Impedimente la Căsătorie

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4441
Mărime: 18.84KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simona Gavrila

Extras din document

Căsătoria este un act juridic pentru încheierea căruia este nevoie ca viitorii soţi să-şi exprime consimţământul valabil în condiţiile stablite de lege (art. 3 – 18 C. Fam.). De asemenea, căsătoria reprezintă „instituţia juridică” a dreptului familiei, reprezentând totalitatea normelor juridice ce reglementează atât actul juridic, cât şi situaţia juridică a căsătoriei.

Prin impedimente la căsătorie se înţeleg, acele împrejurări de fapt sau de drept a căror existenţă împiedică încheierea căsătoriei. Impedimentele se invocă împotriva viitorilor soţi pe calea opoziţiei la căsătorie sau din oficiu de către delegatul stării civile. Căsătoria se poate încheia numai dacă nu există impedimente.

Impedimentele la căsătorie pot fi clasificate din două puncte de vedere:

a) al sancţiunii încălcării impedimentului;

b) al persoanelor între care există impedimentul.

Din primul punct de vedere, impedimentele pot fi dirimante şi prohibitive.

Din cel de-al doilea punct de vedere, impedimentele pot fi absolute şi relative.

Impedimentele dirimante sunt acelea a căror încălcare atrage nulitatea căsătoriei încheiate.

Sunt impedimente dirimante:

- existenţa unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soţi;

- rudenia în gradul prevăzut de lege;

- alienaţia şi debilitatea mintală

- adopţia;

Potrivit art. 7 C. fam., este oprită căsătoria:

- între adoptator sau ascendenţii lui, pe de o parte, şi adoptat ori descendenţii lui, pe de altă parte;

- între copiii adoptatorului, pe de o parte, şi adoptat şi copiii acestuia pe de altă parte;

- între adoptaţii de către aceeaşi persoană.

Impedimente prohibitive sunt acelea a căror încălcare nu atrage nulitatea căsătoriei încheiate.

Sunt impedimente prohibitive:

- tutela.

- lipsa aprobării Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit art. 29 lit. f din Legea nr. 80/ 1995 privind statutul cadrelor militare, căsătoria unui cadru militar cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română este condiţionată de obţinerea aprobării prealabile a ministrului apărării naţionale. Prin cadre militare, în sensul legii, înţelegem cetăţenii români cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer (art. 1).

Impedimentele absolute sunt acelea care opresc încheierea căsătoriei unei anumite persoane cu orice altă persoană. Acestea sunt:

- existenţa unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soţi;

- alienaţia şi debilitatea mintală.

Impedimentele relative sunt acelea care opresc încheierea căsătoriei unei anumite persoane cu o anumită altă persoană. Acestea sunt:

- tutela

- adopţia

- rudenia.

1. „Nu se poate căsători persoana care este căsătorită”

Potrivit art. 4 Codul familiei, nu se poate căsători persoana care este căsătorită. Este principiul monogamiei care se găseşte la baza căsătoriei. Încălcarea acestui principiu (bigamia) se sancţionează atât civil (art. 5 şi art. 19 Codul familiei) cât şi penal (art. 303 Codul penal).

În cazul în care o persoană a încheiat o nouă căsătorie, dar prima este declarată nulă chiar după data încheierii celei de-a doua căsătorii, nu constituie bigamie. De asemenea, dacă cea de-a doua căsătorie este declarată nulă, dar pentru un alt motiv decât încălcarea principiului monogamiei, nu este bigamie.

Dacă s-a încheiat o nouă căsătorie, iar prima se desface prin divorţ, este bigamie dacă data desfacerii primei căsătorii este după data încheierii celei de-a doua.

Preview document

Impedimente la Căsătorie - Pagina 1
Impedimente la Căsătorie - Pagina 2
Impedimente la Căsătorie - Pagina 3
Impedimente la Căsătorie - Pagina 4
Impedimente la Căsătorie - Pagina 5
Impedimente la Căsătorie - Pagina 6
Impedimente la Căsătorie - Pagina 7
Impedimente la Căsătorie - Pagina 8
Impedimente la Căsătorie - Pagina 9
Impedimente la Căsătorie - Pagina 10
Impedimente la Căsătorie - Pagina 11
Impedimente la Căsătorie - Pagina 12
Impedimente la Căsătorie - Pagina 13
Impedimente la Căsătorie - Pagina 14
Impedimente la Căsătorie - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Impedimente la Casatorie.doc

Alții au mai descărcat și

Sociologia Familiei

Durkheim pleaca de la premisa ca sursa solidaritatii conjugale sta în diviziunea muncii „sexuale”. Cu alte cuvinte, trebuie sa existe o delimitare...

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Actul Căsătoriei în Legislația Română Actuală

Motto : Căsnicia este o artă : trebuie să o creezi din nou în fiecare zi. ( Rabindranath Tagore ) Căsătoria este fără îndoială, starea de...

Efectele Adoptiei

Drepturile si indatoririle parintesti Un alt efect al adoptiei este trecerea drepturilor si indatoririlor parintesti de la parintii firesti la cei...

Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie

1.Generalităţi. Căsătoria produce două categorii de efecte si anume : efecte de natura nepatrimonială, angajând persoana si capacitatea de...

Nulitatea Casatoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Conditii de Fond Negative la Incheierea Casatorie

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de...

Te-ar putea interesa și

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

INTRODUCERE Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva...

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Condiții de Fond și de Formă pentru Încheierea Căsătoriei

I. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CĂSĂTORIEI Într-o societate aflată în permanentă transformare, instituţia căsătoriei a dăinuit de-a lungul...

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Gradul, Dovada si Intinderea Rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Imagine și Societate

Introducere Căsătoria este uniunea liber consim¬tă intre un bărbat şi o femeie, care se încheie potrivit dispozi¬ţiilor legale, cu scopul de a...

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Conditii de Fond Negative la Incheierea Casatorie

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de...

Ai nevoie de altceva?