Importanța registrului imobiliar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 15919
Mărime: 53.61KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. Un fenomen natural sau un lucru din natură nu devine bun decât în masura în care se afla în interactiunea raporturilor omenesti. Altfel spus, un fenomen al naturii sau un obiect al lumii înconjuratoare devine bun numai atunci când este susceptibil de a satisface o necesitate a omului si cînd între oameni apar raporturi de atribuire, stapînire si folosire a acestui bun. Bunurile imobile întotdeauna au servit drept obiect al diverselor neîntelegeri, din care cauza li s-a stabilit un regim juridic deosebit, cunoscut înca în dreptul privat roman. Terenurile, obiectele acvatice, cladirile, constructiile si altele asemenea - totul apartine omului, iar dovada a acestei apartenente serveste titlul de proprietate, în a carui temei, în registrul bunurilor imobile sînt înscrise drepturile imobiliare.

Admiterea în circuitul civil a proprietatii private a facut necesara revenirea la reglementarile ce aveau ca obiect imobilele, dreptul de proprietate, negat în perioada sistemului de drept sovietic. Pamîntul, principalul bun imobil, era exclus din circuit, inventarierea lui efectuîndu-se numai din rationament economic, nu si în scopul exercitarii si apararii dreptului de proprietate, securizarii tranzactiilor imobiliare. O asemenea stare de lucruri a devenit intolerabila din momentul recunoasterii terenurilor ca marfasi includerii acestora în circuit, situatie ce a generat repunerea în sistemul legislatiei civile a mai multor institutii juridice ignorate anterior: vînzarea-cumpararea imobilelor, locatiunea/arenda, servitutile, superficia etc. În rezultat, se cerea si crearea mecanismului de evidenta a imobilelor, de înregistrare a acestora si, totodata, de înscriere a drepturilor asupra lor. Problema se solutioneaza prin constituirea Cadastrului si a publicitatii imobiliare.

Publicitatea imobiliara, întemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general, are ca obiect înscrierea în Registrul bunurilor imobile a faptelor si actelor juridice referitoare la imobile, asigura accesul liber la informatii despre regimul lor juridic. Publicitatea se efectueaza de catre oficiile cadastrale teritoriale (OCT), detinatoare de informatii ale fostelor birouri de inventariere tehnica (BIT), si are ca scop securizarea raporturilor juridice imobiliare, atragerea investitiilor straine, accelerarea reformelor demarate în tara. Teza de faţă este o prezentare teoretico-legală, cu mai puţine aspecte practice, privind importanţa Registrului cadastral al bunurilor imobiliare, în care autorul încearcă să interpreteze cadrul legal naţional în vigoare şi să analizeze o serie de concepte teoretico-doctrinale în domeniu.

Actualitatea cercetării reiese din faptul că reglementarea legală a notării sechestrului în Registrul bunurilor imobiliare în Republica Moldova constituie o novaţiune.

Obiectul şi scopul tezei. Având în vedere actualitatea temei, complexitatea şi caracterul multilateral al investigaţiei în cauză, prezenta lucrare are ca scop elucidarea reglementarilor referitoare la: 1) bunurile imobile ca entitati principale ale cadastrului bunurilor imobile si ca obiecte ale înregistrarii de stat în registrul bunurilor imobile; 2) importanta cadastrului general si a publicitatii imobiliare; 3) structura Registrului bunurilor imobile; 4) înscrierile efectuate în capitolele si subcapitolele Registrului bunurilor imobile; 5) efectele si valoarea juridica a înscrierilor; 6) particularitatile de înscriere a dreptului de proprietate asupra imobilelor etc.

Ipoteza cercetării. Obiectul principal al cercetărilor rezidă din intenţia de aprofundare a cunoştinţelor privind esenţa şi conţinutul Registrului bunurilor imobiliare, fundamentarea ştiinţifică şi interpretarea normelor juridice referitoare la acest drept real ca una din problemele cele mai importante ale practicii juridice din domeniul cadastral. Temelia lucrarii o constituie analiza teoretica si practica: a notiunilor si prevederilor legale, a practicii de aplicare privind bunurile imobile ca entitate de baza a cadastrului si a continutului cadastrului general, ce prezuma inventarierea terenurilor si a imobilelor, înscrierea dreptului de proprietate si a altor drepturi reale, publicitatea imobiliara, prin care se asigura transparenta informatiei din registrul bunurilor imobile si care produce efecte juridice: constitutiv de drepturi, de instituire a prioritatii dreptului, opozabilitatii etc.

Obiectivele cercetării. În vederea atingerii scopului fixat, precum şi a verificării ipotezei, lucrarea de faţă îşi propune realizarea următoarelor obiective:

- stabilirea şi formularea bazelor conceptuale privind Registrul bunurilor imobiliare;

- stabilirea importanţei şi oportunităţii Registrului bunurilor imobiliare în sistemul cadastral;

- analizarea caracteristicilor, trăsăturilor definitorii şi a principiilor de bază ale funcţionării Registrului bunurilor imobiliare.

Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică a investigaţiei. Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetărilor efectuate îl constituie lucrările teoreticienilor în domeniul dreptului civil şi în alte domenii ce tangenţiază cu el,. Baza metodologică a investigaţiei date o constituie poziţiile şi direcţiile contemporane ale teoriei cunoaşterii proceselor sociale şi a fenomenelor juridice.

A fost analizat un volum considerabil de material normativ-juridic din Republica Moldova, materiale vizând practica judiciară şi practica aplicării dreptului. Baza normativă a cercetărilor o constituie: Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Codul cu privire la locuinţe, Codul funciar al Republicii Moldova, Codul subsolului al Republicii Moldova, Codul apelor al Republicii Moldova etc.

Preview document

Importanța registrului imobiliar - Pagina 1
Importanța registrului imobiliar - Pagina 2
Importanța registrului imobiliar - Pagina 3
Importanța registrului imobiliar - Pagina 4
Importanța registrului imobiliar - Pagina 5
Importanța registrului imobiliar - Pagina 6
Importanța registrului imobiliar - Pagina 7
Importanța registrului imobiliar - Pagina 8
Importanța registrului imobiliar - Pagina 9
Importanța registrului imobiliar - Pagina 10
Importanța registrului imobiliar - Pagina 11
Importanța registrului imobiliar - Pagina 12
Importanța registrului imobiliar - Pagina 13
Importanța registrului imobiliar - Pagina 14
Importanța registrului imobiliar - Pagina 15
Importanța registrului imobiliar - Pagina 16
Importanța registrului imobiliar - Pagina 17
Importanța registrului imobiliar - Pagina 18
Importanța registrului imobiliar - Pagina 19
Importanța registrului imobiliar - Pagina 20
Importanța registrului imobiliar - Pagina 21
Importanța registrului imobiliar - Pagina 22
Importanța registrului imobiliar - Pagina 23
Importanța registrului imobiliar - Pagina 24
Importanța registrului imobiliar - Pagina 25
Importanța registrului imobiliar - Pagina 26
Importanța registrului imobiliar - Pagina 27
Importanța registrului imobiliar - Pagina 28
Importanța registrului imobiliar - Pagina 29
Importanța registrului imobiliar - Pagina 30
Importanța registrului imobiliar - Pagina 31
Importanța registrului imobiliar - Pagina 32
Importanța registrului imobiliar - Pagina 33
Importanța registrului imobiliar - Pagina 34
Importanța registrului imobiliar - Pagina 35
Importanța registrului imobiliar - Pagina 36
Importanța registrului imobiliar - Pagina 37
Importanța registrului imobiliar - Pagina 38
Importanța registrului imobiliar - Pagina 39
Importanța registrului imobiliar - Pagina 40
Importanța registrului imobiliar - Pagina 41
Importanța registrului imobiliar - Pagina 42
Importanța registrului imobiliar - Pagina 43
Importanța registrului imobiliar - Pagina 44
Importanța registrului imobiliar - Pagina 45
Importanța registrului imobiliar - Pagina 46
Importanța registrului imobiliar - Pagina 47
Importanța registrului imobiliar - Pagina 48
Importanța registrului imobiliar - Pagina 49
Importanța registrului imobiliar - Pagina 50
Importanța registrului imobiliar - Pagina 51
Importanța registrului imobiliar - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Importanta Registrului Imobiliar.doc

Alții au mai descărcat și

Actul Administrativ in Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Tipurile înscrisurilor

INTRODUCERE Actialitatea temei investigate. Actualmente Republica Moldova se află în etapa de tranziţie la economia de piaţă,ce se caracterizează...

Notarea Sechestrului

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Teoria Generala a Taxelor si Impozitelor

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Studiu privind stabilirea și dinamica impozitului pe profit

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia agenţilor economici de a-şi gestiona cât mai raţional resursele pentru a obţine rezultatele...

Analiza impozitelor directe în România în perioada de tranziție

INTRODUCERE Proiectul meu financiar bancar se intituleaza: “Impozitele directe in Romania in perioada de tranzitie”. Am ales această temă deoarece...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Impozitul pe Profit

ARGUMENT Aceasta temă fost studiată la modulul “Finanțe şi fiscalitate” care urmăreşte să dezvolte competente individuale cum ar fi analizarea...

Evolutia Impozitelor Directe

1.1. Caracterizare generala In evolutia lor, impozitele directe au tinut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se stabilesc fie pe anumite...

Impozite Directe

1.1 Continutul dublei impuneri 1.2 Metode pentru evitarea dublei impuneri utilizate in practica financiara internationala Capitolul I...

Ai nevoie de altceva?