Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6411
Mărime: 33.93KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Introducere 2

I. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA

1.1 Sancţiuni contravenţionale în dreptul mediului 3

1.2 Cauze care înlaturã rãspunderea contravenţionalã 5

1.3 Procedura contravenţionalã 6

1.4 Executarea sancţiunilor contravenţionale 6

II. RASPUNDEREA PENALA

2.1 Trǎsǎturile esenţiale ale infracţiunii 7

2.1.1 Pericolul social 7

2.1.2 Vinovatia 7

2.1.3 Prevederea in legea penala 8

2.2 Faptele incriminate ca infracţiuni prin Legea nr.137/1995 a protecţiei mediului 8

2.3 Subiectele răspunderii penale 11

III. RASPUNDEREA CIVILA

3.1 Subiectele raspunderii 12

3.2 Fapta gerneratoare de raspundere 12

3.3 Culpa.Riscul 13

3.4 Prejudiciul sau dauna ecologica 14

3.4 Cauzalitatea 14

Concluzii 15

Bibliografie 17

Extras din document

Introducere

Noţiunea de răspundere juridică în sens larg:

• este proprie tuturor ramurilor de drept şi

• exprimă instituţionalizarea unui regim juridic prin care se urmăreşte ca provocatorul unui prejudiciu adus unei părţi vătămate să fie sancţionat şi obligat să repare prejudiciul pe care l-a cauzat.

În dreptul mediului, instituirea răspunderii juridice presupune definirea noţiunii de prejudiciu (sau daună sau pagubă) adus mediului.

Definiţia acceptată în sens larg pentru dauna ecologică este: acea vătămare care aduce atingere ansamblului elementelor unui sistem şi care datorită caracterului său indirect şi difuz nu permite constituirea unui drept la reparaţie¹.

Problema centrală care apare în acest sens este de a stabili cine este victima

daunei:

• omul sau

• mediul său.

În funcţie de răspunsul dat, se conturează concepţia asupra naturii daunei

ecologice. Aceasta presupune stabilirea prealabilă a statutului juridic al elementelor

naturale sau antropice care constituie mediul, pentru a stabili dacă sunt bunuri

protejate din punct de vedere juridic.

În accepţiunea modernă a dreptului mediului se recunoaşte fiecărui individ un drept

subiectiv la mediu, care permite o protecţie funcţională a componentelor acestuia.

Ca urmare, orice poluare constă într-o violare a acestui drept şi constituie o culpă.

În acest sens este importantă noţiunea de daună ecologică în sens restrâns, respectiv prejudiciul cauzat mediului independent de leziunea directă a unui interes uman.

A doua categorie importantă o constituie pagubele suferite atât de mediu cât şi de om.

Scopul instituirii răspunderii juridice în dreptul mediului este de instituţionaliza

un regim juridic, prin care provocatorul unei pagube asupra mediului sau “poluatorul” să fie sancţionat şi obligat să plătească pentru remedierea pagubei pe care a produs-o.

I. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA

1.1 Sancţiuni contravenţionale în dreptul mediului

Legea nr. 9/1973 privind protecţia mediului stabilea categorii de contravenţii la reglementãrile vizând protecţia diferiţilor factori de mediu: aer, sol, ape, vegetaţie forestierã, fanunã, aşezãri omeneşti, ocrotirea şi conservarea peisajului şi menţinerea echilibrului social.

In vederea actualizarii si perfectionarii sistemului contraventional prin HG nr.254/1995 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator s-au instituit , in functie de cuantumul amenzii aplicate ca sanctiune (diferentiat pe persoane fizice si juridice) trei categorii de contraventii.

- Prima categorie de contraventii (art.96, pct.1 din OUG nr.195/2005), sanctionate cu amenzi cu cuantum mai redus (de la 3000 la 6000 lei pentru persoanele fizice si de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice).Proprietarii si detinatorii de terenuri care nu-si respecta obligatia de intretinere si extindere a parcelelor si aliniamentelor de protectie, spatiilor verzi , gardurilor vii pentru protectia atmosferei fonica si eoliana comit contraventii din aceasta categorie.Totodata sunt sanctionati contraventional proprietarii si detinatorii de terenuri care nu-si respecta obligatia : de a prevenii deteriorarea calitatii mediului geologic , de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului ;de a lua masuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, de a proteja flora si fauna salbatica,, de a exploata durabil resursele naturale; de a asigura amplasarea, proiectarea, construirea si punerea in functiune a oricarui a oricarui fel de obiective in conditiile prevazute de acordul sau autorizatia de mediu. O serie de obligatii incumba si autoritatilor administratiei publice locale alaturi de persoanele fizice si juridice in ceea ce priveste intretinerea cladirilor , spatiilor verzi, a arborilor si arbustilor conform planurilor de urbanizare, depozitarea controlata a deseurilor etc.

- A doua categorie contraventii ,sanctionate cu amenda de la 5000 la 10000 lei pentru persoane fizice si de la 30000 la 60000 lei pentru persoanele juridice priveste nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor privind:obtinerea acordului de import/export si a autoritatilor privind organismele modificate genetic ; utilizarea informatiilor corecte pentru elaborarea evaluarilor de mediu si impactului asupra mediului , a bilanturilor de mediu si a raporturilor de amplasament ; neutralizarea ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor in zonele in care sunt instituite masuri speciale de protectie ; etc. In aceasta categorie de contraventii mai sunt incluse si incalcarea prevederilor legale de catre autoritatile administratiei publice locale pe segmente ca:

- Imbunatatirea microclimatului urban

- Informarea publicului privind riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru mediu si sanatatea populatiei

- Respectarea planurilor de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale , cailor , si mijloacelor de transport, retelelor de canalizare, statiilor de epurare depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale fara a prejudicia mediul si starea de sanatate si confort a populatiei,etc.

Preview document

Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 1
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 2
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 3
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 4
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 5
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 6
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 7
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 8
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 9
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 10
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 11
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 12
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 13
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 14
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 15
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 16
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Raspunderea pentru Daunele Ecologice in Dreptul Comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Raspunderea Civila Pentru Prejudiciul Ecologic

Introducere Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Răspunderea Civilă pentru Prejudiciile Cauzate Mediului Înconjurător

I. Introducere Răspunderea civilă este una din formele de manifestare clasice ale răspunderii juridice, care apare ca o instituţie deosebit de...

Răspunderea juridică pentru daune ecologice

I. Introducere Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele...

Contractul de Concesiuni de Lucrari Publice

Introducere Ordonaţa de urgenţă a Guvernului 34/2006 prevede două tipuri de contracte de concesiune: contracte de concesiune de lucrări publice şi...

Evolutia Reglementarilor Juridice Privind Protectia Dunarii Impotriva Poluarii

1. Notiuni introductive Bazinul dunarean prezinta o serie de particularitati geografico-naturale, socio-economice si de alta natura, care isi pun...

Trasaturile Caracteristice ale Dreptului Administrativ si Delimitarea Acestuia de Alte Ramuri Ale Dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Ai nevoie de altceva?