Guvernul Romaniei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Guvernul Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

-Natura juridica a Guvernului
-Atributiile Guvernului
-Actele juridice ale Guvernului
-Investitura Guvernului
-Incompatibilitati
-Durata mandatului Guvernului
-Raporturile Guvernului cu Parlamentul
-Primul ministru:pozitie juridica si atributii
-Membrii Guvernului
-Raspunderea Guvernului
-Bibliografie

Extras din document

1. Natura juridica a Guvernului

Guvernul Romaniei este organizat si functioneaza in baza Legii nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,modificata si completata prin O.U.G. nr.64/2003 si Legea nr.23/2004.Conform Constitutiei “Guvernul, potrivit programului sãu de guvernare, acceptat de Parlament, asigurã realizarea politicii interne şi externe a ţãrii şi exercitã conducerea generalã a administraţiei publice”.

Guvernul are, totodatã, şi sarcina de conducere generalã a administraţiei publice, în calitatea sa de autoritate centralã cu competenţã materialã generalã. Aceastã atribuţie presupune existenţa unor raporturi de drept administrativ între Guvern şi celelalte autoritãţi publice. Guvernul este alcãtuit din prim-ministru, miniştri, miniştri-delegaţi, cu însãrcinãri speciale pe lângã primul-ministru, prevãzuţi în lista Guvernului prezentatã Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.

Desemnarea candidatului pentru funcţia de prim-ministru este de competenţa Preşedintelui României, în urma consultãrii partidului care a dobândit majoritatea absolutã în Parlament. În cazul în care nu existã un asemenea partid, desemnarea se va face în urma consultãrii cu toate partidele politice parlamentare. Candidatul la funcţia de prim-ministru are consultãri politice cu partidul sau gruparea de partide politice care a susţinut desemnarea sa, în vederea alcãtuirii noului Guvern şi a programului de guvernare. Candidatul la funcţia de prim-ministru are 10 zile la dispoziţie pentru negocierea listei ministeriabililor, cât şi pentru redactarea programului de guvernare. În urmãtoarea etapã a procedurii de învestiturã are loc dezbaterea pentru acordarea votului de încredere. Persoana desemnata de Presedintele Romaniei pentru a candida la functia de prim-ministru intocmeste lista Guvernului ,pe care o supune,pentru a obtine votul de incredere,Parlamentului –art102 alin(3) din Constitutie.Pe baza votului de incredere acordat de Parlament,Presedintele Romaniei numeste Guvernul –art 85 alin(1) din Constitutie.

In acest sens,prin Hotararea nr 11 din 19 octombrie 1992 ,Parlamentul Romaniei a acordat incredere Guvernului in componenta prevazuta in Anexa nr 2,iar Presedintele Romaniei ,prin decretul nr 223 din 20 noiembrie 1992 ,pentru numirea Guvernului Romaniei ,a realizat prevederea constitutionala cuprinsa in art.85 alin(1).

Programul de guvernare este un document politic, care aparţine în exclusivitate Guvernului şi care, dacã este acceptat, are ca efect acordarea încrederii Parlamentului, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în acest act. În cazul neacordãrii votului de încredere, procedura de învestiturã se reia. Dupã obţinerea votului de încredere, Preşedintele României numeşte Guvernul. Guvernul şi primul-ministru vor rãspunde politic exclusiv în faţa Parlamentului. Pentru realizarea Programului de guvernare Guvernul exercita urmatoarele functii:

-functia de strategie,prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare;

-functia de reglementare,prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice;

-functia de administrare a proprietatii statului,prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil.

-functia de reprezentare,prin care se asigura,in numele statului roman,reprezentarea pe plan intern si extern;

-functia de autoritatea de stat,prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul apararii,ordinii publice si sigurantei nationale,precum si in domeniile economic si social si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

Guvernul este un organ cu competenta generala.Determinat de pozitia deosebita,de sef al puterii executive ,Guvernul ,asa cum prevede art 101 alin (1) din Constitutie,asigura realizarea politici interne si externe a tarii ,potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament si exercita conducerea generala a administratiei publice .Dar in afara de cele doua atributii ,care,de altfel ii stabilesc si pozitia lui in cadru organelor administratiei publice,a organe executive.Guvernul exercita si atributiile prevazute in art 11 alin.(1) de la lit.a) la lit.r) din Legea90/2001. Nu ne propunem sa prezentam toate aceste atributii pentru ca,dupa cum rezulta din textul lit :r)-Guvernul –indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau care decurg din rolul si functiile Guvernului.Aceasta ne determina sa enuntam cateva dintr principalele atributii ale Guvernului :

-exercita conducerea generala a administratiei publice

-initiaza proiecte de lege si le supune spre adoptare Parlamentului

-emite-adopta-hotarari pentru organizarea executarii legilor ,ordonante in temeiul unei legi speciale de abilitaresi ordonante de urgenta ,potrivit Constitutiei ;

-asigura executarea de catre autoritatile administratiei publicea legilor si a celorlalte dispozitii normative data in aplicarea acestora

Fisiere in arhiva (1):

  • Guvernul Romaniei.doc