.

Curtea de Justiţie a dat o interpretare largă formării profesionale, arătând că „orice formă de învăţământ care pregăteşte o calificare pentru o profesie, o meserie sau un loc de muncă specific sau care conferă aptitudini speciale pentru exercitarea acestora ţine de învăţământul profesional”.

Prin Decizia nr. 63/266/CEE din 2 aprilie 1963 referitoare la stabilirea principiilor generale pentru punerea în practică a unei politici comune de formare profesională, s-au stabilit 10 principii şi anume:

1. Primul principiu defineşte politica comună de formare profesională ca o acţiune comună, coerentă şi progresivă, implicând obligaţia fiecărui stat membru de a defini programe şi a asigura realizarea acestora, conform principiilor generale prevăzute în decizia mai sus menţionată şi a măsurilor de aplicare care decurg din acestea.

Principiile generale trebuie să permită fiecărei persoane să primească o formare adecvată, respectând alegerea liberă a profesiei, a instituţiei, a locului de formare, ca şi a locului de muncă. Aplicarea principiilor generale incumbă statelor membre şi instituţiilor comunitare competente.

2. Al doilea principiu stabileşte obiective fundamentale care trebuie atinse de politica comună în domeniul formării profesionale şi anume:

- realizarea condiţiilor care fac efectiv pentru toţi dreptul de a primi o formare profesională adecvată;

Preview document

Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 1
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 2
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 3
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 4
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 5
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 6
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 7
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 8
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 9
Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Formarea Profesionala in Dreptul Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Alternative Institutionale si Comunitare in Combaterea Criminalitatii

CAPITOLUL I INSTITUŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI ROLUL LOR ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂŢII Dinamica fenomenului infracţional din ultimii ani şi...

Specificul Dreptului Comunitar al Concurenței

„Retihabitio mandato aequiparatur” Capitolul I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă...

Notiunea de Infractiune Internationala

1. CONCEPTUL DE INFRACTIUNE INTERNATIONALA. APARITIA SI DEZVOLTAREA ACESTUIA. Dreptul penal ,este structurat ,in totalitate in jurul a 3...

Sistemul Institutional Comunitar

1. ORGANE REPREZENTATIVE Comitetul consultativ al CECO ( Comunitatea europeana a carbunelui si otelului ) este un organ constituit in baza...

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Dreptul Institutiilor Comunitare

2 Regulament.Decizii.Directiva – Comparatii ( sub 2 ) Sursele derivate ale dreptului comunitar le reprezinta ACTELE COMUNITARE ( orice manifestare...

Sursele Dreptului Comunitar

1. Consideraţii generale 1.1. Ce este Uniunea Europeană ? Uniunea Europeană (U.E.) reprezintă cea mai complexă structură politică şi...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Strategii de Flexisecuritate

Subiectul lucrării de licenţă este studiul strategiilor de flexisecuritate . Lucrarea este structurată în opt capitole ce cuprind la rândul lor 23...

Concurenta Neloiala - Exemple Celebre

1. Cazul: Volkswagen AG/Commission, soluţie dată de TPI, 3 decembrie 2003 Situaţia de fapt Firma producătoare de automobile Volkswagen a...

Politici și Programe Europene

GENERALITATI PRIVIND U.E. 1.1 Scurt istoric al crearii si dezvoltarii U.E. 1.2 Structuri si institutii comunitare 1.1 Scurt istoric al crearii...

Libera Circulatie a Persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libertatea de Circulație a Persoanelor

SUMMARY FREE MOVEMENT RIGHTS FOR THE CITIZENS FROM THE EUROPEAN UNION The right to free movement is one of the most visible advantages of a...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Luxemburg

Introducere Marele Ducat de Luxemburg este un stat în Europa care face parte din grupul de țări Benelux (alături de Belgia și Țările-de-Jos) și...

Ai nevoie de altceva?