Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6430
Mărime: 36.16KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca
Univeritatea “Andrei Şaguna” Facultatea Stiinţe Economice Specializare Finanţarea şi administrarea afacerilor

Cuprins

CUPRINS

1.0 INTRODUCERE 3

2.0 CONSTITUIREA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 4

3.0 FUNCŢIONAREA SOCIETAŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 7

3.1 ADMINISTRATORII SOCIETĂŢII 8

3.2 CONTROLUL GESTIUNII 8

4.0 DREPTURILE ASOCIAŢILOR ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 10

5.0 OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 14

6.0 RETRAGEREA ASOCIATULUI DÎN SOCIETATE 16

7.0 DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII CU RASPUNDERE LIMITATA 17

8.0 AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 19

AVANTAJE; 19

DEZAVANTAJE; 19

9.0 CONCLUZII 20

10.0 BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

1.0 Introducere

Soocietatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială aparută mai tîrziu în activitatea comercială. Aceasta formă de societate s-a ivit din nevoia de a satisface anumite cerinţe ale activitaţii comerciale.

Ca şi în cazul societaţii în nume colectiv, societatea cu răspundere limitată se bazează pe increderea asociaţilor. Datorită acestui fapt, numarul asociaţilor este limitat, iar părţile sociale nu sunt liber cesionabile.

Întocmai ca şi în cazul societaţii pe acţiuni, în societatea cu răspundere limitată, asociaţii raspund pentru obligaţiile sociale în limita aporturilor lor.

Societatea cu răspundere limitată poate fi definită ca o societate consituită pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comercială, în vederea împărţirii beneficiilor, şi care raspund pentru obligaţiile sociale în limita aporturilor lor.

în societatea cu răspundere limitată administrarea este realizată de unul sau mai mulţi

administratori (asociaţi sau terţi)

Articolul 3 din Legea nr.31/1990 prevede că societatea cu raspundere limitata este acea societate ale cărei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai în limita capitalului social subscris.

2.0 Constituirea societăţii cu răspundere limitată

Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut, iar în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate şi statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de incredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

Actul constitutiv al unei societăţii comerciale cu răspundere limitată va cuprinde:

- numele şi prenumele, locul şi data nasterii, domiciliul şi cetatenia asociaţilor, persoane fizice; denumirea, sediul şi nationalitatea asociaţilor, persoane juridice;

- forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii;

- obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activitaţii principale;

- capitalul social subscris şi cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natura şi modul evaluării, precum şi data la care se va varsă integral capitalul social subscris. Se vor preciza numarul şi valoarea nominală a părtilor sociale, precum şi numarul părtilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul său;

- asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmeaza să le exercite impreună sau separat;

- partea fiecarui asociat la beneficii şi la pierderi;

- sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fară personalitate juridică - atunci cînd se înfiinţează o data cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioara, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;

- durata societăţii;

- modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.

La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea firmei şi a emblemei.

La baza constituirii societăţii se află contractul de societate şi statutul societăţii. În cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, actul constitutiv îl reprezinta statutul societăţii.

Portivit art. 32 din Legea nr.31/1990, societatea cu răspundere limitată se va constitui prin contract de societate şi statut, care se incheie în formă autentica.

În cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic se intocmeste numai statutul.

Contractul de societate privind constituirea societăţii cu răspundere limitată trebuie să cuprinda menţiunile cerute de art.3 pentru societatea în nume colectiv. În plus, acest contract trebuie să prevada şi repartizarea părtilor sociale între asociaţi.

La constituirea societăţii cu răspundere limitată pot participa persoane fizice şi persoane juridice. Numarul asociaţilor este lăsat la aprecierea persoanelor interesate să constituie societatea.

Preview document

Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 1
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 2
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 3
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 4
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 5
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 6
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 7
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 8
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 9
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 10
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 11
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 12
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 13
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 14
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 15
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 16
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 17
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 18
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 19
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 20
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 21
Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Functionarea Societatilor cu Raspundere Limitata.doc

Alții au mai descărcat și

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI CARACTERISTICILE SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA 1.1. Aspecte introductive Societatea cu răspundere limitată este...

Mediul de Afaceri sub Influența Paradisurilor Fiscale

1. Introducere Creşterea mobilităţii capitalului a determinat diminuarea cotelor de impozitare în cazul acestuia, fapt care a necesitat majorarea...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Contractul de Închiriere a Locuintei

CAPITOLUL I NOTIUNEA, SEDIUL MATERIEI SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTEI 1.1 Notiunea contractului de închiriere...

Procedura Falimentului

Cap. I. Noţiunea procedurii insolvenţei şi a falimentului Art. 2 din legea 85/2006 prevede că scopul prezentei legi este instituirea unei...

Dreptul Proprietății Industriale

Dreptul proprietăţii industriale-apărarea dreptului de proprietate intelectuală prin acţiunea în contrafacere 1. Mijloacele de apărare a dreptului...

Uciderea din Culpă

Uciderea din Culpă. (art.192 C.pen.) Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale din societate; transmise din generaţie în...

Te-ar putea interesa și

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI CARACTERISTICILE SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA 1.1. Aspecte introductive Societatea cu răspundere limitată este...

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi...

Constituirea Societatilor Comerciale

1. Notiuni introductive Societatea comerciala, entitate de natura contractuala, bazata pe asocierea libera a membrilor ei, are o istorie de mii de...

Societatea cu Raspundere Limitata

INTRODUCERE În elaborarea acestei lucrari am pornit de la ideea ca societatea cu raspundere limitata este o societate constituita, pe baza...

Administrarea Societăților

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Pentru a-şi îndeplini rolul său economic, societatea comercială a fost concepută ca un organism autonom,...

Rolul Administratorului in Societatea cu Raspundere Limitata cu un Singur Asociat

Capitolul I Notiuni introductive Societatea cu raspundere limitata este forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in activitatea...

Societatea cu Raspundere Limitata

Introducere Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale societatea cu raspundere limitata a aparut destul de tarziu....

Ai nevoie de altceva?