Formele de Răspundere ale Notarului Public

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5317
Mărime: 17.70KB (arhivat)
Publicat de: Petre Alexe
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emilia Cotoi

Extras din referat

1.Precizări prealabile

Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi dispoziţii sumare referitoare la incidenţa răspunderii civile.

Actuala reglementare nu beneficiază de prevederi particulare asupra răspunderii penale a notarului public. Asemenea norme juridice nici nu erau necesare. Prin urmare, lipsa unor norme derogatorii de la dreptul comun se vor aplica principiile generale ale legislaţiei penale. Săvârşirea unor infracţiuni poate determina, în condiţiile art.23, alin.1, lit. F din Legea nr.36/1995, eliberarea din funcţie a notarului condamnat penal.

Potrivit art.23, alin.1, lit.f din Legea nr.36/1995 „Calitatea de notar public încetează în cazul condamnării definitive pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni grave sau care aduce atingere prestigiului profesiei”.

Totuşi, este de semnalat că doctrina recentă a abordat şi problema de a cunoaşte dacă notarul public poate fi subiect al unor infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (neglijenţa sau abuz în serviciu). Într-o primă opinie, s-a susţinut că notarul public poate deveni subiect activ al unor asemenea infracţiuni, întrucât acesta realizează un serviciu public, având astfel calitatea de funcţionar public. Asimilar notarului cu funcţionaul public este foarte discutabilă, în pofida faptului că notarul public îndeplineşte un serviciu de interes public.

Într-adevăr, funcţia publică, la care se referă art.3 din Legea nr.36/1995, nu se realizează în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ci de un liber profesionist care are statutul unei funcţii autonome. Pe de altă parte, pentru serviciile prestate notarul public nu este retribuit sau salariat, el fiind îndreptăţit să primească un onorariu, ce se stabileşte pe baza acordului dintre notar si client.

2. Răspunderea civilă a notarilor publici

În ceea ce priveşte răspunderea civilă a notarului public, legiuitorul a reglementat răspunderea civilă în unele cazuri în care prin activitatea sa notarul ar produce un prejudiciu unei persoane fizice sau juridice. Astfel, art.38, alin.1 din Legea 36/1995 dispune că răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată în condiţiile legii civile pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, atunci când acesta a cauzat un prejudiciu. Se pune totuşi problema dacă răspunderea notarului poate fi angajată pe principiile răspunderii civile delictuale sau răspunderii civile contractuale .

În formularea unui răspuns, trebuie să luăm în considerare natura activităţii notariale şi a raporturilor dintre notar şi client. Activitatea notarială se exercită în cadrul unui serviciu public, iar nu pe baze contractuale. De la această regulă există o singură excepţie consacrată în art.44, alin.2 din Legea nr.36/1995 unde se arată: consultaţiile date de notarul public în domeniul juridic notarial sunt scrise sau verbale şi se dau persoanelor fizice sau juridice, la solicitare sau pe bază de contract cu durată determinată. Toate acestea ne determină să considerăm că răspunderea notarului public se angajează în condiţiile dreptului comun privitoare la răspunderea delictuală. Se poate spune că este o răspundere profesională asemănătoare cu cea a medicului. Dacă se produce un prejudiciu cu prilejul acordării de consultaţii juridice notariale pe bază de contract, răspunderea notarului public va fi angajată în condiţiile dreptului comun al răspunderii contractuale.

Serviciul public exercitat de notar are o „figură juridică proprie”, în sensul că acest serviciu se realizează de o persoană care îndeplineşte o profesie liberală. Profesia de notar nu se realizează însă în afara unor raporturi contractuale. Este adevărat insă că legislaţia în vigoare nu impune necesitatea încheierii unui contract între notarul public şi client, astfel cum o atare reglementare există cu privire la activitatea avocaţială. Această împrejurare face ca problema răspunderii civile a notarului public să fie una dintre cele mai delicate.

Preview document

Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 1
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 2
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 3
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 4
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 5
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 6
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 7
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 8
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 9
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 10
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 11
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 12
Formele de Răspundere ale Notarului Public - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Formele de Raspundere ale Notarului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Procedura Succesorală Notarială

INTRODUCERE Motivația alegerii temei România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală...

Procedura Succesorală Notarială

1. Procedura succesorala amiabila Procedura succesorala notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995, privitoare la notarii publici si la...

Executarea Amenzii Penale

Executarea pedepsei amenzii penale Capitolul I Consideraţii introductive Secţiunea I Concept şi trăsături specifice În sistemul pedepselor,...

Procedura autentificării actelor notariale

Inscrisul sau actul autentic este considerat din punct de vedere al dreptului substantial, ca un important mijloc de dovada,fiind reglementat ca...

Profesii Liberale

AVOCATUL Astfel cum precizeazã Legea nr. 255/2004, profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonomã,...

Răspunderea Patrimonială

1. Definiţia rãspunderii patrimoniale Rãspunderea juridicã este o expresie specificã ideii de responsabilitate socialã, în conformitate cu care...

Protecția drepturilor omului - preocupare a organizațiilor internaționale

1. CONCEPTUL DE DREPTURI ALE OMULUI Problematica drepturilor omului a preocupat si preocupa si astazi atat fiecare stat in parte, cat si...

Te-ar putea interesa și

Constituirea și administrarea unei societăți comerciale

Capitolul I: CONSTITUIEREA ŞI ADMINISTRAREA UNEI SOCIETAŢI COMERCIALE 1.1 Decizia de a deschide propria afacere Nici un alt domeniu de activitate...

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile...

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Constituirea Societăților Comerciale în Nume Colectiv

1. Notiuni generale Orice societate comerciala se constituie parcurgându-se, in principal, doua etape: - redactarea actului constitutiv si...

Proiect economia întreprinderii - SC Heavens Animals SRL

Inregistrarea la Registrul Comertului Acte necesare: - foaie de varsamant eliberata de banca dupa varsarea capitatului social de catre asociati (...

Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL

1.Infiintarea firmei ACT CONSTITUTIV al societatii comerciale SC.FARMA MIR.SRL Art.1 Membrii fondatori In vederea efectuarii de acte de comert...

Înființarea întreprinderii SC Pro-Chim SRL

CAPITOLUL Ι PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI Societatea comercială Prochim SRL are sediul social în Braşov, strada Iuliu Maniu, nr. 54 iar sediul...

Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL

Art.1 Membrii fondatori In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se in constitutiv....

Ai nevoie de altceva?