Functionarul Public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4043
Mărime: 19.49KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CUPRINS

1. Functionarul public. Notiune. Reglementare

2. Principii care guverneaza conduita profesională a funcţionarilor publici

3. Raspunderea disciplinara a functionarilor publici

4. Răspunderea civila a functionarilor publici

5. Raspunderea contraventionala a functionarilor publici

6. Raspunderea penala a functionarilor publici

7. Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită

Bibliografie

Extras din document

1. Functionarul public. Notiune. Reglementare.

Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă al funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public

Functionarul pubic este, deci, persoana fizica investita cu o functie publica cu caracter de permanenta in serviciile autoritatii centrale sau locale, ori in institutiile publice care apartin acestora. Ocuparea functiei de catre functionar, in mod legal se face prin simpla investire sau prin investirea urmata de incheierea unui contract de munca, sau prin simpla incheiere a unui contract de munca.

Investirea este un act unilateral de putere, iar contractul de munca este un acord de vointa.

De aceea problema investirii legale a celor care exercita diferite functii in organele administratiei publice este valabila independent de contractul de munca.Cele mai importante dispozitiile legale care reglementeaza activitatea functionarilor publici sunt Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici si Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici si Hotararea nr. 1210 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

2. Principii care guverneaza conduita functionarilor publici

Atat Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici cat si Legea nr. 188/1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici cuprind principiile generale care trebuie sa stea la baza activitatii si conduitei functionarilor publici.

In acest sens, in art. 3 din Legea 7/2004 se regasesc urmatoarele principii:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Preview document

Functionarul Public - Pagina 1
Functionarul Public - Pagina 2
Functionarul Public - Pagina 3
Functionarul Public - Pagina 4
Functionarul Public - Pagina 5
Functionarul Public - Pagina 6
Functionarul Public - Pagina 7
Functionarul Public - Pagina 8
Functionarul Public - Pagina 9
Functionarul Public - Pagina 10
Functionarul Public - Pagina 11
Functionarul Public - Pagina 12
Functionarul Public - Pagina 13
Functionarul Public - Pagina 14
Functionarul Public - Pagina 15
Functionarul Public - Pagina 16
Functionarul Public - Pagina 17
Functionarul Public - Pagina 18
Functionarul Public - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Functionarul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene

INTRODUCERE Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii...

Conduita Funcționarului

I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Relaţia interes individual – interes general şi slujirea binelui „cetăţii” pentru a căpăta consistenţă, într-un moment...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Judecata Cetelor de Batrani - Etnologie Juridica

Judecata cetelor de batrani Comunitatea satului si legislatia ei Este firesc ca intr-o comunitate, oricare ar fi ea, sa existe legaturi strânse...

Functionarii Publici intr-o Tara Membra a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Administratia Publica Locala - Alesii Locali

1.Consideratii Generale Potrivit art.3 alin.3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si...

Contenciosul Administrativ privind Anularea Actelor Administrative

Termenul “contencios” vine de la cuvântul francez “contentieux”, care, la rândul său, se trage din verbul latinesc “contendere”, care înseamnă a...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Ai nevoie de altceva?