Gajul

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2333
Mărime: 16.61KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Mircovici
Stiinte Economice Timisoara, Relatii Economice Internationale

Cuprins

1. NOTIUNE, FELURI SI REGLEMENTARE 3

2. CARACTERELE JURIDICE ALE GAJULUI 4

3. CONDITIILE DE VALIDITATE SI CONDITIILE DE OPOZABILITATE ALE CONTRACTULUI DE GAJ 5

4. EFECTELE GAJULUI 6

5. STINGEREA GAJULUI 10

6. BIBLIOGRAFIE 11

Extras din document

1. NOTIUNE, FELURI SI REGLEMENTARE

Potrivit art. 1685 Cod civil , “amanetul”(gajul) este un contract prin care datornicul(debitorul) remite creditorului sau un lucru mobil spre siguranta (garantarea executarii) datoriei (obligatiei).

Doctrina a definit gajul ca fiind : “un contract accesoriu prin care debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert un bun mobil corporal sau incorporal in vederea garantarii executarii unei obligatii.”

O definitie cuprinzatoare a acestei institutii juridice sustine despre contractul de amanet ca “ este un contract accesoriu prin care debitorul sau un tert remite creditorului spre siguranta creantei sale un obiect mobiliar corporal sau incorporal , in scop de a conferi dreptul de a retine lucrul pana la indestularea sa si de a fi platit din urmarirea lucrului amanetat cu preferinta inaintea altor creditori.”

Trasaturile definitorii ale gajului sunt urmatoarele:

- Gajul reprezinta un contract , deci un acord de vointa intervenit intre doua persoane(parti);

- Partile acestei conventii sunt creditorul sau debitorul din raportul obligational principal- cel ce a dat nastere obligatiei a carei executare este garantata prin gaj – insa cel ce da in gaj poate fi si un tert; de asemenea , cel ce primeste in gaj poate fi si un tert; contractul de gaj se poate incheia si printr-un mandatar care reprezinta pe una din parti , insa mandatarul trebuie sa aiba procura speciala;

- Pot fi obiect al gajului toate bunurile mobile si numai acestea , atat cele corporale, cat si cele incorporale(ex: creantele), cu conditia de a se afla in circuitul civil.

Prin termenul de gaj se poate intelege:

- Contractul de gaj;

- Dreptul real nascut din acest contract;

- Bunul ce se constituie in obiectul acestui drept.

Exista:

- Gajul cu deposedare

- Gajul fara deposedare

In functie de modul de stabilire a obligatiei de a constitui gajul, acesta poate fi:

- Conventional – partile cad de acord asupra necesitatii constituirii sale;

- Legal – legea instituie in sarcina anumitor persoane obligatia de a constitui un gaj;

- Judecatoresc – obligatia de a constitui un gaj e impusa de instanta de judecata (ex: cautiunea).

Gajul sau amanetul isi gaseste reglementarea legala in dispozitiile Codului civil , la art. 1685-1696. Aceste dispozitii se completeaza cu prevederi ale legilor speciale, care fie ca instituie unele forme particulare de gaj, raportat la normele Codului civil, fie ca prevad dispozitii derogatorii de la cele cuprinse in Codul civil, insa aplicabile aceleiasi institutii juridice reglementate de acest act normativ.

2. CARACTERELE JURIDICE ALE GAJULUI

Contractul de gaj este un contract:

a) Accesoriu , fiind menit pentru a garanta executarea obligatiei asumate prin raportul juridic principal. In acest sens presupune existenta valabila a unei obligatii principale pe care se grefeaza si a carei soarta juridica o urmeaza , potrivit principiului “accesorium sequitur principale”. Obligatia principala poate fi de orice natura : pura si simpla , cu termen , sub conditie, eventuala. Eventualele modalitati care afecteaza obligatia principala vor afecta si obligatia accesorie- gajul, in speta. Stingerea obligatiei principale , in orice mod, va atrage si stingerea gajului, insa nu si invers- stingerea gajului nu atrage stingerea obligatiei principale.

b) *Real, cand vorbim despre gajul cu deposedare, deoarece remiterea efectiva a bunului gajat este, in acest caz, de esenta contractului, fiind astfel o conditie de validitate a acestuia. Promisiunea ce are de obiect constituirea unui gaj neinsotita insa de remiterea lucrului nu poate valora gaj cu deposedare , ci doar o obligatie de a face , care, in caz de executare din partea debitorului se “schimba in dezdaunari” , obligand, deci, pe debitorul sau la plata de daune interese pentru paguba cauzata creditorului.

Preview document

Gajul - Pagina 1
Gajul - Pagina 2
Gajul - Pagina 3
Gajul - Pagina 4
Gajul - Pagina 5
Gajul - Pagina 6
Gajul - Pagina 7
Gajul - Pagina 8
Gajul - Pagina 9
Gajul - Pagina 10
Gajul - Pagina 11

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Garantiile Reale Imobiliare. Ipoteca. Gajul

1. Aspecte generale Garantiile reale reprezinta mijloace juridice care confera creditorului garantat dreptul de a-si satisface creanta cu bunul...

Principiile Dreptului International Public - Principiul Neinterventiei

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Raspunderea Penala a Persoanei Juridice

Aspecte generale Raspunderea penala a persoanei juridice a fost si este,intr-o oarecare masura,o institutie controversata a dreptului penal.De-a...

Raspunderea Juridica

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Primele Doua Conditii ale Raspunderii Juridice

1.1 Notiunea raspunderii juridice Raspunderea juridica se refera la comportamentul uman, in cadrul limitelor stabilite de normele de drept impuse...

Tâlhărie - Infracțiune Continuată sau Pluralitate de Infracțiuni

Complexitatea infracţiunii de tâlhărie aduce în actualitate o serie de probleme controversate, mai ales cele privind forma continuată sau concursul...

Societățile Comerciale

SOCIETĂŢILE COMERCIALE Organizare şi funcţionare conform Legii nr.31/1990 , modificată prin Legea nr. 441/2006 şi prin Legea nr. 516/2006 1....

Te-ar putea interesa și

Analiza teoretico-practică a contractului de gaj

INTRODUCERE Gajul, este un drept real, care îi revine creditorului, de a-și satisface creanțele în raport cu alți creditori, datorită faptului că...

Contractul de Gaj

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune...

Contractul de Gaj Comerial și Comodat

SECŢIUNEA I NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE GAJ COMERCIAL § 1. Noţiuni generale 1. Caracterul comercial al gajului. Gajul este o garanţie reală prin...

Garantiile Reale Imobiliare. Ipoteca. Gajul

1. Aspecte generale Garantiile reale reprezinta mijloace juridice care confera creditorului garantat dreptul de a-si satisface creanta cu bunul...

Asigurarea Executării Obligațiilor

INTRODUCERE În orce sistem de drept o persoană care contractează o obligaţie răspunde de îndeplinirea acesteia cu propriul său patrimoniu. Pentru...

Garanțiile Reale

Lucrarea analizeaza dintr-un punct de vedere original, garantiile obligatiilor în dreptul civil si în dreptul comercial. Mijloacele juridice...

Creditarea persoanelor juridice la BRD - GSG sucursala Timișoara

La 23 august 1944 bugetul de stat se găsea într-o situaţie deosebit de grea, importantele deficite trebuiau să fie acoperite prin emisiunea...

Formele de Garantare a Creditelor Bancare

4.1. Caracteristica generală a formelor de asigurare a creditelor bancare Băncile trebuie sa identifice riscurile fiecărei cereri şi propuneri de...

Ai nevoie de altceva?