Identificarea criminalistică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1914
Mărime: 26.24KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ.Dr Mihai Ștefănoaia
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Extras din document

Criminalistica este știința ce întocmește procedeele tactice și mijloacele științifice de prevenire, descoperire și cercetare a infracțiunilor.

Această știință are strânse legături și cu alte științe, fie de ordin juridic (drept penal, drept procesual penal, criminologie) sau care nu au competențe juridice (medicină legală, fizică, chimie, psihologie, psihiatrie).

Încă din secolul al XIX-lea, mulți juriști importanți au înțeles că pentru rezolvarea temeinică și legală a cauzelor penale, simpla aplicare a legii penale este insuficientă, motiv pentru care s-au arătat preocupați de modernizarea activității judiciare. Penaliștii dreptului modern au subliniat, că în rezolvarea unei cauze penale, trebuie să se recurgă la diverse metode științifice de investigare a cazurilor și la reguli tactice specifice de efectuare a unor acte procedurale.

Termenul de criminalistică a fost utilizat pentru prima dată de magistratul austriac Hans Gross în Manualul judecătorului de instrucție publicat în 1893. Punând bazele științei criminalisticii, HansGross a definit-o ca o “știință a stărilor de fapt în procesul penal” .

Obiectul prezintă două aspecte: elaborarea metodelor tactice și a mijloacelor tehnico-științifice adecvate pentru descoperirea și cercetarea faptelor ilicite și elaborarea de metode și mijloace tehnice, științifice de prevenire a infracțiunilor.

Metodele de cercetare criminalistică însumează: metode de cercetare a urmelor, metode de efectuare a experimentelor și a verificărilor, metode de examinare a probelor materiale, metode tactice de ascultare a persoanelor.

Procesul de identificare criminalistică se axează pe ,,posibilitatea recunoașterii obiectelor lumii materiale, prin fixarea în procesul nostru de gândire a caracteristicilor acestora și datorită neschimbării relative a lor, cel puțin pentru un anumit timp” .

Administrarea probelor reprezintă un pilon important pentru aflarea adevărului în orice cauză penală. Fără a se reduce strict la aceasta, una din mijloacele de probațiune o reprezintă identificarea criminalistică.

,,Conținutul principal al probațiunii cu ajutorul identificării criminalistice constă în găsirea, desprinderea obiectului sau persoanei implicate dintr-un ansamblu nedeterminat de obiecte sau persoane posibile” .

Prin identificarea criminalistică se urmărește să se stabilească, prin intermediul acestui proces complex, atât identitatea cât și neidentitatea, concluziile având prin formularea lor aceeași forță probantă.

În funcție de măsura în care este posibilă o identificare individuală, criminalistul se axează pe acest tip de identificare și nu pe o identificare generică a grupului de obiecte ori categoriei de indivizi.

Astfel, congruent opiniei formulate de profesorul Emilian Stancu, apreciem că identificarea nu trebuie privită rigid, ea fiind un proces dinamic, similară obiectelor și ființelor pe care le examinează, în continuă schimbare și rămânând totuși ele însele.

Cu ajutorul mijloacelor și metodelor tehnice ale științei criminalistice, al factorului creator al urmei, identificarea criminalistică se evidențiază ca fiind un proces de stabilire a adevărului.

Bibliografie

1. Em. Stancu, Tratat de criminalistică, Ed. Actami, București 2001;

Criminalistica, vol 1, București, Ed. Științifică;

2. Hans Gross Gesammelte Kriminalistiche Aufsatze, Leipzig, 1902;

3. I. Mircea, Criminalistica, Ed. Lumina Lex, 1998;

4. Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistică, București, l991;

5. Ionescu L., Criminalistică - Note de curs pentru uzul studenților (Nepublicat), Univ. Creștină ,,D. Cantemir”, București, 1995;

6. Camil Suciu, Criminalistica, vol 1, București, Ed. Științifică.

Preview document

Identificarea criminalistică - Pagina 1
Identificarea criminalistică - Pagina 2
Identificarea criminalistică - Pagina 3
Identificarea criminalistică - Pagina 4
Identificarea criminalistică - Pagina 5
Identificarea criminalistică - Pagina 6
Identificarea criminalistică - Pagina 7
Identificarea criminalistică - Pagina 8
Identificarea criminalistică - Pagina 9
Identificarea criminalistică - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Identificarea criminalistica.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Identificarea persoanei după semnalmente

Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor,...

Criminali în Serie

INTRODUCERE Nici o crima nu poate si nu trebuie sa fie justificata. Dar, in acelaşi timp orice crima poate si este necesar sa fie explicata....

Metoda Detecției Comportamentului Simulat

Pentru a stăvili creşterea impetuoasă a criminalităţii, cei angajaţi în lupta împotriva răufăcătorilor, treptat, au recurs la tehnici ştiinţifice...

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Dactiloscopia Judiciara

1. Notiunea si obiectul dactiloscopiei judiciare Pe suprafata palmelor si a talpilor picioarelor se pot observa niste liniute care au diferite...

Cercetarea la fata locului a accidentelor de trafic rutier

CAP. I. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA RUTIERĂ 1.1. Definirea noțiunilor: accident de circulație și accident de circulație rutieră...

Criminalistică - Urmele biologice de natură umană

1. Noțiuni introductive Urmele biologice fac parte din categoria urmelor materiale, și sunt reprezentate de produse de secreție, excreție și...

Te-ar putea interesa și

Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu

Cap.I. SCURT ISTORIC Termenul de criminalistică este întrebuinţat pentru prima dată în literatura juridică, de către Hans Gross, în Manualul...

Identificarea Criminalistica cu Ajutorul Portretului Robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Identificarea persoanei după semnalmente

Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor,...

Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare

1.Introducere 1.1Noțiunea de urmă papilară. Simpla prezență a omului într-un anumit loc – fie statică, fie dinamică – dă naștere unor urme...

Traumatologia Mecanica

CAPITOLUL I Parte generală de traumatologie mecanică Incercarea omului de a stăpâni natura prin folosirea formelor de energie în diferite...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Ai nevoie de altceva?